Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EŞANLAMLILAR

A DAN Z YE EŞ ANLAMLI KELİMELER

KELİMELEREŞANLAMLAR
AB SU
ABA ÜSTLÜK
ABARTI MÜBALAĞA
ABECE ALFABE
ABES BOŞ
ABIHAYAT BENGİSU
ABİDE ANIT
ABLUKA KUŞATMA
ABUKSABUK ANLAMSIZ
ABULLABUT HANTAL
ABUS SOMURTKAN
ACAR CESUR
ACABA ACEP
ACAYİP GARİP
ACELE İVEDİ
ACELECİ İVECEN
ACEMCE FARSÇA
ACEMİ TOY
ACI ÜZÜNTÜ
ACIMA MERHAMET
ACIMASIZ GADDAR
AÇIKGÖZ KURNAZ
AD İSİM
ADALE KAS
ADALET HAK
ADET TANE
ÂDET TÖRE
ADIL ZAMİR
ADİ BAYAĞI
AFERİN BRAVO
AFFETMEK BAĞIŞLAMAK
AHENK UYUM
AKA BÜYÜK
AKIL US
AKSİ TERS
AL KIRMIZI
ALAKA İLGİ
ALAZ ALEV
ALELADE SIRADAN
ALENİ AÇIK
ALLAH TANRI
AMA FAKAT
ÂMÂ KÖR
AMAÇ EREK
AMADE HAZIR
AMALE İŞÇİ
AMEL İŞ
ANA ANNE
ANI HATIRA
ANIT ABİDE
ANİDEN ANSIZIN
ANLAM MANA
ANLAMDAŞ EŞANLAMLI
ANLATIM İFADE
ANT YEMİN
APSE İLTİHAP
ARA FASILA
ARAÇ VASITA
ARIZA BOZUKLUK
ARKA GERİ
ARMAĞAN HEDİYE
ART ARKA
ARZU İSTEK
ASIR YÜZYIL
ASİL SOYLU
YEMEK
AŞIRMAK ÇALMAK
ATA CET
ATAK GİRİŞKEN
ATAMAK TAYİNETMEK
ATÖLYE İŞLİK
AVARE SERSERİ
AYAKKABI PABUÇ
AYAKYOLU HELA
AYLAK SERSERİ
AYRAÇ PARANTEZ
AYRICALIK İMTİYAZ
AZA ÜYE
BACI KIZKARDEŞ
BAĞIŞLAMAK AFFETMEK
BAĞNAZ YOBAZ
BAKIŞ NAZAR
BARIŞ SULH
BASIMEVİ MATBAA
BASİT YALIN
BAŞ KAFA
BAŞKALDIRI İSYAN
BAŞKAN REİS
BAŞKENT BAŞŞEHİR
BAŞVURU MÜRACAT
BATI GARP
BAYAĞI AŞAĞILIK
BAYINDIR MAMUR
BAYINDIRLIK İMAR
BAYTAR VETERİNER
BAZEN KİMİ
BEDAVA PARASIZ
BEDEN GÖVDE
BEĞENİ ZEVK
BELDE ŞEHİR
BELGE VESİKA
BELLEK HAFIZA
BENCİL EGOİST
BENLİK KİŞİLİK
BERABER BİRLİKTE
BEREKET BOLLUK
BERRAK DURU
BESİN GIDA
BEYANAT DEMEÇ
BEYAZ AK
BEYGİR AT
BEYHUDE BOŞUNA
BİÇARE ZAVALLI
BİÇİM ŞEKİL
BİLAKİS TERSİNE
BİLGİN ALİM
BİLGİSİZ CAHİL
BİLHASSA ÖZELLİKLE
BİLİM İLİM
BİLGİSİZ CAHİL
BİLİNÇ ŞUUR
BİNA YAPI
BİRDEN ANİ
BİRDENBİRE ANİDEN
BİREY FERT
BİRİCİK TEK
BİTKİ NEBAT
BOYLAM MERİDYEN
BOZKIR STEP
BUCAK NAHİYE
BUĞU BUHAR
BUHRAN BUNALIM
BUYRUK EMİR
