Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Czech Voc block 1

Czech Vocabulary block 1

QuestionAnswerSome declination
ale but
alergie alergy
ani or, nor, neither
apostrof ´
asi about
autem by auto
autobus bus
autobusem by bus
when (...when...), as
babička grandmother
balík packet / parcel
barva colour
batoh backpack
během while, during
běžkovat cross-country skying
bezpečnost security
bílý white
birch abedul
blaženy radiant, beautiful, perfect
blízko / blíže close (near) / closer
bod point
bohatý rich
bohužel unfortunately
bojová umění martial arts
borůvky blueberry
bota shoe
bouřka stormy
boxerky men uderwear
bratr brother
bratranec cousin (male)
březen march v březnu
brokolice brocoli
brýle glasses
čárka ´ and ,
čepice cap / hat
černý black
čerstvý fresh
červ worm
červen june v červnu
červenec july v červenci
červený red
cesta road
chaos chaos
chlapec boy
chléb / chéba bread
chodidlo foot
člověk man, person
chřipka influenza (gripe)
chudý poor
chvíle moment
chytrý smart
čí whose
cibule onion
cigareta cigarette
číslo number
čísník / čísnice waiter / waitress
citrón lemon
clapec boy (puberták)
co what
čtvrtý forth
ďábel friend
daleko / dále far / father
další next
dárek gift, present, courtesy
dcera daughter
dědeček grandfather
deka blanket (thin)
denně daily, per day
desátý tenth
déšť rain shower
deštivo rainy
deštník umbrella
děti children
dětství childhood
devátý nineth
děvče girl
dezert/y dessert/s
diář diary, notebook
dítě child
divádlo theater
dívka girl (pubertáčka)
dlouhý long
do leva to the left
do prava to the right
dobolená holiday
dobrý good
dole / dolu down / to down
doprava transport
dort cake
drahý expensive
dramatik playwright (Dramaturgo)
dřevo wood (material)
drobne change (money)
drůbež pultry
druhý second
dub oak (roble)
duben april v dubnu
duha rainbow
dům house
dusno fug, opressivness (agobiante, calor)
dvacátý twentith
dveře door
dvojčata twins
džíny jeans
egoista egoist
fialový violet
fix marker, drawer marker
fouka wind is blowing, the
grilování barbecue
guma rubber
gymnázium high school
haček hook ˇ
hasiči firemen
herec / herečka actor / actress
herneček cup
hezký nice, pretty
hěžký difficult
hlad hunger (noun)
hlava head
hlavní jídla/chody main dish
hloupý stupid
hnědý brown
hnusně very ugly (weather)
ho this day (today)
hodinky watch / clock
hodně very
holka girl (pubertáčka)
hora/y mountain/s
horko very warm (weather)
horký hot
hotovo ready / done
houba musroom
houska little round bread
housle violin
hrád castle
hrníček / hrnek cup
hrozný bad
hruď breast (all) pecho
hubený thin, slim
hvězda star
idea idea
inženýr engineer
jablko/a apple/s
jahoda strawberry
jak how
jakou / jaké which (De que color)
jaro spring na jaře
jasně clearly (coll)
jasno bright (weather)
jazyk language
jed poison
jedenáctý eleventh
jedináček only child
jednoduchý simple
jehněčí lamb (meat) cordero
jen just
jenom only
jezero lake
jih south
jiho-východ southeast
jiho-západ southwest
jiná different
jízdenka ticket (transport)
kabát coat
kabelka women bag
kachna duck
kalhoty pants
kaluže puddle (charco)
kam where (to)
kamarád/ka friend
kamión truck
kánoe / raft canoe / raft
kapr carp (carpa)
kasa cash office/desk
katedrála cathedral
každy den everyday
kde where
kdo who
kdy when
kino cinema
klášter monastery
klavír pianno
klobouk hat
kluk boy (puberták)
knedlík dumpling
kniha book
knihkupectví book shop
knihova library biblioteca
kolega friend
koleno/a knee/s
kolik how much/many
kolikrát How many times
kolo bike
komedie comedy / fun
komín cimney
korále necklace (pl)
kos blackbird (mirlo)
košile shirt
kostel church
kostra skeleton
kotník ancle
kouř smoke (humo)
krátký short
kravata tie
křeslo armchair
krk throat / neck
kroužek circle accent °
