Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Biblical Hebrew

Hebrew vocab from the Old Testament with over 50 occurances

Hebrew wordPronunciationDefinition
חָכְמָה Hokmah wisdom
כֹהֵן kohen priest
כֶסֶף keseph silver, money
מֶלֶך malak to reign, rule
מָלַך melek king
מַלְכוּת malkut kingship, reign
מַמְלָכָה mamlakah kingdom
נָבִיא navi" prophet
עֶבֶד "eved servant, slave
עָבַד "avad to serve, work, till, worship
עֲבֹדָה "avodah service, work
עוֹלָם "olam eternity
צַדִיק tsadiq righteous
צֶדֶק tsedeq righteousness
צְדָקָה tsedqah righteousness
קֹדֶשׁ qodesh holiness, sanctuary, the holy place
קָדוֹשׁ qadosh holy
קוֹל qol voice, sound, thundering
אֹזֶן "ozen ear
אֵל "el God, god, El
אֱלׁהִים "elohim God
אֵם "em mother
אֶרֶץ "erets earth, land, country
דָם dam blood
דֶרֶךְ derek way, road, path, journey
חֶרֶב Herev sword
יָד yad hand, power
לֵב lev heart
לֵבָב levav heart
מַיִם mayim water
מִשְׁפָּט mishpat judgment
נֶפֶשׁ nephesh self, person, breath, will
עַיִן "ayin eye, spring
פֶּה peh mouth
פָּנַה panah to face, turn
פָּנִים panim face, presence
רֶגֶל regel foot
שָׁמַיִם shamaim heaven, sky
שָׁפַט shaphat to judge
שֹׁפֵט shophet judge
אֶבֶן "even stone
אָדוֹן "adon lord, master, sir
אַיִל "ayil ram
אוֹר "or light
אֱנוֹשׁ "enosh humanity, a human
הֵיכָל heykal palace, temple
חַיִל Hayil valor, power, army, wealth
חֶסֶד Hesed devotion, loyalty, faithfulness, proper act
חֹשֶׁך Hoshek darkness
לֶחֶם leHem bread, food
מַלְאָך mal"ak messenger, angel
מִלְחָמָה milHamah battle, war
מָקוֹם maqom place
סוּס sus horse
סוּסָה susah mare
עוֹלָה "olah whole burnt offering
עָון "avon guilt, iniquity
עָלַה "alah to go up, ascend
פְּרִי peri fruit
רוּחַ ruaH spirit, wind, breath
אָב "av father
אֹהֶל "ohel tent
אָח "aH brother
אָחוֹת "aHot sister
אִישׁ "ish man, husband
אִשָּׁה "ishah woman, wife
בַּיִת bayit house
בֶּן ben son
הַר har mountain
יוֹם yom day
יוֹמָם yomam daily
יַם yam sea
כְלִי keli vessel, instrument, weapon
מַעֲשֶה ma"aseh deed
עִיר "ir city
עַם "am people
עָשַׂה "asah to do, make, perform
רֹאשׁ ro"sh head, top, chief
רִאשׁוֹן ri"shon the first, former
רֵאשִׁית re"shiyt first, beginning
שַׂר sar commander, ruler, prince
אַחַר "aHar after, behind
אַחֲרֵי "aHarey after, behind
אַחֲרֵי כֵן "aHarey ken afterward
אֶל "el- unto, into, to, toward
אֲרוֹן "aron ark, chest
בְּ be in, with, by, among, through, as
בֵּין beyn between
דָוִד david David
חָטָא Hata" to sin
חַטָּאת Hata"t sin, sin offering
יְהוּדָה yehudah Judah
יְהוָה YHWH the name of God
יִשְׂרָאֵל yisra"el Israel
כְּ ke like, as, about, according to
לְ le to, for, in regard to, with reference to
לַיְלָה laylah night
לִפְנֵי liphney before
