or...
Reset Password Free Sign Up


1300 english swedish

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Question
Answer
introduce   införa (inför, införde, infört)  
fridge   kylskåp (-et, -0)  
as good as usual   lika fin som vanligt  
take part   vara med  
singer (female)   sångerska  
certain - adj   vissa  
Queen of Lake Mälaren, the   Mälardrottningen  
the food goes bad   maten blir skämd  
the hotel was fully booked   hotellet var fullt  
expression of pleasant surprise   Å!  
salt   salt, ett  
desert   öken (-en, -nar)  
be, exist - v   finnas (finnas, finnades, finnats)  
probably   troligen  
children's party   barnkalas (-et, -0)  
dark   mörk  
have a coffee   fikar  
what a   vilken  
common, usual   vanlig (-t, -a)  
central heating   centralvärme (-n)  
change   växla  
do/make   göra  
liquid -n   vätska (-an, -or)  
love -v   älskar  
Asia   Asien  
earth   jord (-en, -ar)  
special offer   extrapris (-et, -er)  
further   ytterligare  
pneumonia   lunginflammation (-en, -er)  
gymnastics   gymnastik (-en)  
yes, certainly, of course   javisst  
how   hur  
desk   skrivbord (-et, -0)  
once a second   en gång i sekunden  
can you tell us?   kan ni tala om för oss?  
perhaps   kanske  
Finnish owman   finska (-n, -or)  
meat   kött, ett  
duck race   ankrace (-t, -n)  
their   deras  
throw out - v   slänga ut (-er, -de, -t)  
list   list/a (-an, -or)  
person   person (-en, -er)  
indoors   inomhus  
I do hope he'll come!   Måtte han komma!  
student discount   studeranderabatt (-en, er)  
since then   sedan dess  
take part in decision making   vara med och bestämma  
asparagus   sparris  
worse than   sämre an  
get used to   vänja dig  
it, that   det  
berry   bär (-et, -0)  
crossroads   vägskål (-et, -0)  
talk - v   prata  
is shown (lit. stands)   står  
Finnish   finska (-n)  
refugee   flykting (-en,-ar)  
was born   är född  
related   besläktade  
interest - n   intresse (-t, -n)  
usual   vanlig  
know - v   veta  
chicken, a   kyckling, en  
deserted   ordinarie (inv)  
divorce - v   skilja sig  
borrow' euphemism for steal   låna (-ar, -ade, -at)  
well-known   välkänd  
have a nice journey   trevlig resa  
sister in law   svägerska  
proud   stolt  
dip, plunge - n   dopp (-et, -0)  
live - v   leva (-er, -de, -t)  
light a camp fire   göra upp eld  
may I have?   kan ja få?  
cap   mössa (-an, -or)  
be fooled   lura dig  
cure - v   bota  
powerless   maktlös  
to the west   mot / ät väster  
the ships, the boats   båtarna  
slip   underklänning (-en, -ar)  
larger   större  
stripping of Xmas tree   julgransplundring (-en, -ar)  
busy, engaged (line)   upptaget  
time - n   tid (-en, -er)  
last year   förra året  
right next to   strax intill  
earrings   örhånge (-t, -n)  
underdeveloped   underutvecklat  
please old on   var god dröj  
wine list   vinlista (-an, -or)  
ten past seven   tio över sju  
all of us   allesamman  
table by the window   fönsterbord (-et, -0)  
each one of us   var och en av oss  
out here by   här ute vid  
anything, whatever   vad som helst  
little brother   lillebror  
clergy   präster  
Italian   italiensk  
herring   sill (-en, -ar)  
trainee   praktikant  
dragon   drake (-en, -ar)  
rest - n   rest (en, -er)  
hurry   skynda sig  
some   någon  
one, you   man  
Indian   indisk  
that is to say   dvs (det vill säga)  
to the right of   till höger om  
a little   lite grann  
if we feel like it   om vi har lust  
serious   allvarlig  
to be added   tillkomma (-mmer, -mm, -mmit)  
opera   opera (-an, -or)  
radishes   rädisor  
exquisite   utsökt  
peaceful   stilla (inv)  
finished   slut (inv)  
success   framgång (-en, -ar)  
conversation   konversation  
chemistry   kemi (-n)  
read, study - v   läsa (-er, -t, -t)  
holiday (from work)   semester  
unisex   både damer och herrar  
stomach   mage (-en, -ar)  
tie   slips  
on; at   på  
southern   södra  
midnight   midnatt, en  
on Tuesdays   på tisdagarna  
water   vatten (vattnet, -0)  
which (en words)   vilken  
tutoring   undervisning (-en)  
distinguish oneself   gjort sig förtjänt  
second   andra  
before   förut  
in front/ there (loc), forward (move)   framma / fram  
about   ungefär  
get into reverse gear   lägga in backen  
approximately   ungefär  
plant - n   växt (-en, -er)  
burn - intr v   brinna (-er, brann, brunnit)  
hasn't got time   har inte tid  
celebrate   fira (-ar, -ade, -at)  
wake, rouse -v   väcka  
turn - v   svänga (svänger, svängde, )  
doctor   läkare (-n, -0)  
Labor Day   Första maj  
know - v   känna (-er, kände, känt)  
glass, a   glass, ett  
often   ofta  
then - conj   dess  
system   system (-et, -0)  
beach   strand (-en, stränder)  
treasury   skattkammare (-n, -0)  
pay - v   betala  
same   samma  
freshly baked   nybakade  
full   full  
old people's home   ålderdomshem (-met, -0)  
eighteen   arton  
terrible   förfärlig  
believe - v   tro (-r, -dde, -tt)  
window   fönster (fönstret, fönster)  
came   kom  
young people   ungdom (-en, -ar)  
I am on a diet   jag måste hålla diet  
fluent   flytande  
grilled   grillad  
each one   var och en / var och ett  
hours   timmar  
she burned the letter   hon brände brevet  
from   från  
it isn't   det är det inte  
fast - adj   snabb  
petrol   bensin (-en)  
move - v   flytta (-ar, -ade, -at)  
fish dishes   fiskrätter  
railway station   järnvägsstation (-en, -er)  
people's rep   ombudsman (-nen, ombudsmän)  
things to put on rolls   pålägg (-et, -0)  
lie - intr v   ligga (-er, låg, legat)  
Happy Easter!   Glad Påsk!  
French   fransk  
use - v   använde (-er, använde, använt)  
big city   storstad (-en, städer)  
every time   varje / var gång  
from here   härifrån  
thing   sak (-en, -er)  
anybody, whoever   vem som helst  
through   genom  
only   enda  
change-over   omläggning (-en)  
Best wishes for the New Year!   God Fortsättning!  
again   igen  
both… and..   både… och..  
New Year's Eve   Nyårsafton  
knows   vet  
develop   utveckla (-ar, -ade, -at)  
traffic   trafik (-en)  
home   hemma  
that was all   det var allt  
another car   en annan bil  
hope - n   hopp (-et)  
expressions of disgust   Usch! Fy! Hu!  
cornflakes   flingor  
private plot   tomt (-en, -er)  
in (time)   om  
celebrate   fira (-ar, -ade, -at)  
look - v   titta  
nowadays   numera  
some/anything   någonting  
friends fm political party   partivänner  
multi-cultural   mångkulturell  
is included   ingå (-r, ingick, ingått)  
neck   nacke (-en, -ar)  
shoes   skor, ett par  
infected   smittade  
mineral water   mineralvatten (-vattnet, -0)  
involuntarily   ofrivilligt  
gloves   handskar, ett par  
royal couple   kungapar (-et, -en)  
give way   väjningplikt  
please   vill du vara snäll och  
right up to today   än in i vår tid  
begin   börja  
offer - n   erbjudande (-t, -n)  
here / to here   här / hit  
use - v   använder  
know / be able to - v   kunna (kan, kunde, kunnat)  
important   viktig (-t, -a)  
go swimming   bada  
everything   allting  
waitress   servitris (-en, -er)  
at least   åtminstone  
bought   köpt  
student   student (-en, -er)  
a reasonable price   ett rimligt pris  
exactly   jämnt  
until   tills  
cooked meat   charkvaror  
without   utan  
why?   varför?  
far-away   fjärran (inv)  
throat   hals (-en, -er)  
coming   kommande  
graceful   graciös  
apple juice   äpplemust  
upside down   upp och net  
adorn - v   pryda (-er, -dde, -tt)  
old person, the   den gamle  
radiator   kylare (-en, -0)  
pork chop   fläskkotlett (-en, -er)  
surplus   överskott (-et)  
masseuse   massös  
bank   bank (-en, -ar)  
any alcohol   något starkt  
spring   vår (-en, -ar)  
tempting   lockande  
ask a question   fråga (-r, -de, -t)  
wallet   plånbok (-en, plånböcker)  
observation   iakttagelse (-n, -r)  
need not, doesn't /didn’t have to   måste inte  
to church   i kyrkan  
it looks band   det ser illa ut  
wonderfully   underbart  
not at all   inte alls  
crossroads   vägskorsning (-en, -ar)  
float - v   flyta (-er, flöt, flutit)  
which   vilken (vilket, vilka)  
wander around   vandra (-ar, -ade, -at) omkring  
teacher (female)   lärarinna  
enough; probably, I expect   nog  
regret - v   beklagar  
get up   stiger upp  
socks   sockor, ett par  
tin   burk (-en, -ar)  
strawberry gateau   jordgubbstårta  
that sounds good   det låter gott  
as common as   lika vanligt som  
this is the first time   det här är första gången  
read - v past   läste  
homogeneous   enhetlig  
through   fast  
petrol station   bensinmack (-en, -ar)  
exchange - v   byta  
warning sign   varningsmärke (-t, -n)  
twenty-five past eight   fem i halv nio  
slice -v   skiva  
fits   passar  
dislike - v   ogilla  
see you soon!   vi ses snart!  
reason   skäl (-et, 0)  
straight on   rakt fram  
market stall   torgstånd (-et, -0)  
seriously   på allvar  
map, town plan   karta (-an, -or)  
once a day   en gång om dagen (irr)  
really   faktiskt  
takes care of   tar hand om  
third   tredje  
fall in love with   förälska sig i  
during the 60s and 70s   under 60- och 70-talet  
without   utan  
middle-aged   medelålders (inv)  
cardigan   koft/a (-an, -or)  
knee   knä (-(e)t, -n)  
happiness, luck   lycka  
on Thursdays   på torsdagarna  
have you driven on the right?   har du kört i högertrafik?  
wreath   krans (-en, -ar)  
cloudy   molnight  
statue   en staty  
which (et words)   vilket  
lift, the   hissen  
surface - n   yta (-an, -or)  
cucumber   gurk/a (-an, -or)  
admission   insläpp  
keeps moving   rör sig  
horn   signalhorn (-et, -0)  
sold out   utsålt  
energy   energi (pr sh)  
around   kring  
most people   de flesta  
sports club, gym   idrottsklubb  
withdraw   ta ut  
motor   motor (-n, motorer)  
pocket   fick (-an)  
come then   kom då  
double room   dubbelrum (-met, -0)  
is included   ingår  
what it feels like   hurt det känns  
begin   börjar  
device, apparatus   apparat (-en, -er)  
crack and split   spricka  
the first time   första gången  
outside   utanför  
soon   strax  
handkerchief   näsduk (-en)  
expression of pain   Aj! O!  
engineer   ingenjör (pr sh)  
on average   i medeltal  
origin   ursprung (-et, 0)  
something else   något annat  
wherever   vart… än  
usually do something   bruk/a (-ar, -ade, -at)  
take place   äga rum (-er, -de, -t)  
read - v   läsa (-er, -te, -t)  
it's lucky   det var tur  
consumer   konsument (-en, -er)  
he was drunk yesterday   han var full igår  
tooth   tand (-en, tänder)  
famous   berömd (berömt, berömda)  
in the evening   på kvällen  
hotel   hotell (-et, -0)  
very kind   jättesnällt  
hurry up   skynda dig  
salmon   lax, en  
immigrant   invandrare (-n, -0)  
anyway   i alla fall  
to   till  
unhappy   olycklig  
part-time   deltid  
tremendously   väldigt  
takes   tar  
wild   vild (vilt, vilda)  
it will be nice   det ska bli skönt  
up (loc)/ up (move)   uppe / upp  
headlight   lykta (-an, -or)  
Northern Sweden   Norrland  
embarraseed   generad (pr sh)  
adult   vuxen (vuxna)  
style - n   stil (-en, -ar)  
that's OK   det går bra  
bread   bröd (-et, 0)  
potato   potatis (-en, -ar)  
reindeer keeping   renskötsel  
shut - v   stänga  
that is enough   det räcker  
feel - v   känna sig  
up   upp  
slow down   saktar farten  
has taken   har tagit  
there   dit  
breast   bröst (-et, -0)  
thirsty   törstiga  
see you!   vi ses!  
answer -v   svara  
language   språk (-et, 0)  
gooseberries   krusbäar  
surname   efternamn  
milk   (en) mjölk  
will we have time?   hinner vi?  
practically   praktiskt taget  
birch branch   björkkvist (-en, -ar)  
teenager   tonåring (-en, -ar)  
pupil   elev (-en, -er)  
car thief   biltjuv (-en, -ar)  
shop - v   handlar  
have booked   har beställt  
of course, as you know   ju  
other things   annat  
queue   kö (-n, -er) (pron w hard k)  
butter?   smör  
museum   museum, ett (pl museer)  
next, the next   nästa (inv)  
Chinese   kinesisk  
you know, of course   ju  
mouth   mun  
a little   lite  
maid, attendant   tärna (-an, -or)  
below, under   nedanför  
peas   ärter  
sell - v   säljer  
generous   generös (pr sh)  
journalist   journalist (pr sh)  
been imported   importerats  
single   enda  
outward/s   utåt  
the… the…   ju… desto…  
fetch -v   hämta (-ar, -ade, -at)  
found - v   grunda (-ar, -ade, -at)  
Lapp, Laplander   same (-n, -r)  
grade - n   betyg (-et, -0)  
post office, the   posten  
name   namn  
account   konto (-t,-n)  
marathon race   maratonlop (-et)  
swimming   simning (-en)  
extract - v   dra ut (-r, drog, dragit)  
be shared out, awarded   delas ut  
right to vote   rätt att rösta  
headache   huvudvärk (-en)  
ill - adj   sjuk  
motif   motiv (-et, -0)  
early yesterday morinng   igår morse  
dress   klänning (-en, -ar)  
him   honom  
a sore throat   ont i helsen  
at once   genast  
the room was full of people   det var fullt med folk i rummet  
theft   stöld (-en, -er)  
allow plenty of time   ta god tid på dig  
away (loc),/ away (move)   borta / bort  
luck   tur  
some/anywhere   någonstans  
diabetes   sockersjuka  
which   vilken  
think (ponder, use one's brain)   tänka  
forest   skog (-en, -ar)  
interest - n (earnings)   ränta (-an, -or)  
Epiphany   Trettondagen  
past   förbi  
have time to - v   hinn/a (-er, hann, hunnit)  
how nice to see you again   så roligt att ses igen  
teacher   lärare  
storm - n   oväder  
why not?   varför inte?  
elk   älg (-en, -ar)  
I would like to   jag skulle vilja  
perhaps   kanske  
salmon   lax  
lane   körfält (-et, -0)  
do   göra  
cycle - v   cykla  
economic   ekonomisk  
migraine   migrän  
bad   dålig  
via   över  
flu   influensa (-n)  
shop assistant   expedit (-en, -er)  
in that case   i så fall  
care about   bry sig om  
is coming   kommer  
fried   stekt  
fortress   fästning (-en, -ar)  
enjoy -v   njuta (-er, njöt, njutit)  
particularly   särskilt  
if you drive   om du kör bil  
menu   matsedel (-n, sedlar)  
in the countryside   på landet  
mutton   får  
appendicitis   blindtarmsinflammation (-en, -er)  
banquet   festmiddag (-en, -ar)  
us   oss  
peach   persika  
right of public access, the   allemansrätten  
be divided up   delas upp  
important   viktig  
right -n   rätt (-en, -er)  
followed the rules   fölgt reglerna  
what sort of   vad för slägs  
so long! bye!   hej så länge!  
decorate the maypole   klä majstången  
meatballs with cranberries   köttbullar med lingon  
anything   någonting  
and   och  
abolish   avskaffa (-ar, -ade, -at)  
I feel so sick   jag mår så illa  
go left   ta till vänster  
in any care   i varje fall  
snow plough   snöplog (-en, -ar)  
youth, young people   ungdom (-en, -ar)  
canal - n   kanal (-en, -er)  
find -v   hitta (-ar, -ade, -at)  
car   bil (-en, -ar)  
postcard   vykort (-et, -0)  
dream - n   dröm (drömmen, drömmar)  
cash - v   lösa in  
dead person, the   den döde  
steer - v   styra (styr, -de, -t)  
careful   noggran (noggrant, noggrana)  
Midnight sun   midnattssol (-en)  
something is wrong   det är något fel  
tram   spårvagn, en  
have made   har bundit  
good   bra  
die - v   dör  
steering wheel   ratt (-en, -ar)  
TRUE   sann (sant, sanna)  
tire   däck (-et, -0)  
little sister   lillasyster  
of course   det är klart  
among   bland  
windjammer   segelfartyg (-et, -0)  
anywhere (at all)   var som helst  
ticket machine   biljettautomaten  
answer -n   svar (-et, -0)  
face - n   ansikte (-t, -en)  
no   nej  
sandwich   smörgås (-en, -ar)  
on the top floor   på översta våningen  
buy - v   köpa (köper, köpte, )  
Swedish traditional buffet   smörgåsbordet  
difficult   besvärligt  
dessert   dessert (-en, -ar) pr dessär  
shoulder   axel (-n, axlar)  
peace (absence of war)   fred  
Great Britain   Storbritannien  
like, as well as   liksom  
Whitsun   Pingstdagen  
heart attack   hjärtattack  
whistling   visslande  
sailing race   kappsegling (-en, -ar)  
it looks as if   det ser ut som om  
last, the last   förra (inv)  
ground -n   mark (-en, -er)  
I have a fever   Jag har feber  
anyone   någon  
theaters   teatrar  
a pair   ett par  
burghers   borgare  
winter   vinter (-n, vintrar)  
parsley butter   persilijesmör (-et)  
(nice and) cozy   mysig  
there is a breeze   det blåser  
we are sure to be   det är vi säkert  
water   vatten, ett  
Chernobyl accident   Tjernobylolycka (-an, -or)  
Oh, now nice!   Å, så vackert!  
has rung/called   har ringt  
I have high (low) blood pressure   Jag har högt (lågt) blodtryck  
anchovies   ansjovis (-en, -ar)  
today   idag  
night   natt (-en, nätter)  
grateful   tacksam  
weekend   veckoslut  
small   liten  
today   idag  
shower - n   dusch (-en, -ar)  
interest in (economic)   intresse i  
hundred   hundra  
wedding   bröllop  
medieval   medeltida  
skate - v   åka skridskor  
bear - n   björn (-en, -ar)  
over, above   ovanför  
closed   stängd (stängt, stängda)  
northwards   norrut  
only   bara  
knob of butter   klick (-en, -ar)  
had planned   had planerat  
sweater   tröj/a (-an, -or)  
tennis   tennis (-en)  
such a car   en sådan bil  
in the presence of   i närvaro av  
mushroom   svamp (-en, -ar)  
row - n   bänk (-en, -ar)  
spread - v   sprida sig  
voluntarily   frivilligt  
Merry Christmas!   God Jul!  
he   han  
there   där  
in order to   för att  
liter   liter (-n, -0)  
leisure activity   fritidsaktivitet (-en, -er)  
loaf (of bread)   limpa (-an, -or)  
can afford   har råd med  
bunk bed   våningssäng  
turn - v   vända (vänder, vände, )  
aunt (father's sister)   faster (-n, fastrar) lit fars syster  
different - adj   olik (-t, -a)  
bargain - n   fynd (-et, -0)  
dance - n   dans (-en, -ar)  
dance - n   dans (-en, -ar)  
language   språk (-et, -0)  
Sweden   Sverige  
lost   förlorat  
boutique, shop   butik (-en, -er)  
Father of the people   Landsfadern  
fines   böter (pl)  
glasses, the   glasen  
hospital   lasarett  
capital   huvudstad (-en, städer)  
doctor's wife   doktorinna  
you   ni  
appear   ser ut  
Xmas rhyme (on presents)   julrim (-men, -0)  
restaurants   restauranger  
certainly, surely   säkert  
very   mycket  
how much are?   vad kostar?  
sort   sort (-en, -er)  
downward/s   neråt  
Golden Hall, the   Gyllene salen  
it is raining   det regnar  
wash - v   tvätta sig  
subject   ämne (-t, -n)  
a lamb's wool   ett lamms ull  
cod   torsk  
to begin with   till att börja med  
ugh, how awful!   Usch, så hemskt!  
need - v   behöver  
wonder   undra  
this   det här  
invitation   inbjudan  
taste - n   smak (-en, -er)  
same… as   samma… som  
layer - n   lager (lagret, lager)  
cold   kall  
yes   ja  
disappointed   besviken  
every second year   vartannat år  
roundabout - n   rondell (-en, -er)  
only   bara  
edition   upplaga (-an, -or)  
Finn   finn/e (-en, -ar)  
same, the same   samma (inv)  
this   den här  
crystal bowl   kirstallskål (-en, -ar)  
a gale is blowing   det stormar  
believe   tro  
ordinary seat   sittvagn (-en, -ar)  
well-behaved   snäll  
equally   lika  
will - n (testament)   testamente (-t, -n)  
soon after   strax efter  
café, patisserire   konditori (-et, -er)  
door   dörr (-en, -ar)  
different   annorlunda  
southern   södra  
expert   expert (-en, -er)  
handkerchief   näsduk (-en, -ar)  
attract   locka (-ar, -ade, at)  
play records   spela skivor  
pear   päron (-et, -0)  
in common with   gemensamt med  
café   kafé (-et, -er)  
fish   fisk  
toppings of customer's choice   valfria pålägg  
field   fält (-et, -0)  
uncomfortably   obekvämt  
ladies' wear department   damavdelningen  
ring / call - v   ringa (ringer, rinde, )  
mosaic   mosaik (-en, -ar)  
sweet peppers   paprika (-an, -or)  
family reasons   familjeskäl  
what's the matter?   Vad är det för fel på er?  
hey, hi   hej  
suitable for children   barnvänlig  
Christmas present   julklapp (-en, -ar)  
nightdress   nattlinne (-t, -n)  
before   före  
what is your occupation?   vad har ni för yrke  
from where?   varifrån?  
smaller   mindre  
boiled ling   lutfisk (-en)  
get off   gå av  
use - v   nytta  
road, way   väg  
believe - v   tro (tror, trodde, )  
that's nice   det var bra  
boring   tråkig  
park   park (-en, -er)  
close - v   stänga (stänger, stängde, )  
is situated   ligger  
Yugoslavia   Jugoslavien  
warm   varm  
rosehips   nypon  
yellow   gul  
actually   faktiskt  
clothes   kläder (plural)  
typical   typisk  
happens   händer  
chair   stol (-en, -ar)  
mother tongue   hemspråk (-et, -0)  
table tennis   bordtennis (-en)  
that's a pity   det var synd  
pitch a tent   slå upp ett tält  
number   antal (-et, -0)  
look at - v   titta (-ar, -ade, -at) på  
state subsidy   statligt stöd  
agreed - adj   ense (inv)  
100 kronor note   hundralapp (-en, -ar)  
has forgotten   har glömt  
egg dishes   äggrätter  
add - v   tillsätt  
sunshine   solsken (-et, -0)  
road traffic accident   trafikolycka (-an, -or)  
according to   enligt  
disappearance   försvinnade, ett  
toilet   toalett (-en, -ar)  
ID   leg(itimation)  
film / theatre direction   regi (pr sh)  
bring   ta med sig  
bilberry   blåbar (-et, -0)  
not at all   inte alls  
what is your name?   vad heter ni?  
star - n   stjärna (-an, -or)  
insurance   försäkring (-en, -ar)  
mild   mild  
afternoon   afton (-en, aftnar)  
political   politisk  
red   röd (rött, röda)  
hold on, be late   dröja  
among other things   bl.a. (bland annat)  
track, line   spår (-et, -0)  
nice (food)   gott  
table   bord (-et, -0)  
boots   kängor, ett par  
hand   hand (-en, händer)  
subway station   T-centralen  
let's drop the titles, shall we?   vi säger väl du?  
argue about   kivas om  
long distance train   fjärtåg (-et, -0)  
shall   ska  
here you are   varsågod/a  
try - v   försöka  
it really did taste nice   det smakade verkligen gott  
vehicle   fordon (-et, -0)  
pleasure   nöje (-t, -n)  
can I have?   kan jag få?  
head   huvud (-et, -en)  
day before yesterday   i förrgår  
together   tillsammans  
500 kronor (bank) note   femhundrakronorssedel (-n,-sedlar)  
Great Britain   Storbritannien  
timetable, schedule   schema (-t, -n)  
Second World War, The   andra världskriget  
I can't stand it, the worst thing I know   det värsta jag vet  
who(m)   vem  
for example   till exempel (t.ex.)  
mushroom   svamp  
except   utom  
serious   allvarlig  
around half past eight   vid halv nio-tiden  
a couple of   ett par  
color TV   färgteve (-n)  
toe   tå (-n, -r)  
my whole body aches   det värker i hela kroppen  
apricot   aprikos  
in any case   i varje fall  
afterwards   efteråt  
think - v   tycka (tycker, tyckte, )  
warm congratulations!   hjärtliga lyckönskningar  
has gone to bed   har gått till sängs  
I would like to   jag skulle vilja ha  
famous   berömda  
non-smoker   icke-rökare  
dress - v   klä (klär, klädde, )  
packed lunch   matsäck (-en,-ar)  
twinflower   linnea (-an, -or)  
etc.   o.d. (och dylikt)  
ham   skinka (-an, -or)  
arm   arm (-en, -ar)  
rising   stigande  
good (better, best)   gott (bättre, bäst)  
popular   populär  
agreed (not attend)   då säger vi det  
wonderful   underbar  
better than   bättre an  
go round the corner   gån runt hörnet  
in most cases   oftast  
was that all?   var det allt?  
drive out   driva ut (-er, drev, drivit)  
snow-mobile   snöskoter (-n, snöskotrar)  
burn - tr v   bränna (-er, brände, bränt)  
to the left of   till vänster om  
nature   natur (-en, -er)  
a cup of black coffee   en slät kopp kaffe  
night owl   nattuggla, en  
down (loc)/ down (move)   nere / ner  
visit - v   hälsa på  
slowly   långsamt  
certainly, surely   säkert  
raising to the nobility   adlande (-t)  
erect -v   resa (-er, -te, -t)  
exchange rate   växelkurs (-en, -er)  
elbow   armbåge (-en, -ar)  
complain about   klagar på  
out(side)/ out (movement)   ute / ut  
the Stockholmers   stockholmarna  
part - n   del (-en, -ar)  
singing   sjungade  
home   hem  
yesterday   igår  
happen - v   hända (händer, hände, hänt)  
don't bother about   inte bryr sig om  
coat   kapp/a (-an, -or)  
late (later, latest)   sent (senare, senast)  
cloudberry   hjortron (-et, -0)  
every second   varannan / vartannat  
see   ser  
brake - v   bromsa (-ar, -ade, -at)  
look   titta  
symbol   symbol (-en, -er)  
believe   tror  
car parts   bilens delar  
forward/s   framåt  
it doesn't matter, I don't care   det gör detsamma  
her - pos pron.   hennes  
excellent   utmärkt  
foreign   utrikes (inv)  
market trader   försäljare (-n, -0)  
skiing holiday   skidlov (-et, -0)  
per cent   procent  
invention   uppfinning (-en, -ar)  
main course   vamrätt (-en, -er)  
send - v   skicka (-ar, -ade, -at)  
cranberries   lingon  
confirmation   bekräftelse (-n, -r)  
technology   teknik (-en, -er)  
lettuce (head of)   salladshuvud (-et, -en)  
food, the   maten  
big sister   storasyster  
fresh food   färskvaror  
east of   öster om  
three   tre  
I learn   lär jag mig  
run -v   springer  
in peace   i fred  
worse than   värre an  
telephone   telefon (-en, -er)  
red wine   rödvin, ett  
a little past   lite över  
mineral   mineral  
silly   dum (dumt, dumma)  
nurse   sjuksköterska  
nomad   nomad (-en, -ar)  
report - v   anmäla (-er, -de, -t)  
tell - v   talar om  
fully licenced   vin- och spritträttigheter  
persuade   övertala  
daily   Dagl (dagligen)  
appoint   utnämna (-er, -de, -t)  
school   skola, en  
will that do?   är det här lagom?  
emergency services   jourtjänsten  
state -n   stat (-en, -er)  
bedroom   sovrum (-met, 0)  
drives   kör (bil)  
Europe   Europa (pr Eropa)  
hardly   knappast  
accessible, available   tillgänglig  
freezer   frys (-en, frysskåp)  
sold out   slutsåld  
from time immemorial   sedan urminnes tider  
fair hair   ljust hår  
cucumber   gurka  
be involved in, meet with   råka ut för  
concert   konsert, en (pr. kånsär)  
office   kontor, ett  
stop - v   stoppa  
sit down   sätta sig  
oh, yes   jadå  
secretary   sekreterare  
put - tr v standing   ställa (-er, -de, -t)  
fixed   fast  
around half past eight   omkring  
paint - v   måla (-ar, -ade, -at)  
go to sea   gå till sjöss / havs  
delicious   läcker (läckert, läckra)  
before   innan  
stamp   stämpla  
star boy   stjärngosse (-en, -ar)  
according to the statistics   enligt statisiken  
happen   hända (-er, hände, hänt)  
have a cup of coffee   fika (-ar, -ade, -at)  
mother in law   svärmor  
nation   nation (-en,-er)  
coeducation   samskolor  
across   över  
onion   lök  
worried   bekymrade  
in common with   gemensamt med  
I suppose   väl  
grandma (mother's side)   mormor  
ceremonial functions   ceremoniella funktioner  
early tomorrow morning   i morgon bitti  
24 hour day, the   dygn (-et, -0)  
usually bite   brukar nappa  
nice, fun   rolig (-t, -a)  
a, an   en  
older   äldre (inv)  
here you are   här  
corresponding   motsvarande  
finishes   slutar  
every single one   varenda / vartenda  
rest   rest (-en, -er)  
key   nyckel (-n, nycklar)  
view, a   utsikt, en  
sitting room   vardagsrum (-met, 0)  
dessert, a   efterrätt, en  
market place   torg (-et, -0)  
sugar   socker, ett  
Ascension   Kristi Himmeslfärdsdag  
sensation   uppseende (-t)  
understand   förstå (-r, förstod, förstått)  
unfair treatment   orättvis behandling  
pollution   förorening (-en, -ar)  
heard   hört  
weather - n   väder  
ask sbdy to do sth   be (ber, bad)  
acid   sur  
minority   minoritet (-en, -ar)  
smiling   leende  
father in law   svärfar  
Swedish mile   en svensk mil  
hairdresser (female)   damfrisörska  
Sweden   svensk (-en, -ar)  
the boys   pojkarna  
maid, cleaning lady   städerska  
carrot   morot (-en, morötter)  
largest   största  
traffic light   trafikljus (-et, -en)  
I think so too   det tycker jag  
early   tidigt  
see you   vi ses  
majority   majoritet (-en, -ar)  
lay - v   lägga (-er, -la(de), lagt)  
detail, information   uppgift (-en, -er)  
speedometer   hastighetsmätare (-n, -0)  
used to be   brukade vara  
especially   i synnerhet  
exhaust fume   avgas (-en, -er)  
a million   en miljon  
oven   ugn (-en, -ar)  
lived   bott  
birthday   födelsedag (-en, -ar)  
go to bed   gå till sängs  
lead - v   leda (-er, -de, lett)  
the house is burning   huset brinner  
election   val (-et, -0)  
in the open air   i det gröna  
freeze over   frysa till is  
drink   dryck (-en, -er)  
inward/s   inåt  
warning signs   varningsmärken  
comb - v   kamma sig  
use -v   använda  
athletic club   idrottsklubb, en  
golden   gyllene  
visitor   besökare (-n, -0)  
cashier (female)   kassörska  
fatty food disagrees with me   jag tål inte fetmat  
ticket   biljett (-en, -ar)  
boiled   kokt  
too expensive   för dyrt  
grandma (father's side)   farmor  
travel account   reseskildring (-en, -ar)  
wasn't allowed to   fick inte  
tea   te  
better than usual   bättre än den brukar vara  
spirits, alcohol   spirt (-en)  
commission, service charge   expeditionsavgift (-en, -er)  
his   sina  
wild strawberries   smultron  
think of   tycker om  
hi!   hejsan  
covered with   täckt av  
standard of living   levnadsstandard (-en, -ar)  
served   serverad  
alternating   omväxlande  
describe   beskriva (-er, beskrev, beskrivit)  
whole, all   hel  
fever   feber (-n)  
not at all   inte alls  
replace   ersätta (-sätter, -satte, satt)  
public transport   kollektivtrafik (-en)  
Africa   Afrika  
sleep   sover  
excellent   utmärkt  
souvenir   minne (-t, -n)  
day nursery   daghem (-met, 0)  
has come   har kommit  
referendum   folkomröstning (-en, -ar)  
standard of living   standard (-en)  
decreased   minskat  
with regard to   vad beträffar  
the closest equivalent   den närmaste motsvarigheten  
sing   sjunger  
cupboard   skåp (-et, -0)  
appetizer, an   förrätt  
summer   sommar (-en, somrar)  
as soon as possible   så snart som möligt  
hardly   knappast  
prime minister   statsminister (-n, ministrar)  
southernmost point, the   sydspetsen  
course - n   kurs, en  
last Xmas   i julas  
single room   enkelrum (-met, -0)  
rice pudding   risgrynsgröt (-en)  
we have lost our way   vi har kört vilse  
slightest   minsta  
pedestrian crossing   övergångsställe (-t, -n)  
comfortable   bekväm  
minute steak   lövbiff (-en, -ar)  
presuade   övertala (-ar, -ade, -at)  
toasted   rostat (bröd)  
succeed - v (king etc)   efterträda (-er, -de, efterträtt)  
so, how   så  
automatic gears   automatlåda  
would like to   vill gärna  
several   flera  
at the end of   i slutet på  
bequeath, leave - v   testamentera (-ar, -ade, -at)  
preserve   bevara (-ar, -ade, -at)  
difficult awkward   besvärlig  
lung   lungs (-an, -or)  
rolls   bulle (-en, -ar)  
abroad   utomlands  
ashore   i land  
kiosk   kiosk (-en, -er)  
crowded   fullt med folk  
dishes   rätter  
King Street   Kungsgatan  
bra   behå  
cleanest   renaste  
Happy New Year!   Gott Nytt År!  
six times a month   sexn gånger i månaden  
agree w (food)   tåla (-er, -de -t)  
sport for the masses   massport (-en)  
jumper   jumper (-n, jumprar)  
tinsel   glitter  
to the north   mot / ät norr  
coffee, the   kaffet  
as far   lika långt  
the old   de gamla  
in particular   i synnerhet  
unique   unik  
calm   lugn  
buttocks   stjärt (-en, -ar)  
sauna   bastu (-n, -r)  
lemon   citron  
sent   skickat  
Lapp language   samiska (-n)  
it is possible to…   det går bra att…  
doctor on call   jourhavande läkare  
none whatsoever   ingen som helst  
receipt   kvitto (-t, -n)  
fish, angle - v   meta  
ironic   ironisk  
gear lever   växelspak (-en, -ar)  
really   verkligen  
arrive - v   komma fram  
rather   hellre  
take   tar  
comb - n   kam  
now   nu  
to the right   till höger  
or   eller  
mental hospital   mentalsjukhus  
I have diarrhea   jag är lös i magen  
piece   bit (-en, -ar)  
spiced mulled wine   glögg  
elk   älg (-en, -ar)  
as… as possible   så… som möligt  
feel - v   känna (känner, kände, )  
a little too much   lite för mycket  
calculated   räknade med  
citizenship   medborgarskap (-et, -0)  
July   juli  
go jogging   jogga  
liver pate with toast   leverpastej med rostat bröd  
German   tyska (-n)  
fortunately   lyckligtvis  
cinema   bio (-n)  
thing   ting (-et, -0)  
dangerous   farlig  
skirt   kjol (-en, -ar)  
regard oneself   betrakta sig (-ar, -ade, -at)  
beautiful   vacker  
tomorrow   i morgon  
smile   leende, ett  
genuine   äkta (inv)  
definitely   absolut  
roast veal   kalvstek (-en, -or)  
calendar   kalendar (-n, kalendrar)  
if   om  
which (plural words)   vilka  
under, during, for   under  
ethnic   etnisk  
destroy   förstöra (förstör,-de,-t)  
cold   kyla (-n)  
golf club   golfklubb/a (-an, -or)  
brake pedal   fotbroms (-en, -ar)  
village   by (-n, -ar)  
fast - adj   fort  
early   tidig  
(American) Indian   indian (-en, -er)  
carrots   morötter  
fourth   fjärde  
stroke - n (illness)   hjärnblödning  
dipped headlights   halvljus  
long to - v   längta efter  
nervous   nervös  
decrease - v   minksa  
ground floor, the   bottenvåningen  
kebab   grillspett  
homework   läxor  
go shopping, buy   handla  
patron saint   skyddshelgon (-et, -0)  
obedient   lydig  
old-fashioned   gammaldags (inv)  
slightly more than   drygt  
surely   säkert  
willingly, gladly   gärna  
too long   för länge  
go skiing   åka skidor  
empress   kejsarinna  
etc.   och dylikt (o.d.)  
charge, fee   avgift (-en, -er)  
south of   söder om  
that will be nice   det blir bra  
competition   konkurrens (-en)  
pleasant journey   trevlig resa  
sun   sol (-en, -ar)  
shop window   skyltfönster (-fönstret, -0)  
afraid   rädd  
in the east   i öster  
even if   även om  
my   min fru  
Charlemagne   Karl den store  
accident   olycka  
pure wool   helylle  
cold - n   förkylning  
this evening   i kväll  
immigration officer   passkontrollören  
ship - n   båt (-en, -ar)  
probably   förmodligen  
public holiday   Helgdag  
considerably   avsevärt  
or else   eller också  
brightly colored   färgglad (-glatt, -glada)  
as the birds fly   fågelvägen  
jewellery   smycken  
somebody else's   någon annans  
inherit - v   ärva (-er, -de, -t)  
west of   väster om  
peel - v   skala  
dad   pappa  
play a round   gå en runda  
it looks like, it looks as if   det ser ut som om  
every year   varje / var år  
listen - v   lyssna (-ar, -ade, -at)  
guest-house   gäststug/a (-an, -or)  
art   konst (-en, -er)  
poor   fattig  
please choose for yourself   det är bara att välja  
with or without service charge   med eller utan dricks  
each (per piece)   styck (pl stycken)  
earth   jord (-en, -ar)  
of course, naturally   naturligtvis  
Dala horse   dalahäst (-en, -ar)  
create - v   skapa  
right to vote   rösträtt  
opens   öppnar  
cram (for exam)   plugga  
put up   satta upp  
bring   ta med  
wake up   vakna  
soon   strax  
country   land (-et, länder)  
advice   råd (-et, -0)  
lamb   lamm  
reudced price   nedsatt pris  
entirely   helt och hållet  


   

 
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: dadom on 2013-07-25Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.