Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

pORTUGUES-HUNGARO

QuestionAnswer
abacaxi ananász
abelha méhecske
abóbora tök
abridor de latas konzervnyitó
abril április
aeroporto repülőtér
agosto augusztus
água víz
águia sas
aipo zeller
alcachofra articsóka
alemanha németország
alergia allergia
alfabeto abc
alfaiate szabó
alfândega vám
alga moszat
algodão gyapot
alicate laposfogó
almofada párna
amanhã holnap
amarelo sárga
ambulância mentő
ameixa szilva
amor szeretet
âncora horgony
aniversário születésnap
anjo angyal
ano év
ansiedade szorongás
aquário akvárium
árabe arab
aranha pók
arco boltív
arco-íris szivárvány
areia homok
arma fegyver
arroz rizs
arte művészet
artista művész
árvore fa
asa szárny
aspargo spárga
aspirina aszpirin
astronauta ùrhajós
atenção figyelem
átomo atom
ator színész
atriz szinésznő
austrália ausztrália
avestruz strucc
avião repülőgép
avó nagymama
avô nagyapa
azul kék
balão léggömb
balé balett
banana banán
bandeira zászló
bandeja tálca
banjo bendzsó
barba szakáll
barco csónak
batata burgonya
bebida ital
bebida alcoólica égetett ital
beijo csókolni
besouro bogár
beterraba cékla
biblioteca könyvtár
bicicleta kerékpár
bico csőr
bigode bajusz
biquíni bikini
blusa blúz
boca száj
bochecha arc
boina svájci sapka
bola labda
bolo torta
bolsa zsák
bolso zseg
bombeiro tüzoltó
borboleta pillangó
braço karfa
branco fehér
brinco fülbevaló
cabeça fej
cabelo haj
cabra kecske
caça vadászás
cacau kakaó
cachecol sál
cachoeira vízesés
cacto kaktusz
cadeado lakat
cadeira szék
café kávé
cafeteira kávéfőző
calça nadrág
calcanhar sarok
calculadora számológép
calendário naptár
camelo teve
camisa ing
camiseta trikó-ing
canadá kanada
caneta toll
canguru kenguru
canoa kenu
capacete sisak
caqui perszimon
cárie lyukas fog
carneiro bárány
carta levél
cartão postal levelezőlap
carteira de motorista jogosítvány
carteiro postás
casaco kabát
casado házas
casamento esküvő
cassino kaszinó
cavalo
caverna barlang
celeiro csir
cem száz
cemitério temető
cenoura sárgarépa
cerâmica kerámia
cérebro agy
cerveja sör
chá tea
chapéu kalap
chave kulcs
chave de fenda csavarhúzó
chiclete rágógumi
chifre szarvas
china kína
chocolate csokoládé
chuva eső
ciclismo kerékpározás
cidade város
cinco öt
cinema mozi
cinto szíj
cintura derék
cinza szürke
cinzeiro hamutartó
cisne hattyú
coala koala medve
cobertor takaró
coco kókuszdió
coelho nyúl
cofre páncélszekrény
cola ragasztó
colchão matrac
colete mellény
cone kúp
coquetel koktél
cor szín
cor egységes szín
coração szív
corda kötél
coroa korona
correio postahivatal
coruja bagoly
cotovelo könyök
cozinheiro szakács
crédito hitel
cristal kristály
damasco sárgabarack
dança tánc
data de nascimento születési dátum
deserto sivatag
dez tíz
dezembro december
dezenove tizenkilenc
dezesseis tizenhat
dezessete tizenhét
dezoito tizennyolc
dia nap
diamante gyémánt
dicionário szótár
dinheiro pénz
divisão osztás
documento dokumentum
doença betegség
domingo óra
doze tizenkettő
dragão sárkány
drama dráma
egito egyiptom
elefante elefánt
enciclopédia enciklopédia
endereço cím
enxada kapa
erro tévedés
esgrima vívás
esmalte körömlakk
espanha spanyolország
espelho tükör
espiral tekercs
esposa feleség
esquilo mókus
estômago gyomor
estrada út
estrela csillag
estrela-do-mar tengeri csillag
estufa melegház
exercício edzés
explosão robbanás
fábrica gyár
faca kés
família család
fazenda tanya
febre láz
feno szalma
festival fesztivál
fevereiro február
figo füge
filha lány
filho fiú
filme film
flamingo flamingó
flauta fuvola
flecha nyíl
flor virág
floresta erdő
foca fóka
fogueira tábortűz
fonte szökőkút
forno sütő
fralda pelenka
frança franciaország
francês francia
freio kantár
fusível biztosíték
futebol labdarúgás
gafanhoto tücsök
gaita harmonika
gaivota sirály
galinha csirke
garfo villa
garganta torok
garrafa üveg
gasolina benzin
gato macska
geladeira hitőszekrény
gelo jég
gengibre gyömbér
ginástica olímpica torna
girafa zsiráf
girassol napraforgó
golfe golf
gôndola gondola
gorila gorilla
governo kormány
gravata nyakkendő
grilo krikett
grupo csoport
guarda-chuva ernyő
guitarra gitár
hélice hajócsavar
helicóptero helikopter
hidroavião vizi repülő
história történelem
hoje ma
holanda hollandia
homem férfi
hóquei jégkorong
hora óra
hospital kórház
hotel szálloda
humor humor
húngaro magyar
hungria magyarország
idade életkor
ilha sziget
impressora nyomtató
indivíduo egyén
infinito végtelen
inglaterra anglia
inglês angol
inseto bogár
interruptor éjszakai lámpa
inverno tél
irmã lánytestvér
irmão fiútestvér
itália olaszország
jacaré alligátor
janeiro január
janela ablak
japão japán
jaqueta zakó
jardim zoológico állatkert
jardinagem kertészet
jeans farmernadrág
joelho térd
jogo játék
jornal újság
julho július
junho június
juventude fiatal
kiwi kivi
lagartixa hernyó
lago
lagosta languszta
lâmpada lámpakörte
lápis ceruza
leão oroszlán
lei törvény
leite tej
leopardo leopárd
leste kelet
libélula szitakötő
limão citrom
língua nyelv
liquidificador turmix
livraria könyvesbolt
livro könyv
lobo farkas
lua hold
lupa nagyítóüveg
luz fény
maçã alma
macaco majom
maçaneta menni
madeira fa
mãe anya
maio május
maionese majonéz
mandíbula állkapocs
manhã reggel
manteiga vaj
mão kéz
mapa térkép
máquina gép
máquina de lavar roupa mosógép
máquina fotográfica fényképezőgép
mar tenger
maratona maratoni futás
março március
marinheiro tengerész
martelo kalapács
máscara arcvédő
mastro árbóc
medo félelem
meia-calça trikó
meia-noite éjfél
meio-dia dél
mel méz
melancia görögdinnye
menina lány
menino fiú
mês hónap
metal fém
metrô metró
mil ezer
milhão millió
milho kukorica
minhoca kukac
minuto perc
modelo modell
molho szósz
montanha hegy
morcego denevér
morte halál
mosca repülni
motor motor
motorista vezető
mulher
multiplicação szorzás
músculo izom
museu múzeum
música zene
nabo fehérrépa
nariz orr
natação úszás
natureza természet
navio hajó
neblina köd
neve
noite éjszaka
nome név
nono kilencedik
norte észak
nove kilenc
novembro november
noventa kilencven
óculos poharak
oeste nyugat
oitavo nyolcadik
oitenta nyolcvan
ombro váll
omelete omlett
onda hullám
ônibus autóbusz
ontem tegnap
onze tizenegy
ópera opera
orçamento költségvetés
orelha fül
osso csont
ouro arany
outono ősz
outubro október
lapát
pacote csomag
padaria sütöde
pai apa
país ország
panela edény
pão kenyér
papagaio papagály
papel papír
parafuso csavar
parque de diversões vidám park
passaporte útlevél
pavão páva
láb
pedra
peixe hal
pele bőr
pelicano pelikán
perfume parfüm
pescoço nyak
peso súly
pêssego őszibarack
piano zongora
piloto pilóta
pimenta paprika
pincel ecset
pintura festmények
piscina uszoda
planeta bolygó
planta növény
plástico mianyag
polegar hüvelykujj
polícia rendőrség
polônia lengyelország
polvo polip
pombo galamb
ponte híd
porco disznó
porta ajtó
posto de gasolina benzinkút
praia strand
prata ezüst
prato tál
preço ár
prego köröm
preto fekete
primavera tavasz
primeiro első
produto termék
pudim puding
punição büntetés
quadra bíróság
qualidade minőség
quarenta negyven
quarta-feira szerda
quatro négy
queijo sajt
queixo állcsúcs
quinta-feira csütörtök
quinze tizenöt
béka
rádio rádió
raiz gyökér
raposa róka
raquete rakett
rato patkány
rei király
religião vallás
relógio óra
remédio orvosság
resfriado hideg
restaurante étterem
retângulo téglalap
revista képesújság
revólver lőfegyver
rinoceronte orrszarvú
rio folyó
robô robot
roda kerék
rua utca
rússia oroszország
sábado szombat
saca-rolhas dugóhúzó
saia szoknya
sal
salmão lazac
sangue vér
saxofone szaxofon
secretária titkár
segunda-feira hétfő
seis hat
sela nyereg
selo bélyeg
semana hét
sessenta hatvan
sete hét
setembro szeptember
setenta hetven
sétimo hetedik
sexta-feira péntek
sexto hatodik
sinfonia szimfónia
sobrancelha szemöldök
sobremesa édesség
soldado katona
sombra árnyék
sorvete fagylalt
subtração kivonás
suco dzsúsz
suécia svédország
sul dél
tâmara datolya
tambor dob
tapete szőnyeg
tartaruga teknősbéka
táxi taxi
teatro színház
telefone telefon
telescópio teleszkóp
televisão televízió
telhado tető
tempestade vihar
tempo idő
terça-feira kedd
terceiro harmadik
terra föld
testa homlok
teto mennyezet
tia nagynéni
tigre tigris
tijolo tégla
tinta festék
tio nagybácsi
toalha törölköző
tomate paradicsom
torneira csap
tornozelo boka
torre torony
tosse köhög
touro bika
trânsito közlekedés
trator traktor
trem vonat
três három
triângulo háromszög
tribo törzs
trinta harminc
tuba tuba
tubarão cápa
turquia törökország
unha köröm
universidade egyetem
urso medve
uva szőlő
vaca tehén
vagem zöldbab
vapor gőz
vaso váza
vassoura seprő
veado őz
vegetação táj
velocidade gyorsaság
vento szél
verão nyár
verde zöld
vermelho vörös
vestido ruha
vida élet
vidro üveg
vinagre ecet
vinho bor
vinte húsz
violino hegedű
vitral festett ablak
vulcão vulkán
zebra zebra
zero nulla
zíper cipzár
Created by: rorumask
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards