Help  

Question
Answer
fair   açık (renkli)  
name   ad, isim  
family albums   aile albümleri  
family members   aile üyeleri  
mother   anne  
then   ardından, daha sonra  
friends   arkadaşlar  
below   aşağıdaki  
overweight   aşırı kilolu  
lawyer   avukat  
father   baba  
sometimes   bazen, bazı zamanlarda, arada sırada  
like comment share   beğen, yorum yap, paylaş  
selfish   bencil  
my   benim  
white   beyaz  
moustache   bıyık  
be good at sth   bir şeyden iyi olmak  
listen to sb   birisini dinleyin  
find   bulmak  
outgoing   cana yakın, sıcakkanlı  
generous   cömert  
sentences   cümleler  
hardworking   çalışkan  
work   çalışmak  
in pairs   çiftler halinde, çift olarak  
a lot   çok  
younger   daha genç  
better   daha iyi  
fatter   daha şişman  
taller   daha uzun  
include   dâhil edin  
punctual   dakik  
wavy   dalgalı  
grandfather   dede, büyük baba  
physical appearance   dış, fiziksel görünüş  
attention   dikkat  
TRUE   doğru  
tick   doğru işareti koymak  
honest   dürüst  
thoughtful   düşünceli  
straight   düz, kıvırcık olmayan  
can (can do)   -ebilmek, (yapabilmek)  
hazel   ela  
best friend   en iyi arkadaş  
best wishes   en iyi dileklerimle  
brother   erkek kardeş  
match   eşleştirin  
label   etiketlemek  
photographs   fotoğraflar  
newspaper   gazete  
log in   giriş yap  
wear   giymek  
look like   görünmek  
grey   gri  
well-built   güçlü kuvvetli, boylu boslu  
beautiful   güzel  
which   hangi  
energetic   hareketli, kıpır kıpır  
prepare   hazırlamak  
stubborn   inatçı  
a picture on the Net   internetteki bir resim  
good   iyi  
brown   kahve  
compare   karşılaştırmak  
make comparisons   karşılaştırmalar yapın  
words   kelimeler  
talk about yourself   kendiniz hakkında konuşun  
red   kırmızı  
short   kısa boylu  
curly   kıvırcık  
sister   kız kardeş  
ginger   kızıl  
who   kim  
person   kişi, kimse, şahıs  
bookworm   kitap kurdu  
dark   koyu (renkli)  
blue eyes   mavi gözler  
letter   mektup  
penfriend   mektup arkadaşı  
mobile downloads   mobil indirmeler  
polite   nazik, kibar  
reason   neden, sebep  
grandmother   nine, baba-anneanne, büyük anne  
note   not almak, yazmak  
marks   notlar  
read   okuyun  
fourteen   on dört  
of medium height   orta boylu  
play   oynamak  
player   oyuncu  
teacher   öğretmen  
pictures   resimler  
hair   saç  
hair colour   saç rengi  
hair length   saç uzunluğu  
has / have got   sahip olmak  
clumsy   sakar  
calm   sakin  
blonde   sarı  
choose   seçmek  
hi   selam  
likes   sever  
dear   sevgili  
lovely   sevimli, cana yakın, şeker  
love   sevmek, hayran olmak  
classmates   sınıf arkadaşları  
black   siyah, kara  
questions   sorular  
doing sport   spor yapma  
always   sürekli, hep, her zaman  
now   şimdi  
easy-going   takmayan, kolay iletişim kurulabilen  
complete   tamamlayın  
describe   tarif edin  
again   tekrar  
be on the phone   telefonda olmak  
couch potato   tembel, hareketsiz kişi  
squash   tenis benzeri kapalı bir odada yapılan spor  
badminton   tüy top (tenis benzeri bir spor)  
forgetful   unutkan  
shy   utangaç  
long   uzun  
celebrity   ünlü  
famous   ünlü  
give   vermek  
shorter than x   x den daha kısa  
worse than x   x den daha kötü  
think about x   x hakkında düşünün  
what is x like   x nasıl biri  
T-shirt   yakasız kısa kollu yaz giysisi, tişört  
old   yaşlı  
eat   yemek  
green   yeşil  
year   yıl, sene, yaş  
swimmer   yüzücü  
slim   zayıf, ince