מִלִפְנֵי milpney from the presence of, because of
מִן min from, away from, out of, some of, because of
מִפְּנֵי mipney from the presence of, because of
מֹשֶׁה mosheh Moses
נֶגֶד neged in front of
עַד "ad as far as, until
עַל "al upon, on, over, concerning, beside, against
עַל-פְנֵי "al peney before, on the surface of
תַּחַת taHat under, beneath, instead of, in place of
אַבְרָהָם "avraham Abraham
אַחֵר "aHer another, other
גָדוֹל gadol great, big, large
זָקֵן zaqen old, elder
חָזָק Hazaq to be strong, powerful, prevail
חַי Hay alive, living
חַיִּים Hayim living
טוֹב tov good, beautiful
יַעֲקֹב ya"aqov Jacob
יָפֶה yapheh beautiful, handsome
יָקָר yaqar precious, valuable, rare
יֹשֶׁר yosher uprightness, straightness
יָשַׁר yashar straight, just, upright
כָּבֵד kaved to be heavy, severe, important
כָּבוֹד kavod glory, honor
קָטֹן qaton small, insignificant
רַב rav many, much, abundant, mighty
רֹב rov abundance
רָעֵב ra"ev to be hungry
רָעָב ra"av famine
רַע ra" bad, evil, ugly
רָעָה ra"ah evil, harm
רָשָׁע rasha" wicked, criminal
אָהַב "ahav to love
אֲהָבָה "ahavah love
אֹכֶל "okel food
אָכַל "akal to eat, consume, devour
אָמַר "amar to say
בּוֹא bo" to come, enter
בָנָה banah to build
גָלָה galah to uncover, go away, go into exile
הָלַךְ halak to walk, go
יָדַע yada" to know
יֶלֶד yeled boy, child
יָלַד yalad to bear, beget
יָצָא yatsa" to go out, go forth
יָרַד yarad to go down, descend
יָשַׁב yashav to dwell, sit, remain
כָּתַב katav to write, record, register
מַטֶּה mateh branch, tribe, staff
מָצָא matsa" to find
מַרְאֶה mar"eh sight, appearance
נָטָה natah to stretch out, extend, incline
נָתַן natan to give, deliver, set, permit
עָבַר "avar to cross over, pass over, transgress
עָמַד "amad to stand, remain, persist
קָרָא qara" to call, proclaim
רָאָה ra"ah to see
שָׁאַל sha"al to ask
שָׁמַע shama" to hear, listen, obey
שָׁמַר shamar to keep observe
אֵץ "ets tree, wood
אֵשׁ "esh fire
אֶת "et with, together with, direct object marker
גְבוּרָה gevurah strength, might
גִבֹּר gibor hero, warrior
דוֹר dor generation
זָבַח zavaH to sacrifice
זֶבַח zevaH sacrifice
זָרַע zara" to sow
זֶרַע zera" seed
כָרַת karat to cut
מִדְבָּר midbar desert, wilderness, wasteland
מִזְבֵחַ mizbeaH altar
נָהָר nahar river
סָבִיב saviv around, surround
עִם "im with
פָרְעֹה par"oh pharaoh
שָׂדֶה sadeh field, country
שָׁלַח shalaH to send, stretch out, let go
שֵׁם shem name
שָׁנָה shanah year
אוֹת "ot sign, mark
בַד bad solitude
בָכָה bakah to weep
בָרָא bara" to create
גַם gam also, even, moreover, yea, although
יָצַר yatsar to form
יָרַה yarah to teach, instruct, cast
כִי ki for, because, that, indeed, surely, when
כִסֵא kise" throne, chair
לֵבָד levad alone
מָדוּעַ madua" why?
