or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Prawko z bazy pytań

Prawko jazdy z bazy pytań

QuestionAnswer
Czy w tej sytuacji możesz wjechać pomiędzy poruszające się w kolumnie rowery? zobacz opis sytuacji -> Poruszająca się kolumna rowerów jednośladowych. Rowery poruszają się w dwóch grupkach, między tymi grupkami utworzyła się przestrzeń. NIE
W zatorze w tunelu odległość między pojazdami to 5m? TAK
Przy jakiej temperaturze, należy zmienić opony letnie na zimowe? 7 stopni Celsjusza
Jaka jest minimalna długość drążka do zmiany biegów: 10,2 cm
Wykonując na rzecz przedsiębiorcy własnym pojazdem niezarobkowy przewóz towarów jaką umowę powinieneś posiadać: umowę o dzieło
Jaki dokument należy posiadać wykonując przewóz na własne potrzeby? zaświadczenie od pracodawcy
Jedziesz z prędkością 10 km/h i musisz się zatrzymać, co zrobisz? wciśniesz jednocześnie hamulec i sprzęgło
Jedziemy 80km/h, jest ślisko, nie mamy abs, chcemy ominąć pojazd: hamujemy, przed rozpoczęciem omijania puszczamy hamulec
Jakie hamowanie jest najbardziej efektywne w samochodzie z systemem ABS? maksymalne naciśnięcie hamulca
Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej jezdni o nawierzchni bitumicznej jadącego z prędkością 50km/h mieści się w przedziale 20-30m
Jedziemy 10km/h, chcemy zahamować, co robimy? wciskamy jednocześnie sprzęgło i hamulec
Co może sygnalizować odskok pedała hamulca do dołu? Działanie wspomagania układu hamulcowego
Jaki odstęp należy zachować stojąc w zatorze drogowym w tunelu: 5m
Jaka może być przyczyna stoczenia się pojazdu z "górki" zbyt wcześnie odpuszczony ręczny
Co zalicza się do codziennej obsługi pojazdu? kontrolę czystości tablic rejestracyjnych
Jaką odległość należy zachować od innego omijanego uczestnika ruchu? bezpieczną
Kiedy należy stosować opaskę uciskową? Zmiażdżenie kończyny
Jedziemy samochodem który nie jest wyposażony w układ ABS. Przed ominięciem przeszkody robimy: Przed skretem puszczamy Pedał hamulca
Dopuszczalna prędkość samochodu z przyczepą poza obszarem zabudowanym ( droga jednojezdniowa ) 70km/h
Czy apteczka jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu osobowego? nie, ale jest zalecana
Z jaką prędkością może poruszać się samochód osobowy z przyczepką na autostradzie? 80 km/h
Świecąca na czerwono lampka z akumulatorem na desce rozdzielczej oznacza: akumulator w samochodzie nie jest odpowiednio ładowany
Jaki odstęp od pojazdu należy zachować w tunelu o długości 600m ? nie mniejszy niż 50m
Czy w początkowej fazie opadów na drodze tworzy się śliska maź TAK
Czy na przystanku autobusowym mogą zatrzymywać się inne pojazdy samochodowe wykonujące odpłatny przewóz osób na liniach regularanych? TAK
Czy ułożenie kogoś po wypadku komunikacyjnym na płaskiej powierzchni jest prawidłowe? TAK
Czy migające żółte światło na sygnalizacji świetlnej uchyla pierwszeństwo ustalane przez znaki drogowe? NIE
Co to jest układ ASR? układ stosowany w pojazdach zapobiegający poślizg kół podczas ruszania
Do czego służy system ESP w samochodzie? do łatwiejszego pokonywania łuku podczas jazdy
Ile może wystawać z tyłu samochodu przewożony ładunek? 2 m
Która z wymienionym kategorii uprawnia cię do kierowania czterokołowcem innym niż lekki: b1
Czy właściciel stacji benzynowej ma prawo ustalić w jaki sposób auta będą poruszać się na jej terenie? TAK
swiatla drogowe nalezy wylaczyc jesli zblizamy sie do pojazdu jadacego w tym samym kierunku TAK
Pytanie, czy mogę zaparkować na chodniku tylko wtedy, jeśli zostawię pieszym 2,5 m miejsca. NIE
Tramwaj, który zatrzymuje się na jezdni, a przystanek jest po drugiej stronie na chodniku (wszyscy weszli i wysiedli już z autobusu). Czy musisz czekać, aż tramwaj ruszy, aby kontynuować jazdę? NIE
Czy mogę pozostawić auto na chodniku, gdy zostawię 2 m szerokości pieszym i utrudnię im przejście ? nie Czy światła osoby jadącej z naprzeciwka po zmroku mogą nam pomóc ? NIE
Czy ta tabliczka informuje nas o długości odcinka niebezpiecznego? zobacz opis sytuacji -> (na tabliczce 2 km i dwie strzałki w górę) TAK
Czy po spożyciu alkoholu mamy ograniczoną widoczność ? TAK
Czy luz na kierownicy może być spowodowany wybitymi końcówkami drążków kierowniczych? TAK
Czy samochód pozostawiony na drodze poza obszarem zabudowania powinien mieć włączone światła postojowe/pozycyjne? TAK
Czy jadąc prawym pasem na drodze dwukierunkowej mogę wykorzystać zatoczkę autobusową występującą po lewej stronie jezdni by zawrócić? TAK
Pole widzenia kierującego pojazdem podczas jazdy z prędkością 130 km/h wynosi? ok. 30°
predkosc kolejki turyst 25 km/h
to pozycja boczna ustalona - jak opiszesz osoba lezy na boku z glowa ku tylkowi
odstep podczas wyprzedzania nie jest uzalezniony od szerokosci drogi? tak
znak drogowy zakaz ruchu w obu kierunkach moze byc umieszczony na jezdni tak
Czy 1h po znieczuleniu miejscowym np. u dentysty można prowadzić samochód/auto? nie
Czy jeśli jesteś zmęczony możesz wjechać na parking obok stacji paliw, gdzie stoją tiry? Ale jest tam jeszcze linia ciągla... NIE
pole widzenia przy predkosci 40 km h wynosi 100 stopni
W jakiej sytuacji zastosujesz opatrunek uciskowy? Krwotok
Gdzie powinniśmy rozpocząć hamowanie? na pasie włączenia? tak
Czy możemy zmienić lampy halogenowe w światłach na ksenonowe? nie
Hamując z systemem ABS pedał hamulca unosi się do góry, co trzeba zrobić? docisnąć pedał hamulca
Jak powinien siedzieć kierowca w pojeździe dynamicznie ? tak
Jeżeli ruszając pod górę za wcześnie spuścisz pedał sprzęgła spowoduje to: unieruchomienie pojazdu
W którym momencie wciśniesz pedał sprzęgła chcąc wykonać typowe (zamierzone) hamowanie z dużej prędkości? dopiero wtedy gdy zwolnisz do prędkości minimalnej odpowiedniej dla tej sytuacji
Będąc na miejscu wypadku widzisz, że ofiara ma mocno poszarpane przedramię, które krwawi, co robisz? Zakładam opatrunek z gazy jałowej, obwiązując bandażem, unieruchamiam bliskie stawy
Droga zatrzymania samochodu na suchej nawierzchni z prędkości 110km/h mieści się w przedziale 90-135m
Całkowita droga hamowania na suchej nawierzchni bitumicznej przy prędkości 50 km/h mieści się: 20-30m
W jakiej odległości należy się spodziewać przejścia dla pieszych? (znak przejście i ogr. do 40 km/h) 100m
Co nazywamy zespołem pojazdów? samochód osobowy z przyczepą kempingową? tak
Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? 999
Jak powinny świecić światła mijania? asymetrycznie? tak
Co zrobisz w sytuacji, gdy zgubisz tablicę rejestracyjną? Nalezy zwrócic sie o legalny wtórnik tablicy
Jaka obowiązuje prędkość w przedstawionej sytuacji? zobacz opis sytuacji -> (znak obszar zabudowny, tuż za nim zank ogtaniczenie prędkości do 80) max 80 km/h
Co mogło spowodować unieruchomienie pojazdu podczas ruszania pod górkę? Zbyt wczesne spuszczenie sprzęgła
Jeżeli pojazd wyposażony został w układ ABS to podczas gwałtownego hamowania kierujący powinien: Skoncentrować się także na ewentualnym korygowaniu toru ruchu kołem kierownicy
Międzynarodowe prawo jazdy jest: Ważne Tylko z krajowym prawem jazdy ? tak
Kiedy użyjesz świateł przeciwmgłowych tylnych ? przy opadach gęstego śniegu gdy widoczność jest mniejsza niż 40 m
Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na twardą powinieneś zachować szczególną ostrożność? tak
Czy przed wjazdem na przejazd kolejowy zawsze należy upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg? tak
Kierujący wyjeżdżając z grząskiego śniegu może użyć drugiego biegu? TAK
Czy rowerzysta moze wyminąć te auta z prawej strony? zobacz opis sytuacji -> Sytuacja, stoją auta w korku TAK
Created by: 2jacek2 on 2014-06-15Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.