Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

rv_fr_inventory

Inventory from french Alpes appartement

QuestionAnswer
věšák na utěrky accroche-torchon
plakát affiche
ložní podložka alaise
prodlužovačka allonge électrique
WC prkýkno abattant WC
nástěnná lampa applique
skříň armoire
toaletní skříňka armoire de toilette
plochý talíř assiette plate
dezertní talíř assiette a dessert
hluboký talíř assiette creuse
vysavač aspirateur
rychlovarný hrnec autocuiseur
nízká kredenc, příborník bahut
vana baignoire
smeták balai
smeták kartáčový balai brosse
mechanický kartáč balai mécanique
smetáček balayette
lavice banc
rozkládací postel / gauč banquette gignogne
lavor bassine
máselnice beurrier
bidet bidet
cukřenka boite à sucre
miska bol
svícen bougeoir
svíčka bougie
kartáč brosse
kartáč na nádobí brosse à vaiselle
french press cafeterie
rozkládací pohovka canapé lit
karafa na vodu carafe à eau
kastról casserole
popelník cendrier
židle chaise
lehátko chaise longue
skládací židle chaise pliante
ramínko cintre
otvírák na konzervy clé à sardines
univerzální vývrtka clé universelle
litinový kastrol do trouby cocotte en fonte
tlakový hrnec cocotte minute
komoda commode
pohárek na vejce coquetier
koš na ovoce corbeille à fruits
koš na chleba corbeille à pain
koš na papír corbeille à papier
přikrývka couette
polštářek coussin
nůž couteau
stojací lampa lampadaire
lampička na noční stolek lampe de chevet
stojací lampa lampe pied
umyvadlo lavabo
nůž na zákusky couteau à dessert
nůž na loupání, škrabka couteau à éplucher
nůž na chleba couteau à pain
kuchyňský nůž couteau de cuisine
poklička couvercle
příbory couverts
salátové příbory couverts à salade
lžíce cuillere
lžička na kafe cuillere à café
lžička na zákusek cuillere à dessert
omáčková lžíce cuillere à sauce
polévková lžíce cuillere à soupe
dřevěná lžíce cuillere en bois
kuchyně cuisine
sporák (2 plotýnky) cuisinière (2 plaques)
sporák (3 plotýnky) cuisinière (3 plaques)
dřez cuvette
otvírák na pivo décapsuleur
tácek pod láhev dessous de bouteille
podložka pod talíř dessous de plat
přehoz přes postel dessus de lit
peřina duvet
sběračka na pěnu ecumoire
odkapávač égouttoir
odkapávač na zeleninu égouttoir à légume
odkapávač na nádobí égouttoir à vasselle
solnička s pepřenkou ensemble sel/poivre
trychtýř entonnoir
polička na patra étagére
sušák na prádlo etendoir à linge
osušovač salátu essoreuse à salade
dřez évier
hrnec velkej na vše faitout
žehlička fer à repaser
šlehátko metlička fouet
trouba four
vidlička fourchette
lednice frigidaire
fritéza friteuse
globus globe
pohár (na pití) gobelet
štětka na lahve goupillon
toustovač grille pain
okrouhlý stolek (podatavec, trojnožka) guéridon
potah housse
potah na velký polštář housse grand coussin
potah na malý polštář housse petit coussin
nádoba na olej huillier
závěs rideau
závěs do sprchy rideau de douche
salátová mísa saladier
solnička salière
postel lit
rozkládací postel lit gigogne
samostatná postel lit individuel
patrová poster lits superposés
vytahovací postel lit tirroir
naběračka louche
matrace matelas
zrcadlo miroir
elektrický mixér mixeur électrique
forma na dort moule à gateau
moleton molleton
mlýnek na kávu moulin à café
mlýnek na sýr moulin à fromage
mlýnek na zeleninu moulin à légumes
mlýnek na pepř moulin à poivre
ubrus nappe
rohožka před dveře paillason
košík na lahve panier à bouteille
košík na salát panier à salade
pasírovací sítko passette
cedník na těstoviny passoire
věšák paterre
lopatka pelle
lopatka na dort pelle à gateau
kolíčky na prádlo pinces à linge
šatník placard
žárovka, světlo u stropu plafonnier
prkénko na krájení planche à découper
žehlící prkno planche à répasser
elektrické plotýnky plaques électiques
mělký, tác, nízký plat
plech do trouby plat à four
tác hluboký, mísa plat creux
oválný tác plat ovale
kulatý tác plat rond
podnos plateau
pánev poèle (à frire)
izolační rukojeť poignées isolante
pepřenka poivrette
stojací věšák porte manteau
mýdlenka porte savon
věšák na ručník porte serviette
odpadkový koš poubelle
kuchyňský odpadkový koš poubelle cuisine
odpadkový koš v koupelně poubelle salle de bains
puf (nízký kulatý taburet) pouf (pouffe)
vymačkávač citronů presse citrons
mačkátko na kaši presse purée
příborník ramasse couverts
příborník range couverts
struhadlo râpe
struhadlo na sýr râpe à fromage
lednice réfrigerateur
koupelna salle de bains
nádoba na omáčku saucière
plastikový kbelík seau plastique
obývací pokoj salle de séjour
hadr na podlahu, mop serpillere
salátový servis service à salade
prostírání na stůl set de table
podšálek soucoupe
polévková mísa soupière
vařečka spatule en bois
stůl table
konferenční stolek table basse
skládací stůl table pliante
obraz tableau
stolička un tabouret
povlak na polštář taie d'oreiller
povlak na traversin taie de traversin
koberec un tapis
rohožka do koupelny tapis de bain
noční stolek table de chevet
polička v koupelně tablette de lavabo
šálek na kávu tasse à café
šálek obědový tasse à déjeuner
čajová konvice théiere
šuplík tiroir
vývrtka tire-bouchon
voskovaný ubrus toile cirée
utěrka torchon
podhlavník traversin
nádobí vaissele
váza vase
sklenička na likér verre à liquer
sklenice na víno verres à vin
nálevka na kávu verseuse à café
závěs voilages
kuchyně cuisine
koupelna salle de bain
obyvák séjour
Created by: Radek Vykydal