Help  

Question
Answer
know   bilmek  
paintings   resimler (eser)  
at home   evde  
occupation   mesleği  
born   doğumu  
died   ölümü  
famous works   ünlü eserleri  
style / period   tarz / dönem  
painter   ressam  
sculptor   heykeltıraş  
writer   yazar  
June   Haziran ayı  
Spain   İspanya  
May   Mayıs ayı  
January   Ocak ayı  
February   Şubat ayı  
The Persistence of Memory   Belleğin Azmi (Eriyen Saatler)  
The Scream   Çığlık (Boğuntu)  
Surrealism   Gerçeküstücülük  
Modern Art   Modern Sanat  
Realism   Gerçekçilik  
Classical Art   Klasik Sanat  
suitable   uygun  
title   başlık  
becoming   olma  
grow up   büyümek, yetişmek  
strict   katı  
kinder   daha yumuşak  
encourage   desteklemek, cesaretlendirmek  
love for art   sanat aşkı  
drawing   çizim  
painting   resim yapma, boyama  
outdoor   dış, bina dışı, açık alan  
scene   manzara, görünüm  
sailboat   yelkenli  
portrait   portre  
seventeen   on yedi  
moved to x   x e taşınmak, gitmek  
study   çalışmak, öğrenimi görmek  
Academy of Fine Arts   Güzel Sanatlar Akademisi  
United States   Birleşik Devletler  
cultural movement   kültürel hareket  
surrealists   gerçeküstücüler  
believe   inanmak  
open   açmak  
door   kapı  
truer reality   daha gerçek bir gerçeklik  
the surreal   gerçeküstü  
shocking   hayrete düşürücü  
interesting   ilginç  
just   sadece  
weird   tuhaf, garip  
desert   çöl  
landscape   manzara  
melting   eriyen  
watches   saatler  
cover   kaplamak  
marry   evlenmek  
after   sonra  
full name   tam isim  
autobiography   özgeçmiş  
called   isimli  
once   bir keresinde, bir zamanlar  
movie director   film yönetmeni  
admire   hayran olmak, gıpta etmek, saygı duymak  
scientist   bilim insanı  
table   tablo  
March   Mart ayı  
parents   anne-babası  
marriages   evlilikleri  
move to   taşındığı yer  
make contribution   katkı yapmak, sağlamak  
to the field of theoretical physics   Teorik fizik alanına  
show great ability   büyük yetenek göstermek  
maths   matematik  
have a brilliant analytical mind   detaylı ve derinlemesine inceleyen müthiş bir zekaya sahip olmak  
equation   denklem  
energy equals mass multiplied by the speed of light squared   enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi  
also   ayrı, de, hem de  
known for   bilinmek  
theory of relativity   izafiyet teorisi  
Nobel Prize   Nobel Ödülü  
Copley Medal   Copley Madalyası  
German Physical Society   Alman Fizikçiler Topluluğu  
extraordinary   olağan dışı, görülmemiş  
achievements   edinimler, kazanımlar  
extensive   geniş çaplı  
photoelectric effect   fotoelektrik etki  
receive   almak  
order   sıralamak  
to   kime  
subject   konu  
because   çünkü  
birthday   doğum günü  
have an accident   kaza yapmak  
yesterday   dün  
want   istemek  
finish   bitirmek  
homework   ev ödevi  
went (go)   gitmek fiilinin geçmiş zaman hali  
in the morning   sabah, sabahleyin  
research   araştırma  
took (take)   almak fiilinin geçmiş hali  
printouts   çıktılar  
go out   dışarı çıkmak  
suddenly   aniden, birden bire  
hear   duymak  
a terrible sound   korkunç bir ses  
car   araba  
ran (run)   koşmak fiilinin geçmiş hali  
luckily   şans eseri, Allahtan  
be OK   iyi olmak  
came (come)   gelmek fiilinin geçmiş hali  
hospital   hastane  
night   gece  
come back   geri gelmek  
guess what   bil bakalım ne oldu  
lost (lose)   kaybetmek fiilinin geçmiş hali  
mobile phone   cep telefonu  
kisses   öpüyorum  
one of you   biriniz  
dialogue   karşılıklı konuşma  
act sth out   oynamak, rol yapmak, bir hikaye ya da durumu rol yaparak sergilemek,  
tell   söylemek  
story   hikaye  
gym   spor salonu  
free entrance   ücretsiz giriş  
leg   bacak  
put   koymak, sarmak  
plaster   alçı  
ticket   giriş  
treadmill   yürüyüş, koşu bandı  
have a rest   dinlenmek  
related to   ile ilgili olmak  
towel   havlu  
event   olay  
report   rapor  
what happened   ne oldu  
when   ne zaman  
where   nerede  
why   neden  
historical figure   tarihi kişi, şahsiyet  
learn   öğrenmek  
record   kayıt yapmak  
while   iken, esnasında, sırasında