מָשַׁל mashal to govern, dominate
נַעַר na"ar lad
נָפַל naphal to fall
עוֹד "od still, yet, again, else
עֵת "et time, season
עַתָה "atah now
פֹה poh here
שָׁכַב shakav to lie down
שָׁלוֹם shalom peace, well being, wholeness
שָׁם sham there
שֶׁמֶשׁ shemesh sun
תוֹרָה torah instruction, law
אָז "az then, at that time
בֶגֶד beged garment
בֹקֶר boqer morning
בָקָר baqar large cattle
חוֹמָה Homah wall
חוּץ Huts street, outside
יַיִן yayin wine
כָנָף kanaph wing, skirt
כְרוּב keruv cherub
מֵאָז me"az since that time
מִבָיִת mibayit inside
מָוֶת mavet death
מִחוּץ miHuts outside
מָטָר matar rain
מְלָאכָה mela"kah mission, work
נְאֻם ne"um oracle
סֵפֶר sepher book, scroll, letter
עֵדָה "edah congregation
עָפָר "aphar dust
צאֹן tso"n flock, sheep and goats, small cattle
צָבָא tsava" host, army
שׁוּב shuv to turn, return
תָוֶךְ tavek midst
אַף "aph nose, face, anger
חֵמָה Hemah heat, rage
חָנָה Hanah to camp
חָצַה Hatsah to divide
חֲצִי Hatsi half, middle
חָצֵר Hatser court
חֹק Hoq statute
כֹחַ koaH strength, power
לֵאמֹר le"mor saying (,"")
מִגְדָל migdal tower
מִנְחָה minHah gift, offering
מִצְוָה mitsvah commandment
מִשְׁפָחָה mishpaHah family, clan
נָדַר nadar to vow
נֵדֶר neder vow
נַחֲלָה naHalah inheritance
עֹז "oz strength
עָז "az strong
עָנָן "anan cloud
רֵעַ rea" friend
רֵעֶה re"eh friend, companion
שֵׁן shen tooth, ivory
תִפְאֶרֶת tiph"eret glory, beauty, splendor
אָבַה "avah to be willing, want, consent
אֶבְיוֹן "evyon poor, needy
אֹיֵב "oyev enemy
אָן "an where?
זָכַר zakar to remember
יָרֵא yare" to fear, be afraid
יִרְאָה yir"ah fear
כָבֵד kaved to become weighty, important, rich
כֹה koh thus, here
לָקַח laqaH to receive, take
מָשַׁח mashaH to anoint
מָשִׁיחַ mashiaH anointed
מִשְׁכָן mishkan tabernacle
עָזַב "azav to abandon, leave, forsake
עָנִי "oni affliction
פָר par bull
צָפוֹן tsaphon north, Zaphon
קֶדֶם qedem east, antiquity, front
רֹעֵה ro"eh shepherd
רָעָה ra"ah to tend, feed
שָׁכֵן shaken neighbor
שָׁכַן shakan to dwell
תֵימָן teyman south, teman
אוֹ "o or
אַךְ "ak however, surely, indeed
אִם "im if, or, either
אַף "aph also, even, indeed
אָרֵך "arek to be long
אֹרֶך "orek length
בוֹשׁ bosh to be ashamed
בָחַר baHar to choose
בֹשֶׁת boshet shame
גוּר gur to sojourn
גֵר ger sojourner
הָיָה hayah to be, come to pass, come about, happen
חָיָה Hayah to live
מָגוֹר magor sojourning place
מוּת mut to die
מָלֵא male" to be full
נָשָׂא nasa" to lift up, raise, bear, forgive
סוּר sur to turn aside
קוּם qum to arise
רֹחָב roHav width, breadth
רָחַב raHav to be wide, broad
רָק raq only
שָׁבַר shavar to break
שִׂים sim to place, put, set
בָקַשׁ baqash to seek
בֶרֶךְ berek knee
בָרַך barak to bless
בְרָכָה berakah blessing
בָשָׂר basar flesh
גָדַל gadal to grow up, become great, to bring up, raise
דָבַר davar to speak
הָלַל halal to praise, boast
כָלָה kalah to be complete, be finished
כֵן ken so, thus, therefore, accordingly
כָסָה kasah to cover, conceal
מָאֵן ma"en to refuse, reject
מָהַר mahar to hurry, hasten
מִסְפָר mispar number
מִצְוָה mitsvah commandment
מִקְדָשׁ miqdash sanctuary
נַחַל naHal wadi, stream
נְחֹשֶׁת neHoshet bronze, copper
סָפַר saphar to count, write
עַל-כֵן "al ken for this reason, therefore
פָעַל pa"al to work, perform, accomplish
פֹעַל po"al deed
צָוָה tsavah to command, charge, appoint
קָדַשׁ qadash to be holy, consecrated, sanctify, consecrate
שָׁרַת sharat to serve, minister
תְהִלָה tehilah praise, song of praise
בְכֹר bekor first born
דָרַשׁ darash to inquire, demand
הַרְבֵה harveh abundantly
הָרַג harag to kill
יָטַב yatav to do well, please, suit, make good, treat well
יְשׁוּעָה yeshu"ah deliverance, salvation
יֵשָׁע yesha" deliverance, salvation
יָשַע yasha" to save, help
כַף kaph palm, sole
מָכַה makah blow, strike
מֶרְכָבָה merkavah chariot
מִשְׁתֶה mishteh banquet
נָגַד nagad to tell, announce, report
נָחַל naHal to inherit, possess
נָטַע nata" to plant
נָכָה nakah to strike, smite, defeat
נָצַל natsal to rescue, snatch, deliver
פֶתַח petaH opening, entrance
פָתַח pataH to open
צָעַק tsa"aq to cry out
צְעָקָה tse"aqah cry
רָבַה ravah to become great, numerous, increase, multiply
רֶכֶב rekev chariotry
רָכַב rakav to ride, mount
שָׁחַת shaHat to ruin, destroy
שָׁלַךְ shalak to throw, cast
שֶׁקֶר sheqer deception, falsehood
שָׁתָה shatah to drink
בָטַח bataH to trust
בָרַח baraH to flee
יַחְדָו yaHdav together
יָמִין yamin right side, right hand
כִמְעַט kim"at almost
לָבַשׁ lavash to clothe
לָבֵשׁ lavesh to be clothed
לָכֵן laken therefore
לָמַד lamad to learn, teach
לָשׁוֹן lashon tongue
מָלַט malat to save, let escape
מְעַט me"at little, few
עוֹד מְעַט "od me"at soon
עָנָה "anah to answer, reply
רָחוֹק rahoq far
רָחַק raHaq to be far
רַק raq thin
שָׁבַר shavar to break
שָׁכֵחַ shakeaH to forget
שָׁכַח shakaH to forget
שָׂנֵא sane" to hate
שִׂנְאָה sin"ah hatred
שָׂפָה saphah lip, edge, language
שִׁפְחָה shiphHah female servant
תוֹעֵבָה to"evah abomination
תָמִיד tamid always, constantly
בָלַע bala" to swallow
בָעַר ba"ar to burn, consume
גָאַל ga"al to redeem
זָעַק za"aq to cry out
טֶרֶם terem not yet, before
יָדָה yadah to throw, confess, give thanks
כִפֻר kipur atonement
כָפַר kaphar to cover, atone
לְמַעַן lema"an in order that, so that
מַחֲרַת maHarat tomorrow
מַחֲרַת maHarat the morrow, the next day, time to come
עָצוּם "atsum mighty, numerous
עֶצֶם "etsem bone, substance, self
עֶרֶב "erev evening
פֶן pen lest
פָקַד paqad to visit
קָבַץ qavats to gather
קָבַר qavar to bury
קֶבֶר qever grave
קָטָר qatar to burn incense
קְטֹרֶת qetoret incense
רָדַף radaph to pursue, follow
שָׂמַח samaH to rejoice, be happy
שִׂמְחָה simHah joy
שָׁפַךְ shaphak to pour out
שָׂרַף saraph to burn
שֵׂרָף saraph seraph
תוֹדָה todah thanksgiving
אָבַד "avad to perish
אָחַז "aHaz to seize
אֱמוּנָה "emunah truth
אָמַן "aman to confirm, support, believe, trust
אָסִיר "asir prisoner
אָסַר "asar to bind
חָדַל Hadal to cease, stop
חֶלֶק Heleq portion, lot
חָלַק Halaq to divide, apportion
חֵן Hen grace, favor
חָנַן Hanan to be gracious, favor
חֵפֶץ Hephets desire, pleasure
חָפֵץ Haphets to delight, desire
חָשַׁב Hashav to think, recon
יָכֹל yakol to be able, prevail
יָעַץ ya"ats to advise
יָרַשׁ yarash to possess, dispossess
מַחֲשָׁבָה maHashavah thought
נוּס nus to flee
נָסַע nasa" to set out, travel, depart
עֶצָה "etsah counsel, plan, advice
קָרַב qarav to approach, draw near
קָרוֹב qarov near
רוּץ ruts to run
שָׁאַר sha"ar to remain, be left over
שֶׁבֶט shevet rod, tribe
שָׁלֵם shalem to be whole, healthy, complete, at peace
שַׁעַר sha"ar gate
אבד "avad to perish
בהמה behemah wild animal, beast, cattle
בעבור ba"avur for the sake of, on account of
בקע baqa" to split
זנה zonah prostitute
זנה zanah to be promiscuous, prostitute
חזה Hazah to see a vision
חזון Hazon vision
חמור Hamor donkey
חשך Hasak to restrain, withhold
לקראת liqra"t toward, against
מאס ma"as to reject
מגרש migrash pasture land
מעל ma"al above
נגע naga" to touch, strike
נגע nega" plague, stroke
נגע אל- naga" el reach
צום tsum to fast
צום tsom fast, fasting
קצה qatseh extremity, end
שה seh lamb, kid
שמן shemen oil, fat
שק saq sack
אמה "amah cubit
אמת "emet truth, reliability, firmness
אסף "asaph to gather, remove
במה bamah high place
חלום Halom dream
חלם Halam to dream
טהור tahor clean, pure
טהר taher to be clean
יהב yahav to give, ascribe
יצק yatsaq to pour out
יתר yeter remainder, excess
כבס kavas to wash, clean
כבש keves lamb, kid
כשל kashal to stumble
לוח luaH tablet
מנוחה menuHah rest
נוח nuaH to rest
נצר natsar to watch
עשר "osher wealth
עשר "ashir rich
שיר shir to sing
שיר shir song
שית shiyt to put, set
און "aven wickedness, trouble, sorrow
אמר "emer word, saying
אצל "etsel near, beside
בין bin to understand, perceive
בינה binah understanding, perception
בעל ba"al to rule, lord, marry
בעל ba"al lord, master, husband, owner, Baal
גבול gevul territory, boundary
זור zur to be a stranger
חגר Hagar to gird
חיק Heyq bosom
טמא tame" to be unclean
יסף yasaph to add
יסר yasar to discipline, chasten
ירה yarah to throw, cast
מוסר musar discipline, chastening
מקנה miqneh possession, property
צרה tsarah distress
צרר tsarar to be hard pressed, in distress
קנה qanah to acquire, buy, create
קנין qinyan property
קרב qerev inward part, inner parts, middle, midst
ראשית re"shiyt first, beginning
רחם raHam womb, mercy
רחם reHem womb, mercy
ריב riv controversy, dispute
ריב riv to dispute, be in law-suit
הפך haphak to turn, overturn
יבדה yabasha dry ground
יבש yavesh to be dry
יכח yakaH to reprove
כעס ka"as to be irritated, angry
לון lun to lodge
לין lin to lodge
לכד lakad to capture
מלון malon lodging place
פגע paga" to meet, befall, encounter
פגע pega" happening
פדה padah to ransom
פרץ parats to break, breach, increase
פרש parash to spread out
צחק tsaHaq to laugh, play, make fun of
צלח tsalaH to succeed, prosper
קרע qara" to rend, tear
רפא rapha" to heal
רצה ratsah to be pleased
רצח ratsaH to murder, slay
שחק saHaq to laugh, play, make fun of
שכם shakam to do something early, arise early
תפש taphas to catch, seize
אחד "eHad one
אחת "aHat one
אלפים "alpayim 2000
אמה "amah female slave
ארבע "arba" four
ארבעה "arba"ah four
ארבעים "arba"im forty
ארח "oraH path
גאה ga"ah to be proud, arrogant
גאון ga"on pride
גבעה giv"ah hill
זרוע zeroa" arm
חמישי Hamishi fifth
חמש Hamesh five
חמשה Hamishah five
חרה Harah to become angry
לשוא lashave" in vain
מאה me"ah 100
מאתים ma"taim 200
מופת mophet sign, omen
נגש nagash to draw near, approach
נשק nashaq to kiss
עד "ed witness
עדות "edot testimonies
עוד "ud to bear witness, testify
עשירי "asiri tenth
עשר "eser ten
עשרה "asarah ten
עשרים "esrim twenty
פסל pesel idol
קהל qahal assembly
קהל qahal to assemble
קנא qana" jealous
קנא qana" to be jealous, be zealous
קנאה qin"ah jealousy
רבבה revavah 10000
רבות ribot 10000
רבותים rivotaim 20000
רביעי revi"i fourth
שביעי shevi"i seventh
שבע sheva" seven
שבעה shiv"ah seven
שבת shabat sabbath, rest
שוא shave" emptiness, vanity
שור shor bull
שלישי shelishi third
שלש shalosh three
שלש מאות shelosh me"ot 300
שלשה sheloshah three
שלשים sheloshim thirty
שמאל semo"l left, left hand, left side
שמיני shemini eighth
שמנה shemoneh eight
שמנה shemonah eight
שני sheni second
שנים shenaim two
שש shesh six
ששה shishah six
ששי shishi sixth
שתים shetaim two
תשיעי teshi"i ninth
תשע tesha" nine
תשעה tish"ah nine
ארז "erez cedar
בחור baHur young man
בתולה betulah young woman
גיא gaye" valley
הגה hagah to mumble, meditate
חג Hag festival
ירח yareaH moon
כוכב kokav star
לאם le"om people
מזרח mizraH sunrise, east
מרום marom height, high place
נחם naHam to comfort
נשיא nasi" prince
סלח salaH to forgive
ערך "arak to arrange, lay out
פעם pa"am step, occurrence
רום rum to be high
שלחן shulHan tablet
אריה "aryeh lion
בטן beten belly, body
חרם Heram ban
חרם Haram to devote to destruction, utterly destroy
יונק yoneq infant
ינק yanaq to suckle
יתר yatar to remain, to be left
כון kun to be established, firm, prepared
לחם laHam to do battle
לקראת liqra"t to meet
מועד mo"ed meeting place, assembly
מכון makon place, support
נבא nava" to prophesy
נדח nadaH to be scattered, go astray
נפלאות niphla"ot wonders
סתר satar to hide
עז "ez she goat
פוץ puts to be dispersed, scattered
פלא pala" to be marvelous, extraordinary
פלא pele" wonder
קרה qarah to encounter, meet
שמד shamad to exterminate
אוצר "otsar treasure, storehouse
דלת delet door
זכר zakar male
חטה Hitah wheat
חלל Halal to be profane
חסה Hasah to seek refuge
יען ya"an because, on account of
יען אשר ya"an "asher because
יצב yatsav to position oneself, stand
כחד kaHad to hide
מצבה matsevah standing stone
מתי matay when?
נכר nakar to recognize, acknowledge
נכרי nakeri foreigner
נצב natsav to stand
נר ner lamp
עד-מתי "ad-matay until when? How long?
קלל qalal to be slight, swift, to curse
קללה qelalah curse
קציר qatsir harvest
קצר qatsar to harvest
שבע sava" to be satisfied, satiated
שבע savea" full, satisfied
שבע shava" to swear
תחלה teHilah beginning
אולי "ulay perhaps
ארר "arar to curse
אתון "aton female donkey
בלל balal to mix, confound
דמם damam to be silent
חתת Hatat to be shattered, be dismayed
מדד madad to measure
מדה midah measure, measurement
סבב saviv to surround, to around, turn
עדר "eder herd, flock
פלט palat to escape
פליט palit fugitive
פליטה peleytah escape, survived
פרר parar to break, frustrate
רנן ranan to jubilate, shout for joy
רעע ra"a" to be bad, evil, wicked
שדד shadad to destroy, devastate
שמם shamam to be desolate, be appalled
שקה shaqah give drink, irrigate
תם tom integrity, completeness
תם tam complete, blameless
תמים tamim complete, blameless
תמם tamam to be complete, whole, finished
אהה "ahah Ah!
בעד ba"ad through, around, on behalf of
גורל goral lot
גל gal wave, heap
גלל galal to roll
גרש garash to drive out
דג dag fish
הבל hevel idol, futility
חבש Havash to bind, gird
ירכה yerekah rear, hindmost part
מעים me"im bowels, entrails
נבט navat to gaze, look
נקה naqah to be free, innocent
נקי naqi innocent
נקיא naqi" innocent
פלל palal to pray
קץ qets end
רחץ raHats to wash, clean
שאול she"ol sheol, the underworld
שוע shava" to cry out for help
שכר sakar reward, wages
שכר sakar to hire
תהום tehom deep, ocean, abyss
תפלה tephilah prayer
אור "or to become bright
בחן baHan to test, try
בלי beli without
בלל balal no
בשר basar to make known, bring news
גיל gil to be joyful, rejoice
זמיר zamir song
זמר zamar to make melody
ידר yadar splendor, grandeur, adornment
יער ya"ar forest
כרע kara" to bend the knee
מזמר mizmor psalm
נוע nu" to shake, tremble
נסה nasah to test
עוף "oph bird, fowl
עוף "uph to fly
צור tsur rock (mountain)
צר tsar adversary
רוע rua" to shout
תבל tevel world
תעה ta"ah to wander about, be confused
תרועה teru"ah alarm, shout
אדן "eden base, pedestal
איך "eyk how?
אל "al negation
אלוף "aluph chief
אליה "eliyah Elijah
אלמנה "almanah window
אלף "eleph thousand
אף "aph also, yea
ארח "oraH way, path
ארך "orek length
את "at you
אתה "atah you
אתם "atem you all
בר bor pit, cistern, well
ברזל barzel iron
בתוך betok in the midst of
גבר gever man
גמל gamal camel
גפן gephen vine
דבק daveq to cling, cleave, keep
דבש devash honey
דוד dod beloved, love, uncle
דנאל dani"el Daniel
הבל hevel vapor, breath
הוא hu" he, she, it, that
הוי hoy ah, alas
הם hem they, those
המה hemah they, those
המן hamon sound, murmur, roar, crowd
הן hen behold
זאת zo"t this
זה zeh this
זכר zakar male
חלב Helev fat
חלה Halah to be weak, sick
חמס Hamas violence, wrong
חץ Hets arrow
יאר ye"or stream, canal, Nile
כי אם ki "im except, but, only
ככר kikar hence
כסיל kesil stupid fellow, fool
כרם kerem vineyard
כתף kateph shoulder, side
לא lo" negation
לבלתי lebilti so as not, in order not to
מאד me"od very
מגן magen shield
מדנה medinah province
מזרח mizraH east
מי mi who?
סלה selah selah
סלע sela" crag, cliff
סלת solet fine flour
ספר sopher scribe
עליון "elyon most high
עמד "amud pillar, column
ערוה "ervah nakedness
ערך "arak to arrange, set in order
פאה pe"ah corner, side
צל tsel shadow, shade
צלח tsalaH to be successful, prosper
קיר qir wall
קרן qeren horn
קשת qeshet bow
רבקה rivqah Rebecca
שחט shaHat to slaughter, beat
שלל shalal prey, spoil, plunder, booty
שעיר sa"ir he goat
תקע taqa" to thrust, clap, give a blow
חָכָם Hakam wise
Created by: dschmidly
Popular Languages sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards