Help  

Question
Answer
environmental issues   çevre sorunları  
global warming   küresel ısınma  
pollution   kirlilik  
carbon dioxide   karbon dioksit  
acidity   asit derecesi  
ozone   ozon (tabakası)  
toxic   zehir  
sea level   deniz seviyesi  
greenhouse   sera  
overgrazing   aşırı otlatma  
conservation   koruma, muhafaza  
waste   atık  
pesticide   haşere ilacı (bitkilere zararlı)  
fossil fuels   fosil yakıtları  
degradation   bozulma  
climate change   iklim değişikliği  
overpopulation   aşırı nüfus  
destruction   yıkım, tahrip, yok etme  
fallout   nükleer patlamadan kaynaklanan radyoaktif yayılma  
irrigation   sulama  
over farming   aşırı tarım  
invasive   istilacı, işgalci, yayılmacı  
process   süreç  
pollute   kirletmek  
air pollution   hava kirliliği  
increase   artmak  
sea (marine) life   deniz hayatı  
beaches   sahiller  
fruits   meyveler  
grains   tahıllar  
disappear   yok olmak, ortadan kalkmak  
warm   sıcak  
glass   cam  
trap   tutmak, muhafaza etmek  
Sun   Güneş  
inside   içeride  
even in winter   kışın bile  
shine   parlamak  
through x   x in içinden, den geçerek  
atmosphere   atmosfer, dünyayı çevreleyen gazlardan oluşan tabaka  
Earth   Dünya  
surface   yüzey  
sunlight   güneş ışığı  
cool   soğumak  
release   salmak, bırakmak  
heat   ısı  
air   hava  
greenhouse gases   sera gazları  
keep sth warm, cool etc.   bir şeyi sıcak, soğuk vs. tutmak  
greenhouse effect   sera etkisi  
Earth gets warmer and warmer   Dünya giderek ısınır  
coal   kömür  
gasoline, petrol   sıvı gaz, akaryakıt  
tree   ağaç  
take in   almak  
give off   vermek  
burn   yakmak  
cut down   kesmek  
absorb   emmek  
unfortunately   maalesef, ne yazık ki  
sparkling water   maden suyu  
x drops of sth   x damla bir şey suyu, (5 damla limon suyu)  
plain   sade  
taste   tatmak  
sour   ekşi  
bubble   hava kabarcığı  
juice   meyve suyu  
dislike   sevmemek, hoşlanmamak  
oyster   istiridye  
shell   kabuk  
turn   çevirmek, döndürmek  
key   anahtar  
be x free   x siz olun, x den kurtulun  
idle   boşta, arabaların boşta (rölantide) çalışması özellikle trafik ışıklarında beklerken,  
throw, drop litter   çöp atmak, bırakmak  
factory   fabrika  
run (water)   akmak  
brushing teeth   dişleri fırçalama  
having a bath   banyo yapma  
switch off   TV, ışık vb. kapatmak, söndürmek  
electronic devices   elektrikli aletler  
use   kullanım  
public transportation   toplu taşıma  
take the bus   otobüsü kullanmak  
cycle up to somewhere   bir yere bisikletle gitmek  
water plants   bitkileri sulamak  
consume   tüketmek  
fresh (air)   temiz (taze hava)  
necessary   gerekli, zaruri  
bottle   şişe  
can   teneke  
(take) precaution   tedbir, önlem (almak)  
time for change   değişim zamanı