BÜRO OFİS
CAHİL BİLGİSİZ
CAKA GÖSTERİŞ
CAMEKAN VİTRİN
CANLI DİRİ
CAZİBE ÇEKİM
CEHALET BİLGİSİZLİK
CELSE OTURUM
CENK SAVAŞ
CENUP GÜNEY
CERAHAT İRİN
CERRAH OPERATÖR
CESUR YÜREKLİ
CET ATA
CEVAP YANIT
CEVİZ KOZ
CILIZ SISKA
CİDDİ AĞIRBAŞLI
CİHAZ AYGIT
CİHET YÖN
CİLT TEN
CİMRİ PİNTİ
CİMRİ HASİS
CİN TÜR
CİVAR YÖRE
CÖMERT ELİAÇIK
CÜMLE TÜMCE
CILIZ SISKA
CİDDİ AĞIRBAŞLI
CİHAZ AYGIT
ÇABUK ACELE
ÇAĞ DEVİR
ÇAĞDAŞ MODERN
ÇAĞRI DAVET
ÇAMUR BALÇIK
ÇARE DEVA
ÇEHRE YÜZ
ÇEŞİT TÜR
ÇEVİRİ TERCÜME
ÇIĞLIK FERYAT
ÇILGIN DELİ
ÇİZELGE CETVEL
ÇOĞUNLUK EKSERİYET
ÇOK FAZLA
DAHİL İÇ
DAİMİ SÜREKLİ
DARBE VURUŞ
DARGIN KÜS
DARILMAK KÜSMEK
DAVET ÇAĞRI
DEFA KEZ
DEĞER KIYMET
DEĞNEK SOPA
DELİ ÇILGIN
DELİL KANIT
DENEME TECRÜBE
DENETİM KONTROL
DENEY TECRÜBE
DEPREM ZELZELE
DERGİ MECMUA
DERHAL HEMEN
DERİ TEN
DERSLİK SINIF
DEVAMLI SÜREKLİ
DEVİNİM HAREKET
DEVİR ÇAĞ
DEVİR TUR
DEVRE DÖNEM
DIŞALIM İTHALAT
DIŞSATIM İHRACAT
DİĞER BAŞKA
DİL LİSAN
DİLEK İSTEK
DİRİ CANLI
DİZE MISRA
DİZİ SIRA
DOĞA TABİAT
DOĞAL TABİİ
DOĞU ŞARK
DOKTOR HEKİM
DONUK MAT
DORUK ZİRVE
DOST ARKADAŞ
DÖNEMEÇ VİRAJ
DÖŞEK YATAK
DURU BERRAK
DURUM VAZİYET
DUYGU HİS
DÜŞ RÜYA
DÜŞÜNCE FİKİR
DÜZEN SEVİYE
DÜZMECE SAHTE
DÜZYAZI NESİR
EBAT BOYUT
EBEDİ SONSUZ
EBEVEYN ANNEBABA
EDA NAZ
EDAT İLGEÇ
EDEBİYAT YAZIN
EFE ZEYBEK
EGOİST BENCİL
EHEMMİYET ÖNEM
EK İLAVE
EKLEM MAFSAL
EKONOMİ İKTİSAT
ELBİSE GİYSİ
EMİR BUYRUK
EMNİYET GÜVENLİK
ENDER NADİR
ENDİŞE KAYGI
ENDÜSTRİ SANAYİ
ENKAZ YIKINTI
ENLEM PARALEL
ENTARİ GİYSİ
ENTERESAN İLGİNÇ
EREK AMAÇ
ESAS TEMEL
ESER YAPIT
ESİR TUTSAK
ETKİ TESİR
ETRAF ÇEVRE
FAALİYET ETKİNLİK
FAİZ NEMA
FAKAT AMA
FAKİR YOKSUL
FAKTÖR UNSUR
FARE SIÇAN
FARK AYRIM
FASILA ARA
FAYDA YARAR
FAZLA ÇOK
FELÇ NÜZUL
FENA KÖTÜ
FER IŞIK
FERT BİREY
FEZA UZAY
FİİL EYLEM
FİKİR DÜŞÜNCE
FİLE
FÜZE ROKET
GARİP ACAYİP
GARP BATI
GAYE AMAÇ
GAYRET ÇABA
GEBE HAMİLE
GELECEK İSTİKBAL
GELENEK ANANE
GENE YİNE
GENEL UMUMİ
GERİ ART
GEZMEK DOLAŞMAK
GIDA BESİN
GİYSİ ELBİSE
GİZ SIR
GİZLİ SAKLI
GÖKYÜZÜ SEMA
GÖREV VAZİFE
GÖVDE BEDEN
GÖZLEM RASAT
GÜÇ KUVVET
GÜÇLÜ KUVVETLİ
GÜLDÜRÜ KOMEDİ
GÜLÜNÇ KOMİK
GÜNEY CENUP
GÜVEN İTİMAT
GÜZ SONBAHAR
HADİSE OLAY
HAL DURUM
HALBUKİ OYSA
HAM OLMAMIŞ
HANE EV
HAREKET DEVİNİM
HARİÇ DIŞ
HARP SAVAŞ
HASIM DÜŞMAN
HASİS CİMRİ
HASRET ÖZLEM
HASSAS DUYGULU
HATIRA ANI
HAYAL DÜŞ
HAYAT YAŞAM
HAYSİYET ONUR
HEDİYE ARMAĞAN
HEKİM DOKTOR
HELA TUVALET
HEMEN DERHAL
HISIM AKRABA
HİDDET ÖFKE
HİKAYE ÖYKÜ
HİSSE PAY
HUDUT SINIR
HUSUSİ ÖZEL
HÜR ÖZGÜR
ILICA KAPLICA
IRAK UZAK
IRGAT RENÇBER
IRK SOY
IRA KARAKTER
IRMAK NEHİR
İCAT BULUŞ
İÇ DAHİL
İÇTEN SAMİMİ
İDADİ LİSE
İDARE YÖNETİM
İHRACAT DIŞSATIM
İHTİYAR YAŞLI
İHTİYAÇ GEREKSİNİM
İKAZ UYARI
İKTİSAT EKONOMİ
İLAN DUYURU
İLAVE EK
İLGEÇ EDAT
İLGİ ALAKA
İLGİNÇ ENTERESAN
İLİM BİLİM
İLİŞKİ MÜNASEBET
İMAR BAYINDIR
İMKAN OLANAK
İMTİHAN SINAV
İSİM AD
İSKEMLE SANDALYE
İTHALAT DIŞALIM
İTİBAR SAYGINLIK
İTİMAT GÜVEN
İTİNA ÖZEN
İZAH AÇIKLAMA
JEOLOJİ YERBİLİMİ
JÖN GENÇ
KABİLİYET YETENEK
KABUS KARABASAN
KAFA BAŞ
KAFİ YETER
KAFİYE UYAK
KALİTE NİTELİK
KALP YÜREK
KAMU HALK
KANIT DELİL
KAPİTAL SERMAYE
KANUN YASA
KARA SİYAH
KARŞIN RAĞMEN
KARŞIT ZIT
KAS ADALE
KATI SERT
KATİ KESİN
KAYIP YİTİK
KEDER ACI
KELİME SÖZCÜK
KENAR KIYI
KENT ŞEHİR
KERE DEFA
KESİN KATİ
KILAVUZ REHBER
KIRMIZI AL
KIYI SAHİL
KİR PİSLİK
KİRLİ PİS
KİŞİ ŞAHIS
KOCAMAN İRİ
KOLAY BASİT
KOMEDİ GÜLDÜRÜ
KOMİK GÜLÜNÇ
KONTROL DENETİM
KONUK MİSAFİR
KONUT EV
KOŞUL ŞART
KURAL KAİDE
KURULUŞ MÜESSESE
KURUM KURULUŞ
KUŞKU ŞÜPHE
KUTSAL MUKADDES
KUVVET GÜÇ
KUZEY ŞİMAL
KÜME GRUP
KÜS DARGIN
LAF SÖZ
LAFAZAN GEVEZE
LAHZA AN
LAL DİLSİZ
LAMA DEVE
LİDER ÖNDER
LİSAN DİL
LÜZUMLU GEREKLİ
LÜZUMSUZ GEREKSİZ
MABET TAPINAK
MACERA SERÜVEN
MAFSAL EKLEM
MAĞLUP YENİK
MAHALLİ YEREL
MAHCUP UTANGAÇ
MAHLUK YARATIK
MAHPUSHANE CEZAEVİ
MAHSUL ÜRÜN
MANA ANLAM
MANİ ENGEL
MANZARA GÖRÜNÜM
MATBAA BASIMEVİ
MATEM YAS
MEBUS MİLLETVEKİLİ
MECBUR ZORUNLU
MECMUA DERGİ
MEDENİ UYGAR
MEDENİYET UYGARLIK
MEKTEP OKUL
MEKTUP NAME
MELODİ EZGİ
MENFAAT ÇIKAR
MENFİ OLUMSUZ
MENKUL TAŞINIR
MERİDYEN BOYLAM
MERKEP EŞEK
MESAFE ARA
MESELA ÖRNEĞİN
MESELE SORUN
MESKEN KONUK
MESLEK İŞ
MESUL SORUMLU
MESUT MUTLU
MEŞHUR ÜNLÜ
MEŞRUBAT İÇECEK
MERASİM TÖREN
MEVCUT VAR
MEYDAN ALAN
MİLLET ULUS
MİLLETVEKİLİ MEBUS
MİLLİ ULUSAL
MİSAFİR KONUK
MİSAL ÖRNEK
MİSLİ KATI
MUALLİM ÖĞRETMEN
MUAVİN YARDIMCI
MUHAREBE SAVAŞ
MUHTELİF ÇEŞİTLİ
MUŞTU MÜJDE
MÜBAREK KUTSAL
MÜESSESE KURULUŞ
MÜHİM ÖNEMLİ
MÜKAFAT ÖDÜL
MÜSABAKA YARIŞMA
MÜSAİT UYGUN
MÜSPET OLUMLU
MÜSTAHSİL ÜRETİCİ
MÜSTAKİL BAĞIMSIZ
MÜŞTERİ ALICI
NADİR ENDER
NAKİL ATAMA
NAKİT PARA
NAKLİYECİ TAŞIMACI
NAMZET ADAY
NASİHAT ÖĞÜT
NEBAT BİTKİ
NEDEN SEBEP
NEFES SOLUK
NEHİR IRMAK
NEM RUTUBET
NESİL KUŞAK
NESİR DÜZYAZI
NEŞE SEVİNÇ
NETİCE SONUÇ
NİSPET ORAN
NİTELİK KALİTE
NOKSAN EKSİK
NUMUNE ÖRNEK
NUTUK SÖYLEV
OKUL MEKTEP
OLANAK İMKAN
OLASI MÜMKÜN
OLAY VAKA
OLUMLU MÜSPET
OLUMSUZ MENFİ
ONARIM TAMİR
ONAY TASDİK
ONUR ŞEREF
ORAN NİSPET
OTLAK MERA
OY REY
OZAN ŞAİR
ÖBEK GRUP
ÖBÜR DİĞER
ÖDENTİ AİDAT
ÖDLEK KORKAK
ÖDÜL MÜKAFAT
ÖDÜN TAVİZ
ÖFKE HİDDET
ÖGE UNSUR
ÖĞRENCİ TALEBE
ÖĞRENİM TAHSİL
ÖĞÜT NASİHAT
ÖMÜR YAŞAM
ÖNCE EVVEL
ÖNDER LİDER
ÖNEMLİ MÜHİM
ÖNERİ TEKLİF
ÖNLEM TEDBİR
ÖRGÜT TEŞKİLAT
ÖRNEĞİN MESELE
ÖRNEK MİSAL
ÖTEKİ DİĞERİ
ÖTÜRÜ DOLAYI
ÖYKÜ HİKAYE
ÖZEL HUSUSİ
ÖZEN İTİNA
ÖZGÜN ORİJİNAL
ÖZGÜR HÜR
ÖZLEM HASRET
PABUÇ AYAKKABI
PASİF EDİLGEN
PİNTİ CİMRİ
PİS KİRLİ
POLİTİKA SİYASET
PROBLEM SORUN
RAĞMEN KARŞIN
RASTLANTI TESADÜF
REY OY
RUTUBET NEM
RÜYA DÜŞ
RÜZGAR YEL
SADE YALIN
SAĞLIK SIHHAT
SAHA ALAN
SAHİL KUMSAL
SALDIRI HÜCUM
SAMİMİ İÇTEN
SANAYİ ENDÜSTRİ
SANDALYE İSKEMLE
SAVAŞ HARP
SAZ ÇALGI
SEBEP NEDEN
SENE YIL
SERMAYE KAPİTAL
SERÜVEN MACERA
SEVİNÇ MUTLULUK
SIÇAN FARE
SIHHAT SAĞLIK
SINAV İMTİHAN
SINIF DERSLİK
SIR GİZ
SİMA YÜZ
SİYAH KARA
SİYASET POLİTİKA
SON NİHAYET
SONBAHAR GÜZ
SONUÇ NETİCE
SORUMLULUK MESULİYET
SORUN MESELE
SOYLU ASİL
SÖMESTİR YARIYIL
SÖYLEV NUTUK
SÖZCÜK KELİME
SÖZLÜK LÜGAT
SULH BARIŞ
SUNİ YAPAY
SURAT YÜZ
SÜRAT HIZ
SÜREKLİ DEVAMLI
ŞAFAK TAN
ŞAHIS KİŞİ
ŞAHİT TANIK
ŞAİR OZAN
ŞAKA LATİFE
ŞANS TALİH
ŞARK DOĞU
ŞART KOŞUL
ŞAYET EĞER
ŞEF ÖNDER
ŞEHİR KENT
ŞEKİL BİÇİM
ŞEN NEŞELİ
ŞEREF ONUR
ŞÖHRET ÜN
ŞUUR BİLİNÇ
ŞÜPHE KUŞKU
TABİAT DOĞA
TABİİ DOĞAL
TABİP HEKİM
TALEBE ÖĞRENCİ
TALİH ŞANS
TAMİR ONARIM
TANE ADET
TANIK ŞAHİT
TANIM TARİF
TAPINAK MABET
TARAF YAN
TARIM ZİRAAT
TARİF TANIM
TARTIŞMA MÜNAKAŞA
TASDİK ONAY
TAVİZ ÖDÜN
TEBRİK KUTLAMA
TECRÜBE DENEY
TEDBİR ÖNLEM
TEKLİF ÖNERİ
TEKRAR YİNE
TEMEL ESAS
TERCÜME ÇEVİRİ
TERTİP DÜZEN
TESADÜF RASTLANTI
TESİR ETKİ
TOPLUM CEMİYET
TÖREN MERASİM
TREN ŞİMENDİFER
TUHAF GARİP
TUTSAK ESİR
TÜM BÜTÜN
TÜMÖR UR
TÜMCE CÜMLE
UÇAK TAYYARE
UÇURUM YAR
UFAK KÜÇÜK
UĞRAŞ İŞ
ULU YÜCE
ULUS MİLLET
UMUMİ GENEL
UMUT ÜMİT
UNSUR ÖĞE
US AKIL
USTA EHİL
UYARI İKAZ
UYGAR MEDENİ
UYUM AHENK
UZAK IRAK
UZAY FEZA
ÜLKE MEMLEKET
ÜLKÜ İDEAL
ÜLEŞ PAY
ÜMİT UMUT
ÜNLÜ MEŞHUR
ÜREM FAİZ
ÜRÜN MAHSUL
ÜYE AZA
VAKA OLAY
VAKİT ZAMAN
VARLIKLI ZENGİN
VARSIL ZENGİN
VASITA ARAÇ
VATAN YURT
VAZİFE GÖREV
VAZİYET DURUM
VESİKA BELGE
VETERİNER BAYTAR
VİLAYET İL
VİRAJ DÖNEMEÇ
VÜCUT GÖVDE
YALIN SADE
YAN TARAF
YANIT CEVAP
YAPAY SUNİ
YAPIT ESER
YAR UÇURUM
YARATIK MAHLUK
YARDIMCI MUAVİN
YARGIÇ HAKİM
YARIYIL SÖMESTRİ
YAS MATEM
YASA KANUN
YAŞ ISLAK
YAŞAM HAYAT – ÖMÜR
YAŞLI İHTİYAR
YAZI OVA
YAZIM İMLA
YEKÜN TOPLAM
YEL RÜZGAR
YEMEK
YEREL MAHALLİ
YETENEK KABİLİYET
YIL SENE
YİNE TEKRAR
YİTİK KAYIP
YOKSUL FAKİR
YÖNTEM METOT
YURT VATAN
YÜCE ULU
YÜREK KALP
YÜZ SURAT
YÜZYIL ASIR
Created by: nazbay
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards