Help  

Question
Answer
building blocks   yapı taşları  
chores   gündelik işler, yapılması gereken sıkıcı uğraş  
clean up the house   evi temizlemek  
cook the meal   yemek pişirmek  
couch   kanepe  
diary   ajanda, günlük  
directions   talimatlar  
do the grocery shopping   bakkal alışverişi yapmak  
do the ironing   ütü yapmak  
do the laundry   çamaşır yıkamak  
dust the shelves   rafların tozunu almak  
empty the dishwasher   bulaşık makinesini boşaltmak  
excited   heyacanlı  
family member   aile üyesi  
feed   beslemek  
feeling   his, duygu  
fold   katlamak  
hang   asmak  
hang out the washing   çamaşır asmak  
housework   ev işi  
load a dishwasher   bulaşık makinesini doldurmak  
make a bed   yatağını yapmak  
mop   paspaslamak, paspas  
necessary   gerekli, zaruri  
newspaper   gazete  
obligation   zorunluluk, mecburiyet  
pick up   almak, toplamak, toparlamak  
poem   şiir  
put away   herzamanki yerine koymak  
respect   saygı duymak  
responsible   sorumlu, mesul  
rule   kural  
set the table   masayı hazırlamak  
share   paylaşmak  
sibling   erkek veya kız kardeş  
sweep   süpürmek  
take care of the pet   evcil hayvana bakmak  
take out the garbage   çöpleri çıkarmak  
task   görev  
tidy up the room   odayı temizleyip düzenlemek  
vacuum the floor   yerleri süpürmek (elektrikli süpürgeyle)  
wash the dishes   bulaşık yıkamak  
do the washing up   bulaşık yıkamak  
task   görev, vazife  
neat   düzenli  
raise   kaldırmak  
potted   dikili  
furniture   mobilya  
household   eve ait  
cooperate   birlikte çalışmak, işbirliği yapmak  
should   -meli, -malı (tavsiye)  
must   -meli, -malı (zorunluluk)