která that
který which
kuchyně cuisine, kitchen
kuře chicken
kvalitní quality (adj)
květen may v květnu
květína flower
květnářství flower shop
kyselý acid
kytar guitar
láska love
led frost
leden january v lednu
lehký easy / light
letadlem by plane
letadlo plane
léto summer v léte
levák left handed
levák left handed
levný cheap
lidé / lidi people / (colloquial)
lidské tělo human been
límeček shorts pantalones cortos
lípa lime tree
list letter / leaf
lístek ticket
listopad november v listopadu
loď boat
loket elbow
lopata shovel (Pala)
louží puddle (charco)
malina raspberry
malý small / short
maminka mother
manžel husband
manželka wife
manželství marriage
máslo butter
masna butcher
mateřká škola pre-school
mátka mother
meloun melon / watermelon
měsíc month, moon
metrem by metro
mikina hoodie, pullover (sudadera)
mikino sweatshirt
miminko baby
mimo provoz out of order
místnost room
mladý young
mlha foggy
modrý blue
mokrý wet
moře sea
most bridge
motorka motorbike
mrak could
mráz frozen
mrkev carrot
mrzne freezing, its
muž man
muzeum museum
nahoře / nahoru up / to up
nákaďák truck, lorry
náladu mood
náměstí square (place)
narodnost nationality
narození birth
náušnice earings (pl)
nebe sky
něco something
nehet / nehty nail
nějaké some
někde somewhere
někdo somebody
někdy sometimes
nemoc illness
nemocnice hospital
nemocný ill, sick
nesmysl nonsense / bullshit
neteř niece
nízký short, low
noc night
noha leg
nos nose
nouzový výhod emergency exit
noviny newspaper
nový new
nuda (to je) it's boring
nůž knife
občanký průkaz / občanka id card / (colloquial)
obchod shop
oběd lunch
oblačnosti totally cloudy
oblak cloud
oblečení clothes
oblek suit
oblíbený favourite
obloha sky
oceań ocean
odkud where (from)
odlišný different
oheň fire
oko, oči eye, eyes
okurka cucumber
oranžový orange
ošklivý ugly
osmý eighth
osoba person
otázka question
otec father
ovce sheep
ovšem clearly (polite)
pak then / after that
pálác palace
pán Mr
paní Ms
pánský suit
papír paper
papírnictví paper shop
parkoviště parking
pas waist (cintura)
pásek belt
pátý fifth
paže arm
pekárna baquery
pěkně nice (weather)
peněženka wallet
peřina banket (thick)
pěší zóna pedestrian zone
plavky swimming suit
plenta booth (casilla para votar)
plyn gas
po after
počasí weather
podlaha floor
podobný similar
podprsenka bra
podzim fall / autumn na podzim
pohár copa (big, for desert...)
pohlaví gender
pohlednice postcard
pohoto vostní emergency service
pohřeb funeral
pokladna cash office/desk
poliklinika health clinic
pomalý slow
pomeranč orange
ponožka sock
pořád all the time
pořádek order
porodnice maternity (place)
poslanec member of Parliament
poslední last
potom later
práce work
pradlo clothes
pragon sales slip, receipt
prales forest
pravák right handed
pravda true
přect in front
předevčírem the day before yesterday
předkrm/y starter/s (food)
předpověďp weather forecast
předpředevčírem 2 days ago
přehaňky showers (weather)
premiér/ka prime minister
příbuzný relative
přístroj apparatus
přítel/kyně girl/boyfriend, very good friend
privni first
proč why
propiška pen
prosinec dicember v prosinci
protože because
prší raining, its
prso / prsa breast/s
prst/y finger
prsten ring
první first
psací písmeno italic letters
pumpa pumb / petrol station
pusa lips / kiss
pytel plastic bag (rubish)
radnice council / city hall
rajče, rajčata tomato/s
rameno/a shouder/s
ředitel/ka director
řeka river
rekamace claim for replacement
řijen october v řijnu
rodiče parents
rodina family
rohlik little long bread
rok year
rovna flat, equal
rovně straight (directions)
ruka hand / arm+hand
rukavice gloves
ruksak rucksack, backpack
růžový pink
rybářství / rybárna / mrazírny fish shop
rychlý fast
sady old park / fruits
šajska bra
sako bag (women bag)
sako jacket (americana)
šála scarf
salát salad, lettuce
samozřejmě of course
šátek scarf (women)
šaty dress (pl)
sbohem! bye (will not see you again)
šedivo grey day, gloomy
sedmý seventh
šedý grey
šéf/ka boss
sešit cuaderno
sestra sister
sestřenice cousin (female)
šestý sixth
sever north
severo-východ northeast
severo-západ northwest
silný strong
široký wide
sklenici glass vaso
sklenička glass
škola school
skútr scooter
slabý weak
slečna miss
slepý blind
slipy slips (underwear)
slunce sun
slunečno sunny
směr direction
smišené zboží general shop
smrt death
smrtelně nebezpeční deadly danger
smutný upset, gloomy
snad perhaps
sněží snowing, its
snídaně breakfast
sníh snow
šok shock
šortky shorts pantalones cortos
sourozenců siblings
španěl spanish
špatný bad
špina dirt
spodní pradlo underwear
spotovní souprava track suit
srdce hearth
srp sickle (hoz)
srpen august v srpnu
stan tent
stanice station
stáří old age
starodávný ancient
starý old
stát country
šťava syrup
stavení building
stěhování moving (mudanza)
stejný identical
stěna wall
štěstí happiness
štíhlý thin, slim
strana page, side
strašný awfull / terrible
střecha roof
středni škola high school
stříbrný silver (color)
stroj machine
strop ceiling
strýc uncle
strýček / strejda uncle / (colloquial)
studený cold, fresh
stůl table
stupeň degree (celsius...)
stý hundredth
suchý dry
sukně skirt
svačina snack (meal)
svatba marriage / weeding
švestka plum
svět world
svetr sweater
syn son
synovec nephew
sýr cheese
tady here
tam there
taška bag
tatinek father
taxíkem by taxi
tečka dot
teď now
tele calf (animal) ternera
telecí veal (meat) ternera (carne)
tělo body tronco
teplý warm
teštovíny pasta
teta aunt
těžký difficult, hard, heavy
tlustý father
tragedie tragedy
trak trailer
trampoty problems, dificulties
tramvaj tram
tramvají by tram
trapas / trapná situace Awkward situation
trenýrky men uderwear
třešeň cherry (třešně pl)
třetí third
tričko t-shirt
tříčtvrťáky capri (piratas)
trochu a little
trošku a little, slightly
trup body tronco
tužka pencil
tvár face
týden week
ucho / uši ear / ears
učitel teacher
údolí valley
ukol task, work, homework
ulice street
umyvadlo washbasin (lavavo)
unavený tired
únor february v únoru
úplně completely
uprostřed in the middle
určitě of course
uvozovky " "
already
úzký narrow
v centro in the center
vada flaw, defect
vadny defective
vdaná married (women)
věc thing
večeře supper
vedro scorching / too hot
věk age
velikost size (clothes)
velký big
velmi very
veselý hilarious, jovial, merry
věta sentence
věž tower
vhod entrance
vítr windy, its
vlak train
vlakem by train
vlastně actually
vlasy hair
vlevo in the left
vlhko wet (weather)
vnučka graddaughter
vnuk grandson
voda water
volby elections
volejbal voleyball
vpravo in the right
všechno all
vtip joke
vtipný funz
vyborně excelent
výborný excelent
východ exit
výhod east
vysoka škola university
vysoký tall
za behind
záchránka ambulance
záhody toilet
zahrada garden
zákazkník customer
základní škola primary school
zámek castle / chateau
zamilovaný inlove
západ west
zář heat
září september v září
zářivý shiny
zařízení machinery, fittings, device
záruka guarantee
zase again
zastávka stop
zataženo cloudy
zavináč @
zboží goods
zde here
zdravotní pojištění health care
zdravý healthy
že that
zelený green
železářství hardware shop
zelí cabbage
země earth
žena woman
ženaty married (men)
židle chair
zima winter / cold v zimě
život life
žizeň thirsty (noun)
zlatý gloden
zloděj thief
žlutý yellow
zlý bad
známka stamp / mark
známý acquaintence (conocido)
zpěvák / zpěvačka singer
zub/y teeth/tooth
zvíre animal
adresa address
Created by: tarkaran
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards