Help  

Question
Answer
charm   nazarlık, tılsım  
misfortune   talihsizlik  
four-leaf clover   dört yapraklı yonca  
magic   büyü  
horseshoe   at nalı  
black cat   kara kedi  
touch wood   tahtaya vurmak (şeytan kulağına kurşun)  
blue bead   mavi boncuk  
luck   şans  
make a wish   bir dilek tut  
belief   inanç  
be superstitious   batıl inançlı olmak  
believe in sth   bir şeye inanmak  
unscientific   bilimsel olmayan, dayanmayan  
lucky number   şanslı numara  
object   nesne  
evil eye   kem, kötü göz, nazar  
coin   bozuk para  
bring luck   şans getirmek  
bold   koyu ile yazılmış  
in many countries   pek çok, çoğu ülkede  
walking under a ladder   merdiven altından geçmek  
breaking a mirror   ayna kırmak  
opening an umbrella indoors   kapalı yerde şemsiye açmak  
above the door   kapı üstüne (at nalı asmak)  
bald   kel  
otherwise   yoksa  
shave   tıraş etmek, olmak  
Saturdays   Cumartesi günleri  
endless debt   bitmez borç  
cut off   kesmek  
fortune   talih, şans  
scissors   makas  
New Year’s Day   Yılbaşı Günü  
wash   yıkamak  
the day before x   x den bir gün önce  
exam   sınav, imtihan  
Russian Federation   Rusya Federasyonu  
consider sth as x   bir şeyi x olarak düşünmek, görmek  
fortune telling   falcılık, kâhinlik  
Britain   Birleşik Krallık (Britanya)  
Japan   Japonya  
item   eşya, nesne  
guess   tahmin etmek  
under   altında, altı  
are you serious   ciddi misin  
cross the road   yolun karşısına geçmek  
realise   fark etmek, idrak etmek  
worried   kaygılı, endişeli  
guess what happened   bil bakalım ne oldu  
calm down   sakin ol, sakinleş  
coffee reading   kahve falı  
magic ball   sihirli küre  
palm reading   el falı  
astrology   astroloji  
future   gelecek  
hope   ummak  
definitely   kuşkusuz, kesinlikle  
watch out   dikkat et  
make good friends   iyi arkadaş olmak  
prediction   tahmin  
make a prediction   bir tahminde bulunmak  
learning new things   yeni şeyler öğrenmek  
inventions   icatlar  
successful at school   okulda başarılı  
something bad will happen   kötü bir şey olacak  
a serious illness   ciddi bir hastalık  
fortune cookie   içinden fal çıkan kurabiye  
difficulties   zorluklar  
strengthen   güçlendirmek  
come true   gerçekleşmek  
make new friends   yeni arkadaşlar edinmek  
relatives   akrabalar  
copy   kopyalamak  
paper fortune   kâğıt falı  
friendship   arkadaşlık  
truth   doğruluk  
beauty   güzellik  
love   aşk  
health   sağlık  
wealth   zenginlik  
travel   yolculuk  
adventure   macera