Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Diyalog

QuestionAnswer
Merhaba Hello
Hoşça kalın Good bye
Günaydın Good morning
İyi akşamlar Good afternoon
İyi geceler Good night
Hoş geldiniz Welcome
Hoş bulduk We are pleased to find you
Αdım Kerem My name is Kerem
Μemnun oldum I am happy to meet you
Νasılsınız? How are you?
İyiyim I am fine
Teşekkür ederim Thank you
Bir şey değil Your welcome
Herkese Merhaba! Hello everybody!
Benim adım Helen. My name is Helen.
Amerikalıyım. I am American.
İstanbul'da yaşıyorum. I live in Istanbul.
Türkçe öğreniyorum. I learn Turkish.
Günaydın. Good morning.
Benim adım Nesrin. My name is Nesrin.
Dokuz yaşındayım. I am 9 years old.
Bir kardeşim var. I have a brother.
Adı Murat. His name is Murat.
Her gün okula gidiyorum. Every day I go to school.
Hayvanları seviyorum. I love animals.
İki kedim var. I have 2 cats.
Gitar ve piyano çalıyorum. I play guitar and piano.
Adım Mehmet. My name is Mehmet.
Kırk yaşındayım. I am 40 years old.
Evliyim. I am married.
Küçük bir şehirde yaşıyorum. I live in a small city.
Öğretmenim. I am a teacher.
İki çocuğum var. I have 2 children.
Bir erkek ve bir kız. A boy and a girl.
Karım çocuk yuvasında çalışıyor. My wife works in the kindergarten.
Benim adım Zeynep. My name is Zeynep.
Yirmi üç yaşındayım. I am 23 years old.
Ankara Üniversitesinde öğrenciyim. I am a student in Ankara University.
İngiliz dili ve edebiyatı okuyorum. I study English language and literature.
Dördüncü sınıftayım. I am in the 4th year.
Çok geç oldu. It's very late.
Gitmeliyim. I must leave.
Beni evde bekliyorlar. They are waiting for me at home.
Benim için çok zahmet ettiniz. I have gotten you into trouble.
İlginize çok teşekkür ederim. Thank you very much for your interest.
Allahaısmarladık. Goodbye (The one who is leaving).
Güle güle. Goodbye (The one who is staying).
Affedersiniz, bu masa boş mu? Excuse me, is this table free?
Bakar mısınız? Waiter! (literally: Can you see?)
Yemek listenizi rica ediyorum. The menu please.
Bir pirzola, bir döner kebap ve bir salata lütfen. One steak, one doner kebap and a salad please.
Garson hesabı getirir misiniz? Waiter, could you bring the bill?
Buyurun! May I help you?
Baş üştüne efendim. In your orders.
Ne arzu edersiniz? What do you wish?
Başka bir şey yer misiniz? Are you going to eat something else?
Bir şey içer misiniz? Will you drink something?
Güle güle! Bye bye!
Sizi yine bekleriz efendim. We are waiting for you again sir.
Bana bir şişe gazoz, For me a bottle of soda,
ufak şişe lütfen! small bottle please!
Bir kahve istiyorum, I want a coffee,
orta sekerli olsun! with moderate sugar in it (to be).
Bir bardak su rica ederim. A glass of water please.
İki çay lütfen, Two (cups of) tea please,
demli olsun! aromatic (to be).
En iyi baklava nerede satılıyor? Where the best baklava is sold?
Bunun fiyatı ne? How much is it?
O halıyı bize gösterir misiniz? Will you show us that carpet?
Hepsi ne kadar? All together how much?
Kırk lira çok pahalı. 40 lira is too expensive.
Bana uygun bir fiyat söylerseniz alırım. If you make me a better price I will buy it.
Boş odanız var mı? Do you have empty rooms?
Çift yataklı, duşlu bir oda istiyorum. I want a double room with shower.
Beni yarın sabah saat yedide uyandırın lütfen. Please wake me up tomorrow morning at 7.
Üç yataklı oda ücreti kaç? What is the cost for a triple room?
Hesabı hazırlar mısınız? Can you prepare the bill?
Alo! Bernayla görüşebilir miyim? Hi! Can I talk with (Mrs) Berna?
Hayır evde yok. No (he/she) isn't at home.
Bir dakika bekleyin çağırayım. Wait a moment to call (him/her).
Kim aradı diyeyim? Who is calling (to tell)?
Ben Erol, aradığımı lütfen söyler misiniz? I'm Erol, will you tell (him/her) to call me?
Hoşça kalın efendim. Bye bye sir.
Sizi bugün bize davet etmek istiyorum. I want to invite you to our house today.
Gelir misiniz? Will you come?
Memnuniyetle. With pleasure.
Seni evime çaya bekleyeceğim. I will wait you to my house for tea.
Vaktin var mı? Do you have time?
Bu akşam işim çok. I have too much work this afternoon.
Maalesef gelemeyeceğim. Unfortunately I will not be able to come.
Hoş geldiniz! Welcome!
Hoş bulduk! We are pleased to find you!
İçeri buyurun. Come in.
Paltonuzu çıkarın. Take off your coat.
Masaya oturun. Sit to the table.
Size bir şey ikram edebilir miyim? May I offer you something?
Zahmet etmeyin. Don't get into trouble.
Çayın nasıl olsun? How would you want the tea?
Elinize sağlık. You're an excellent cook
Ayasofya'ya nasıl gidilir? How can someone go to Hagia Sophia?
Kapalı Çarşı nerede? Where is the Covered Market?
Havaalanına ne ile gidebiliriz? What (means) with can we go to the airport?
Taksim otobüsü nereden kalkar? Where from the bus for Taksim departs?
En yakın metro istasyonu nerede? Where is the closest metro station?
Orası uzak mı? Is that (place) far?
Doğru gidin. Go straight ahead.
Köprüden sonra sola dönün. After the bridge turn left.
Üç numaralı otobüse binin. Get on the bus number 3.
Sirkecide inin Get down at Sirkeci.
Hiç sapmadan trafik lambasına kadar gidin. Without turning, go until the traffic light.
Yol ikiye ayrılır, The street splits in two,
sağ yolu takip edin. follow the right (branch).
Trabzon'un nerelerini gezdiniz? Which places did you visit in Trabzon?
Sümela manastırına gittim. I went to the Sumela monastery.
Onu çok beğendim. I liked it very much.
Başkalarından, en çok ne hoşuna gitti? From the rest, what did you like most?
Oranın insanları çok cana yakın. People there are very open hearted.
İşte orada! Bir benzin istasyonu var. Look there! There's a petrol station.
Buyurun? How can I help you?
Kırk liralık kursunsuz lütfen. 40 lira unleaded please.
Depo dolsun. Fill it up.
Hava tertibatı nerede? Where is the (tire) air (pressure) tool?
Yağlama ve yıkama lütfen. Oil (change) and wash it please.
İçini ve dışını yıkayın. Wash it inside and outside.
Şerefe! Cheers!
İyi şanslar! Good luck!
İyi yolculuklar! Have a nice trip!
Tebrikler! Congratulations!
Geçmiş olsun! Wish to overcome soon your illness!
Hayırlı işler! Good luck on your job!
Yeni yılınız kutlu olsun! Happy new year!
Hepinize iyi tatiller dilerim! I wish all of you to have nice holidays!
Sana iyi bayram dileriz! We wish you a nice bayram!
Şikayetiniz ne? What is your complaint?
Midem bulanıyor. My stomach is upset.
Ne zamandan beri? Since when?
Sabahtan beri. Since the morning.
Ateşiniz var mı? Do you have fever?
Hayır, ateşim yok. No I don't have fever.
Başım da ağrıyor. I also have a headache.
Yemeklerden sonra After the meals take
su ile birer hap alın. one pill with water.
General Essentials
Can you help me, please? Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen?
Do you speak English? İngilizce konuşuyor musunuz?
Do you speak _[language]_? _[dil]_ konuşuyor musunuz?
I don't speak_[language]_. I don't speak_[language]_. _[dil]_ konuşmuyorum.
I don't understand. Anlamıyorum
General Conversation General Conversation
Hello! Merhaba!
Hi! Selam!
Good Morning! Günaydın!
Good Evening! İyi Akşamlar!
Good Night! İyi Geceler!
How are you? Nasılsın?
Good, thank you. İyiyim, teşekkür ederim.
What’s your name? Adın ne?
My name is ___. Benim adım _.
Where are you from? Nerelisin?
I am from___. Ben _lıyım.
How old are you? Kaç yaşındasın?
I am___years old. Ben _ yaşındayım.
Yes Evet
No Hayır
Please Lütfen
Here you go! Buradan gidin!
Thank you. Teşekkür ederim.
Thank you very much. Çok teşekkür ederim.
You're welcome. Rica ederim.
I am sorry. Üzgünüm.
Excuse me. Afedersiniz.
It's OK. Herşey yolunda.
No problem. Sorun değil.
Watch out! Dikkat et!
I am hungry. Acıktım.
I am thirsty. Susadım.
I am tired. Yorgunum.
I am sick. Hastayım.
I don't know. Bilmiyorum.
It was nice meeting you. Seninle tanışmak güzeldi.
Goodbye! Güle güle!
General Complaints
I would like to make a complaint. Bir şikayette bulunmak istiyorum.
Who is in charge here? Burada sorumlu kim?
This is totally unacceptable! Bu tamamen kabul edilemez birşey!
I want my money back! Paramı geri istiyorum!
We have been waiting for over an hour. Bir saatten fazla bir süredir bekliyoruz.
Computer
Copy Kopyala
Cut Kes
Paste Yapıştır
Bold Kalın
Italic İtalik
Underline Alt çizgi
Font Yazı tipi
Font Size Yazı tipi boyutu
Filter Filtre
Sort A to Z A'dan Z'ye sırala
Cell Hücre
Format Painter Biçim Boyacısı
Fill Doldur
Borders Kenarlıklar
Yeni New
Açık Open
Kaydet Save
olarak kaydet Save as
Yazdır Print
Geri al Undo
Tekrar yap Redo
Sok Insert
Sil Delete
Tekrar adlandır Rename
Değiştir Replace
Kapat Close
İptal et Cancel
Sıra Row
Sütun Column
Baskı Önizleme Print Preview
Kiçült Minimize
Yeniden yapılandır Restore
Table Tablo
Picture Resim
Chart Grafik
Text Box Metin kutusu
Header & Footer Üstbilgi & Altbilgi
Shape Şekil
Page Break Sayfa Sonu
Sekme Tab
Boşluklar Margins
Baskı Alanını Ayarla Set Print Area
Insert Footnote Dipnot Gir
Insert Index İçerik Gir
Heceleme & Gramer Spelling & Grammar
Dili ayarla Set language
Çevir Translate
Kelime Sayısı Word Count
Balonlar Balloons
Ruler Cetvel
General Essentials
Can you help me, please? Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen?
Asking for help Do you speak English?
İngilizce konuşuyor musunuz? Asking if a person speaks English
Do you speak _[language]_? _[dil]_ konuşuyor musunuz?
Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_.
_[dil]_ konuşmuyorum. Clarifying that you don't speak a certain language
I don't understand. Anlamıyorum
Explaining that you don't understand Anlamıyorum
Hello! Merhaba!
Standard greeting Informal greeting
Selam! Hi!
Good Morning! Günaydın!
İyi Akşamlar! Good Evening!
Good Night! İyi Geceler!
Nasılsın? How are you?
.Polite reply to 'How are you?' Polite small talk enquiring about the other person's well-being
Good, thank you İyiyim, teşekkür ederim.
Adın ne? What’s your name?
Telling someone your name Asking the other person's name
My name is ___. Benim adım _.
Nerelisin? Where are you from?
I am from___. Ben _lıyım.
Answering about your origin Asking about someone's origin
Kaç yaşındasın? How old are you?
I am___years old. Ben _ yaşındayım.
Answering about your age Asking about someone's age
Evet Yes
No Hayır
Lütfen Please
Here you go! Buradan gidin!
Teşekkür ederim. Thank you.
Thank you very much. Thanking someone
Thanking someone very warmly Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. You're welcome.
I am sorry. Üzgünüm.
Apologizing for something Politely replying to a 'thank you'
Afedersiniz. Excuse me.
It's OK. Herşey yolunda
Replying to an apology if you accept it .Getting the attention of someone
Sorun değil. No problem.
Watch out! Dikkat et!
Making someone aware of a danger Replying to an apology if you accept it
Acıktım. I am hungry.
I am thirsty. Susadım.
Used when feeling thirsty Used when feeling hungry
Yorgunum. I am tired.
I am sick. Hastayım
Used when feeling sick Used when feeling tired
Bilmiyorum. I don't know.
It was nice meeting you. Seninle tanışmak güzeldi.
Polite good-bye phrase after first meeting You don't know the answer to a question
Güle güle! Goodbye!
General : Complaints Saying farewell
Bir şikayette bulunmak istiyorum. I would like to make a complaint.
Who is in charge here? Burada sorumlu kim?
Bu tamamen kabul edilemez birşey! This is totally unacceptable!
I want my money back! Paramı geri istiyorum!
Bir saatten fazla bir süredir bekliyoruz. We have been waiting for over an hour.
Hadi bunu dışarda halledelim! Let's settle this outside!
Health : Emergency. Asking a person to fight outside of an establishment
Asking to be brought to the hospital Hastaneye gitmem lazım.
Hastayım. I feel sick.
Derhal doktoru görmem gerekiyor! I need to see a doctor immediately!
Help! Yardım!
Bir ambulans çağırın! Call an ambulance!
Health : At the Doctor's Demanding for an ambulance
Burası acıyor. It hurts here.
I have a rash here. Showing where it hurts
Showing where you have a rash Buramda bir kızarıklık var.
Ateşim var. I have a fever.
I have a cold. Informing that you have a fever
Informing that you have a cold Soğuk algınlığım var.
Öksürüğüm var. I have a cough.
I am tired all the time. Informing that you have a cough
Informing that you have been tired lately Her zaman yorgunum.
Başım dönüyor. I feel dizzy.
I don't have any appetite. Informing that you feel dizzy
Informing that you don't feel like eating Hiç iştahım yok.
Gece uyuyamıyorum. I can't sleep at night.
An insect bit me. Informing that you can't sleep at night
Guessing that your condition depends on an insect bite Beni bir böcek ısırdı.
Sanırım sıcaktan oldu. I think it's the heat.
I think that I have eaten something bad. Guessing that your condition depends on the heat
Guessing that your condition depends on something that you ate Sanırım bozuk bişey yedim.
Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor. My _[body part]_ hurts.
I can't move my _[body part]_. Informing which body part hurts
Informing which body part is immobilized _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
... kafa ... ... head ...
... stomach ... Body part
Body part ... karın ...
... kol ... ... arm ...
... leg ... Body part
Body part ... bacak ...
... göğüs ... ... chest ...
... heart ... Body part
Body part ... kalp ...
... boğaz ... ... throat ...
... eye ... Body part
Body part ... göz ...
... sırt ... ... back ...
... foot ... Body part
Body part ... ayak ...
... el ... ... hand ...
... ear ... Body part
Body part ... kulak ...
... bağırsaklar ... ... bowels ...
... tooth ... Body part
Body part ... diş ...
Bende şeker hastalığı var. I have diabetes.
I have asthma. Informing about your diabetes
Informing about your asthma Bende nefes darlığı var.
Bende kalp hastalığı var. I have a heart condition.
I'm pregnant. Informing about your heart condition
Informing about your pregnancy Hamileyim.
Bunu günde kaç defa almam gerekiyor? How many times a day should I take this?
Is it contagious? O bulaşıcı mı?
Asking if the disease transmits to other people Asking about the dosage of the medicine
Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/ alkol alabilir miyim? Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Here are my insurance documents. Asking if you can continue with certain activities despite your illness
Showing your insurance documents Sigorta belgelerim burada.
Sağlık sigortam yok. I don't have health insurance.
I need a sick note. Explaining that you are not health insured
Asking the doctor for a note stating that you are sick Rapora ihtiyacım var.
Şimdi daha iyiyim. I feel a bit better.
It has gotten worse. Informing that your condition has improved
Informing that your condition has gotten worse O kötüleşti.
Eskisiyle aynı. It's the same as before.
Health : Pharmacy Informing that your condition has not changed
Biraz __ almak istiyorum. I would like to buy some___.
painkillers Asking to buy a certain product
Medicine ağrıkesiciler
penisilin penicillin
aspirin aspirin
insülin insulin
ointment merhem
uyku hapları sleeping pills
sanitary pads hijyenik pedler
dezenfektan disinfectant
band aids bant yardımı
bandajlar bandages
birth control pills doğum kontrol hapları
prezervatifler condoms
sun protection güneşten koruma
I'm allergic to ___. Health : Allergies
Informing about your allergies __e alerjim var.
polen pollen
animal hair hayvan saçı
arı sokmaları/eşekarısı sokmaları bee stings/wasp stings
dust mites toz zerreleri
küf mold
latex kauçuk ham maddesi
penisilin penicillin
nuts/peanuts ceviz/fıstık
susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri sesame seeds/sunflower seeds
egg yumurta
deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides seafood/fish/shellfish/shrimps
flour/wheat un/buğday
süt/laktoz/süt ürünü milk/lactose/dairy
gluten glüten
soya soy
leguminous plants/beans/peas/corn baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
mantar mushrooms
fruit/kiwi/coconut meyva/kivi/hindistan cevizi
zencefil/tarçın/kişniş ginger/cinnamon/coriander
chives/onions/garlic frenksoğanı/soğan/sarımsak
alkol alcohol
Shopping : Basics Do you have ___?
Asking for a specific item __in var mı?
Nereden __ bulabilirim? Where can I find ___?
How much is this? Asking for the location of a specific item
Asking for the price of a specific item Bu ne kadar?
Daha düşük fiyatlı bir şey var mı? Do you have anything that is less expensive?
What time do you open/close? Asking for a less expensive item
Asking about opening/closing hours Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Sadece bakıyorum. I'm just browsing.
I'll buy it. Onu alıcam.
Stating your purchase decision Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? May I pay with credit card?
May I have the receipt, please? Asking if the store accepts credit cards
Asking for a receipt Fiş alabilir miyim lütfen?
Bir poşet alabilir miyim lütfen? May I have a bag, please?Asking for a bag
I would like to return this. Bunu geri vermek istiyorum.
Explaining that you would like to return the item Shopping : Clothes
May I try this on, please? Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?
Asking if you can try a garment on Where are the changing rooms?
Soyunma odaları nerede? Asking for the changing rooms
Do you have this in ___? Bundan __da var mı?
.. küçük? ... small?
... medium? Clothing size
Clothing size ... orta?
... geniş? ... large?
... extra large? Clothing size
Clothing size ... extra geniş?
Bu ayakkabılardan __ bedende var mı? Do you have these shoes in size ___?
It's too small. Asking for a specific shoe size
Stating that the piece of clothing is too small O çok küçük.
O çok büyük. It's too big.
Does this look good on me? Stating that the piece of clothing is too big
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing Bu bende güzel duruyor mu?
I'll give you _[amount]_ for this. Shopping : Haggling
Suggesting a starting price Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.
Bu çok pahalı! That's way too expensive!
I saw this for _[amount]_ somewhere else. Objecting to a price because it is too high
Referring to a cheaper price at another store Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.
_[miktar]_ benim son teklifim! _[amount]_ is my final offer!
Then I'm not interested. Setting a final offer
Showing disinterest O zaman ilgilenmiyorum.
O zaman başka bir yere gideceğim. Then I will go somewhere else.
I can't afford it! Showing disinterest by threatening to leave
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money Ona param yetmez!
Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu alıcam. That's more than I can really afford but I'll take it.
Eating Out : At the Entrance I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_. Accepting the deal with feigned regret
Making a reservation _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum.
_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. A table for _[number of people]_, please.
Do you accept credit cards? Asking for a table
Asking if you can pay with credit card Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Vejeteryan yemekleriniz var mı? Do you offer vegetarian food?
Do you offer kosher food? Asking if they have vegetarian meals
Asking if they have kosher meals Helal yemekleriniz var mı?
Helal yemekleriniz var mı? Do you offer halal food?
Do you show sports? We would like to watch the ___ game. Asking if they have halal meals
You would like to watch sports while or after eating Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
May I see the menu, please? Eating Out : Ordering food
Asking to see the menu Menüyü görebilir miyim lütfen?
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen. Excuse me. We would like to order, please.
What can you recommend on the menu? Telling the waiter your are ready to order
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Bir spesyaliteniz var mı? Is there a house specialty?
Is there a local specialty? Asking if the restaurant has a specialty
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu Yerli bir spesyaliteniz var mı?
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi? I am allergic to ____. Does this contain ____?
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates? Informing that you are allergic to specific ingredients
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker var mı?
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı? I don't eat ____. Is there ___ in this?
I would like to order _[dish]_, please. Informing the waiter that you don't eat specific groceries
Ordering a certain dish _[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen. We would like to order appetizers, please.
salad Ordering appetizers
dish salata
çorba soup
meat et
domuz eti pork
beef type of meat
type of meat dana
tavuk chicken
I would like my meat rare/medium/well done. type of meat
Informing the waiter how you like your meat prepared Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
deniz ürünü seafood
fish food
food balık
makarna pasta
salt dish
pepper tuz
mustard biber
ketchup hardal
bread ketçap
butter ekmek
I would like a refill, please! tereyağı
Asking for a refill Tekrar alabilir miyim lütfen?
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter. Thank you, that's enough.
We would like to order some dessert, please. Asking the waiter to stop serving food / filling glass
Asking to order dessert Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
Biraz __ almak istiyorum lütfen. I would like to have ___, please.
ice cream Ordering dessert
dessert dondurma
pasta cake
chocolate dessert
dessert çikolata
çörek cookies
Enjoy your meal! dessert
Wishing an enjoyable meal Afiyet olsun!
I would like to have _[beverage]_, please. Eating Out : Ordering Beverages
Ordering beverages _[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
bir maden suyu a sparkling water
a still water beverage
beverage bir normal su
bir bira a beer
a bottle of wine beverage
beverage bir şişe şarap
bir kahve a coffee
a tea beverage
beverage birçay
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı? I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Eating Out : Paying Asking about alcohol content
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen. We would like to pay, please.
We would like to pay separately. Saying that you want to pay
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food Bölüşmek istiyoruz.
Ben herşeyi ödiycem. I will pay for everything.
I am treating you to lunch/dinner. Informing the waiter that you pay for everyone in the company
Inviting the other person to a meal and paying for it Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
Üstü kalsın. Keep the change.
The food was delicious! Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
Complimenting the food Yemek lezzetliydi!
Şefe övgülerimi iletin. Give my compliments to the chef!
Eating Out : Complaints Complimenting the food
Yemeğil soğuk. My food is cold.
This is not properly cooked. Complaining that the food is too cold
Cooking time was too short Bu iyi pişmemiş.
Bu fazla pişmiş. This is overcooked.
I did not order this, I ordered ___. Cooking time was too long
Remarking that the dish served is not the dish you ordered Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş. This wine has corked.
We ordered more than thirty minutes ago. Mentioning that the wine has corked (gone bad)
Complaining about the waiting time for the ordered food Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
Bu içecek soğuk değil. This drink is not cold.
My drink tastes strange. Complaining about the warm temperature of the drink
Remarking the odd taste of your drink İçeceğimin tadı bir garip.
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim. I ordered my drink without ice.
There's one dish missing. Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
Remarking that your order is not complete Bir tabak eksik.
Bu temiz değil. This is not clean.
Eating Out : Allergies Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean
Bunda __ var mı? Is/are there___in this?
Could you please prepare the dish without ____? Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı çantamdan bulun. I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
nuts/peanuts Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
Food allergy fındık/fıstık
susam/ayçiçeği sesame seeds/sunflower seeds
egg Food allergy
Food allergy yumurta
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides seafood/fish/shellfish/shrimps
flour/wheat Food allergy
Food allergy un/buğday
süt/laktoz/süt ürünleri milk/lactose/dairy
gluten Food allergy
Food allergy gluten
soy soy
leguminous plants/beans/peas/corn Food allergy
Food allergy kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
mantar mushrooms
fruit/kiwi/coconut Food allergy
Food allergy meyva/kiwi/hindistan cevizi
frenk soğanı/soğan/sarımsak chives/onions/garlic
alcohol Food allergy
Food allergy Accommodations : Finding Where can I find ___? alkol
Asking for directions to accommodation Nereden __ bulabilirim?
kiralamak için ... oda? ... a room to rent?
... a hostel? Type of accommodation
Type of accommodation ... bir hostel?
... bir otel? ... a hotel?
... a bed and breakfast? Type of accommodation
Type of accommodation ... bir oda artı kahvaltı?
... bir kamp alanı? ... a camping site?
What are the prices like there? Type of accommodation
Enquiring about the prices Orada fiyatlar ne civarda?
Do you have any rooms available? Accommodations : Booking
Asking if the accommodation has spare rooms Boş odanız var mı?
__ kişi için bir oda ne kadar? How much is a room for ___ people?
I would like to book ___. Asking for the price of a room
Booking a specific room __ ayırtmak istiyorum.
... çift kişilik bir oda. ... a double room.
... a single room. Room for two people
Room for one person ... tek kişilik bir oda.
... __ kişi için bir oda. ... a room for ___ people.
... a non-smoking room. Room for X people
Room for non-smokers ... bir sigara içilmeyen oda.
__li bir oda ayırtmak istiyorum. I would like to book a room with ___.
... a double bed. Asking for a room with additional amenities
bed for two ... bir ikiz yatak.
... ayrı yataklar. ... separate beds.
... a balcony. single beds
... an adjoining bathroom. ... bir balkon.
Room includes a private bathroom ... bir bitişik banyo.
... bir okyanus manzarası. ... an ocean view.
... an extra bed. Room includes an ocean view
Asking for an additional bed in the hotel room ... bir extra yatak.
__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum. I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Do you have any special rooms for handicapped people? Booking a room for a specified period
Asking for a special room for the handicapped Engelliler için özel odanız var mı?
__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir odanız var mı? I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
May I see the room first? Asking for a special room due to allergies
Asking to see the room prior to booking Önce odayı görebilir miyim?
Kahvaltı dahil mi? Is breakfast included?
Are towels/bed linen included? Asking if the price includes breakfast
Asking if the price includes towels and bed linen Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Evcil hayvanlar girebilir mi? Are pets allowed?
Do you have a parking garage/lot? Asking if pets are allowed
Enquiring where to park your car Park yeriniz var mı?
Güvenli kutular var mı? Do you have safety lockers/a safe?
Accommodations : During your stay Enquiring where to store your valuables
__ oda numarasını nerede bulabilirim? Where can I find room number ___?
The key for room number___, please! Asking for directions to a certain room
Asking for your room key __ oda numarı için anahtar lütfen.
Beni soran oldu mu? Has anyone asked for me?
Where can I sign up for the excursion? Enquiring whether there are any messages for you
Asking where to make a reservation for an excursion Gezi için nereden kaydolabilirim?
Nereden bir arama yapabilirim? Where can I make a call?
When is breakfast served? Asking where the public phone is
Asking at what times breakfast is served Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?
Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın. Please wake me up tomorrow at___.
Could you call a taxi, please? Requesting a wake up call
Requesting a taxi Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Burada internet kullanabilir miyim? Can I use the internet here?
Would you recommend any good restaurants nearby? Enquiring about the internet connection
Asking for restaurant recommendations Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?
Odamı temizleyebilir misiniz lütfen? Would you please clean my room?
I don't want the room to be cleaned right now. Asking for the room to be cleaned
Asking for the room to be cleaned later Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir misiniz? Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned? Asking for additional items
Requesting to clean a specific clothing item of yours Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür müsünüz?
Çıkış yapmak istiyorum lütfen. I would like to check out, please.
We really enjoyed our stay here. Informing that you are leaving and would like to pay the bill
Complimenting the hotel while checking out Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
I would like a different room. Accommodations : Complaints
Asking for another room Başka bir oda istiyorum.
Isıtma sistemi çalışmıyor. The heating does not work.
The air conditioning does not work. Informing about the broken heating
Informing about the broken air conditioning Havalandırma çalışmıyor.
Oda çok sesli. The room is very noisy.
The room smells bad. Informing about the loud noises
Informing about the bad smell Oda kötü kokuyor.
Sigara içilmeyen bir oda istemiştim. I requested a non-smoking room.
I requested a room with a view. Manzaralı bir oda istemiştim.
Anahtarım çalışmıyor. My key does not work.
The window does not open. Pencere açılmıyor.
Oda temizlenmemiş. The room has not been cleaned.
There are mice / rats / bugs in the room. Odada sıçan/fare/böcekler var.
Sıcak su yok. There is no hot water.
I did not receive my wake-up call. Uyandırma hizmeti yapılmadı.
Hesap fazla hesaplanmış. The bill is overcharged.
My neighbour is too loud. Komşum çok sesli.
Numbers
zero sıfır
bir one
two iki
üç three
four dört
beş five
six altı
yedi seven
eight sekiz
dokuz nine
ten on
onbir eleven
twelve oniki
Number thirteen
onüç Number
fourteen ondört
Number fifteen
onbeş Number
sixteen onaltı
onyedi seventeen
eighteen onsekiz
ondokuz nineteen
twenty yirmi
otuz thirty
forty kırk
Number fifty
elli Number
sixty atmış
Number seventy
yetmiş Number
eighty seksen
doksan ninety
hundred yüz
milyon million
billion milyar
Numbers and Money : Money
Do you accept ___? __ kabul ediyor musunuz?
Enquiring about which payment methods are accepted ... credit cards?
... kredi karı? payment method
... debit cards? ... vadesiz hesap kartı?
payment method ... cash?
... peşin? payment method
... checks? ... çek?
payment method I would like to exchange some money.
Biraz para bozdurmak istiyorum. Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_? _[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Enquiring about the exchange rate Numbers and Money : ATM/cash machine
Enter your PIN code. Pin kodunu gir.
Prompt action to enter your personal code Withdraw money
Para çek Option to get money
Confirm Onayla
Accepting an action Cancel
İptal Cancelling an action
Select amount Miktarı seç
Choosing the amount of money Getting a receipt for the withdrawal
Fiş istiyor musunuz? Do you want a receipt?
What time is it? Saat kaç?
Asking for the time Telling the time
Saat __. It is ___.
... eight o'clock. ... sekiz.
full hour ... half past eight.
... sekiz buçuk. half hour after a full hour
... quarter past eight. ... sekizi çeyrek geçiyor.
quarter hour after a full hour ... quarter to eight.
... sekize çeyrek var. quarter hour to a full hour
Dates and Time : Time
Ne zaman? When?
now şimdi
yakında soon
later In a short time period
In an unspecified longer time period sonra
bir yıl önce a year ago
last month son ay
geçen hafta last week
yesterday dün
bugün today
tomorrow yarın
gelecek hafta next week
next year gelecek yıl
saniye(ler) second(s)
minute(s) dakika(lar)
saat(ler) hour(s)
day(s) gün(ler)
hafta(lar) week(s)
month(s) ay(lar)
yıl(lar) year(s)
dawn şafak
sabah morning
noon öğlen
öğleden sonra afternoon
evening akşam
alacakaranlık dusk
night gece
geceyarısı midnight
Weekdays
Pazartesi Monday
Tuesday Weekday
Weekday Salı
Çarşamba Wednesday
Thursday Weekday
Weekday Perşembe
Cuma Friday
Saturday Weekday
Weekday Cumartesi
Pazar Sunday
Seasons
ilkbahar spring
summer yaz
sonbahar autumn/fall
winter kış
I am lost. Kayboldum.
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Can you show me where it is on the map?
Where can I find___? __ı nerede bulurum?
... bir banyo? ... a bathroom?
... a bank/an exchange office? ... bir banka/döviz bürosu?
... bir otel? ... a hotel?
... a gas station? ... bir benzin istasyonu?
... bir hastane? ... a hospital?
... a pharmacy? ... bir eczane?
... bir büyük mağaza? ... a department store?
... a supermarket? ... bir süpermarket?
... otobüs durağı? ... the bus stop?
... the subway station? ... bir metro istasyonu?
... bir turist bilgi ofisi? ... a tourist information office?
... an ATM/a cash machine? .. bir ATM/para çekme makinası?
__ye nasıl varırım? How do I get to___?
... the downtown area? Asking for directions to a specific place
specific place ... eski kasaba merkezi?
... tren istasyonu? ... the train station?
... the airport? ... havaalanı?
... polis merkezi? ... the police station?
... the embassy of [country]? ... [ülke]'nin konsolosluğu?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz? Can you recommend any good___?
... bars? ... barlar?
... kafeler? ... cafes?
... restaurants? ... restoranlar?
... gece kulüpleri? ... night clubs?
... hotels? ... oteller?
... turistik atraksiyonlar? ... tourist attractions?
... historic sites? ... tarihi alanlar?
... müzeler? ... museums?
Directions
Sola dön. Turn left.
Turn right. Sağa dön.
Düz git. Go straight ahead.
Go back. Geri git.
Dur. Stop.
Go towards the___. __'e doğru git.
__'ı geç. Go past the___.
Watch for the___. __'i bekle.
yokuş aşağı downhill
uphill yokuş yukarı
kavşak intersection
traffic lights trafik ışıkları
park park
Getting Around : Bus/Train Common reference point when giving directions
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim? Where can I buy a bus/train ticket?
I would like to buy a___ to __[location]__ please. _[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
... tek bilet ... ... single ticket ...
... return ticket ... one-way ticket
two-way ticket dönüş bileti
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ... ... first class/second class ticket ...
... day pass ... ... günlük ...
... haftalık ... ... weekly pass ...
... monthly pass ... ... aylık ...
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar? How much is a ticket to __[location]__ ?
I'd like to reserve a seat (by the window). Enquiring about the ticket price to a certain location
Reserving a specific seat (Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu? Does this bus/train stop at __[location]__ ?
How long to get to __[location]__? Asking if the bus or train goes to a certain location
When does the bus/train bound for__[location]__ leave? _[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Asking when a certain bus/train leaves the station _[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Bu koltuk ayırtıldı mı? Is this seat taken?
That is my seat. Enquiring whether the seat is still free
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat Bu benim koltuğum
Getting Around : Signs
open açık
kapalı closed
entrance giriş
çıkış exit
push itiniz
pull çekiniz
men erkekler
kadınlar women
occupied dolu
boş vacant
Taxi
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz? Do you know the number to call a taxi?
I need to go to __[location]__. Asking for the telephone number of the taxi company
Telling the taxi driver where you want to go _[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
_[yer]_'e gitmek ne kadar? How much to go to__[location]__?
Can you wait here for a moment? Enquiring the taxi fare to a certain location
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Şu arabayı takip et! Follow that car!
Getting Around : Car rental Used if you are a secret agent
Araba nereden kiralanıyor? Where is the car rental?
I'd like to rent a small car/large car/van. Asking where you can rent a car
Specifying what kind of car you want to rent Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
... bir gün/bir hafta için. ... for one day/one week.
I want full coverage insurance. Specifying for how long you want to rent it
Getting the maximum insurance possible Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Sigortaya ihtiyacım yok. I do not need insurance.
Should I bring the car back with a full tank? Getting no insurance at all
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede? Where is the next gas station?
I would like to include a second driver. Asking where you can find the nearest gas station
Asking to include another driver to the rental agreement İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne? What is the speed limit in cities/on highways?
The tank is not full. Enquiring about the speed limits in the region
Complaining that the car is not filled up 100% Depo dolu değil.
Motordan garip bir ses geliyor. The engine makes a strange noise.
The car is damaged. Complaining that there is a problem with the engine of the car
Complaining that the car is damaged Flirting : Conversation May I join you? Araba hasarlı.
Asking if you may sit down at someone's table or stand next to him/her by the bar Size eşlik edebilir miyim?
Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim? May I buy you something to drink?
Do you come here often? Asking if you may treat the person to a drink
Small talk Buraya sık gelir misiniz?
Peki, ne iş yapıyorsunuz? So, what do you do for a living?
Do you want to dance? Small talk
Asking someone to dance with you Dans etmek ister misiniz?
Biraz temiz hava almak istermisiniz? Would you like to get some fresh air?
Do you want to go to a different party? Asking a person if he/she wants to go outside with you
Asking a person to come with you to another location Başka bir partiye gitmek ister misin?
Hadi buradan dışarı çıkalım! Let's get out of here!
My place or yours? Asking a person to leave with you and go somewhere else
Asking a person where you will spend the night together Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Benim evimde film izlemek ister misin? Would you like to watch a movie at my place?
Do you have any plans for tonight? Inviting a person to see a movie at your home
Asking for a date indirectly Bu gece için bir planın var mı?
Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister miydin? Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Would you like to go get a coffee? Asking for a date
Asking to spend some time together to get to know each other better Benimle bir kahve içer miydin?
Seni evine bırakabilir miyim? May I walk/drive you home?
Would you like to meet again? Showing interest in not ending the night yet
Asking for another date Tekrar buluşabilir miyiz?
Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler! Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Would you like to come inside for a coffee? Polite way of ending the night
Inviting a person into your home Bir kahve için içeri gelir miydin?
You're gorgeous! Flirting : Complimenting
Complimenting someone on their looks Sen harikasın!
Çok komiksin! You're funny!
You have beautiful eyes! Complimenting someone on their humour
Complimenting someone on their eyes Çok güzel gözlerin var!
Sen harika dans ediyorsun! You're a great dancer!
You look beautiful in that dress/shirt! Complimenting someone on their dancing skills
Complimenting someone on their fashion sense/figure Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Bütün gün seni düşünüyordum! I have been thinking about you all day!
It's been really nice talking to you! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
I'm not interested. İlgilenmiyorum.
Beni yalnız bırak. Leave me alone.
Get lost! Kaybol!
Rude way of declining Straightforward way of declining
Bana dokunma! Don't touch me!
Get your hands off me! Çek ellerini üstümden!
Created by: acilim
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards