Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads

10,000 most commonly used Finnish words - part 2: next 2500. Free to correct.

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Question
Answer
synnyttänyt   birth  
minkäänlaista   no  
muurit   Walls  
meri   Maritime  
myötä   contribute  
milloinkaan   ever  
nimeen   name  
muilla   other  
hänkin   he  
ilon   joy  
itsenne   yourselves  
historian   history  
iskee   ischemic  
itselleni   myself  
kuulevat   hear  
kulje   go  
kristukseen   Christ  
kieltänyt   banned  
kovaa   hard  
kysyn   I ask  
kuullessaan   hear  
kirottu   darn  
käskee   tells  
mahdollisuutta   possibility  
lehtinen   flyer  
armollinen   gracious  
ainetta   substance  
ajamaan   drive  
alttarille   altar  
ajat   times  
arvojen   values  
alan   field  
esikoinen   first-born  
entistä   more  
eivätkö   Did not  
hauva   doggie  
tupakka   tobacco  
tekijä   factor  
tuokoon   May the  
tiellä   road  
vihasi   hated  
vienyt   exported  
vaiti   silent  
vangiksi   prisoner  
ylleen   don  
ystävä   friend  
äänensä   voice  
ymmärtänyt   understand  
visti   whist  
ystävät   Friends  
ryhtyi   MR  
rikos   criminal  
sidkia   Zedekiah  
pennanen   Pennanen  
näköjään   apparently  
pelaa   Play  
orja   slave  
raamatussa   Bible  
päällikön   master  
pitkän   long  
portin   port  
pohjoisesta   north  
rakastavat   love  
puhetta   speech  
joudutte   you have to  
joukkoja   troops  
kauden   period  
jonne   where  
taistelu   battle  
tahtoa   will  
suomalainen   Finnish  
tarkoitin   meant  
talonsa   house  
sopiva   appropriate  
sosialistinen   socialist  
minäkään   I do  
maitoa   milk  
idea   idea  
hinta   Price  
hienoa   fine  
kyllin   enough  
kysymykseen   Question  
kysy   asked  
kuukautta   months  
kuolemaa   death  
kumpikin   each  
kivi   stone  
käyttäjä   user  
liikkuu   moves  
laskeutui   descended  
käsitys   understanding  
ajoi   drove  
asioiden   Affairs  
aikoo   will  
eläinten   animals  
haltuunne   possess  
ennemmin   sooner  
haluaisin   I would like to  
enkelin   angel  
eiköhän   I guess  
enkö   Did not I  
erota   resign  
tekojensa   deeds  
tutkia   explore  
uhraamaan   sacrifice  
tulta   fire  
tupakkaa   Cigarettes  
toin   I brought  
teihin   roads  
todista   prove  
tyttäriä   daughters  
tekosi   deeds  
vaatia   require  
viisaat   wise  
vaatteita   clothes  
uuteen   new  
viini   wine  
vaativat   require  
vikaa   wrong  
vihastui   angry  
väkivaltaa   violence  
yllään   wearing  
vuodessa   per year  
seitsemäs   seventh  
rauhaan   peace  
rikkaat   the rich  
saatan   Satan  
saamaan   to  
olihan   after all  
pelkäävät   fear  
perhe   family  
ovelle   door  
osin   far  
ollessaan   While  
puolestani   part  
pystytti   pitched  
polttouhreja   holocausts  
pohjoisen   Northern  
pohjalta   on the basis of  
portille   Gate  
pohjoiseen   north  
joitakin   some  
juhla   celebration  
keskuudesta   among  
kaveri   guy  
kerrottu   told  
julkinen   public  
johtomiehet   chieftains  
kaikkine   all  
joukkojen   forces  
julkisesti   publicly  
jätän   I will leave  
keskuuteen   among  
kannan   Position  
teetti   parity  
tarkkaan   precisely  
sydämen   heart  
minähän   After all  
istumaan   sit  
hevoset   Horses  
isäntä   host  
kiviä   rocks  
kärsiä   suffer  
korkealle   high  
kieltä   language  
kirjoitan   write  
korkeimman   Supreme  
lopussa   At the end of  
lupaus   promise  
löydä   find  
köyhille   poor  
käytä   use  
liitonarkku   ark  
luonanne   with you  
baalin   Baal  
ahab   ahab  
alati   ever  
asuvien   residents  
babylonin   Babylon  
ahaa   I see  
aloittaa   start  
arvossa   value  
armoille   mercy  
eteeni   ethylene  
etelän   South  
elämässä   life  
elämäni   my life  
enpä   I do not  
terveisiä   greetings  
tuona   at that  
tuomaan   bring  
tulos   Result  
täytäntöön   implemented  
tulemaan   come  
teoista   acts  
varteen   arm  
valtiota   State  
vastapäätä   opposite  
väittänyt   argued  
vääryyden   injustice  
voisitko   could you please  
yritys   business  
ympärilleen   about  
silmäni   eyes  
seuraamaan   follow  
sairaita   sick  
paljonko   much  
omalle   my  
parhaat   best  
ohjeet   Help  
otat   you  
olevaa   the  
päätä   head  
pilven   cloud  
rakkaat   dear  
pyhällä   holy  
pimeyden   darkness  
poikaansa   son  
päätöksiä   decisions  
kestä   stand  
katsotaan   considered  
jottei   lest  
kauppaa   Trade  
kanssamme   with  
joudut   had  
joutuisi   would  
teemme   we  
suurten   large  
suostunut   agreed  
suulla   mouth  
sukuun   genus  
suurella   large  
tavallinen   plain  
mukavaa   nice  
menevät   go  
mela   paddle  
merkkinä   mark  
muissa   other  
nimeäsi   your name  
niinhän   that's what  
mielipide   opinion  
miehestä   man  
naiselle   woman  
hänhän   He  
huonoja   bad  
ilta   evening  
isillenne   fathers  
illan   evening  
hylänneet   forsaken  
herättää   arouse  
kohoaa   rises  
kyseinen   the  
kuullen   in consultation with the  
kierroksella   Round  
koolla   assembled  
kulunut   worn  
kysymään   ask  
korjata   correct  
käymään   visit  
leipä   bread  
käskyjään   commandments  
luultavasti   probably  
mahdollisuuksia   opportunities  
luku   Chapter  
linkki   Link  
kävisi   would  
loi   created  
amerikassa   America  
asioihin   affairs  
aine   substance  
asukkaille   residents  
ankarasti   severely  
asukkaita   residents  
asera   groves  
aineen   substance  
aja   aja  
autioksi   desolation  
hallita   manage  
eräänä   one  
enemmistö   majority  
teon   act  
toiseksi   second  
toimeen   Action  
tuomitsemaan   condemn  
vieraat   Guests  
vesa   sprout  
vankeuteen   imprisonment  
vastasin   I replied  
vanhurskaus   righteousness  
vapaus   Freedom  
ulkona   outdoors  
viiden   five  
varokaa   watch out  
vaunut   Wagons  
yhteyttä   contact  
vuosien   years  
ääniä   votes  
silloinhan   Because that is when  
satoa   yield  
sellaiseen   a  
seurauksena   result  
rikkonut   violated  
sanottiin   said  
saattoi   could  
nälkään   starvation  
paikallaan   in place  
pakottaa   force  
osoita   click  
otin   I  
ovatkin   are  
puolueen   Party  
poikien   boys  
puhtaaksi   clean  
pässin   ram  
pysyi   remained  
jälkeläisten   progeny  
keskustelua   debate  
jäsen   Member  
kantavat   bear  
keskustelun   debate  
keinoin   means  
kerrottiin   told  
taivasta   sky  
taistelemaan   fight  
sonni   bull  
sonnia   bull;  
sivua   pages  
surmata   slay  
soit   soit  
suorastaan   downright  
tavallista   usual  
maita   Countries  
miljoonaa   million  
naimisiin   married  
miehistä   men  
mg   mg  
media   media  
itsellenne   yourselves  
henkilön   with  
ihmisillä   people  
joasin   Joash  
henkiä   lives  
hopea   silver  
illalla   in the evening  
korkein   High  
kokoan   gather  
käsiisi   hands  
ks   dc  
kristityt   Christians  
kristusta   Christ  
kokosi   Size  
korvat   ears  
maahansa   country  
laulu   singing  
liitto   Federal  
lköön   lköön  
käskystä   Commandments  
lyönyt   hit  
käyttämään   use  
käske   tell  
ahas   AHAs  
antakoon   forgive  
antavat   give  
arpa   lot  
aihetta   title  
arkku   chest  
heikko   weak  
hakea   seek  
hedelmiä   fruit  
tuntea   feel  
tuomitsee   condemns  
tulessa   on fire  
teltan   tent  
turhaa   futile  
toisiinsa   between  
tyttäreni   my daughter  
totesi   said  
viesti   Message  
vastausta   reply  
uskoneet   believed  
useimmiten   mostly  
vaadin   I urge  
ymmärtämään   understand  
voisit   instantly  
voitto   profit  
väkensä   Basilaces  
viljan   Cereals  
väkijoukko   mob  
yhtenä   one  
rautaa   iron  
sapatin   Sabbath  
saako   whether  
sanasi   word  
samanlainen   similar  
seurakunta   church  
salli   allowed  
painaa   press  
ovet   Doors  
osta   shop  
pelaajia   players  
onnettomuus   accident  
otsikko   title  
näkynyt   seen  
opetuslasten   disciples  
parempia   better  
opeta   teach  
paju   willow  
olevia   the  
näille   these  
pikkupeura   young deer  
pimeys   darkness  
puita   trees  
päätti   decided  
pojilleen   sons  
kehitystä   development  
järjesti   organized  
kasvanut   grown  
julkisen   public  
joudun   I have to  
suo   grants  
tampere   tampere  
tapahtua   happen  
surmaa   killing  
sotajoukko   army  
tarttui   grabbed  
sulla   sulla  
syntien   sin  
tarkoitti   meant  
siunaus   blessing  
miekalla   sword  
neljäs   Fourth  
muulla   other  
huomiota   attention  
kiittäkää   bless  
kykene   unable  
kpl   pc  
käytetty   used  
lahjaksi   gift  
käänny   turn  
lupaa   permission  
köyhän   poor  
käytön   use  
arvoa   value  
aluksi   initially  
antaisi   would  
asemassa   position  
arvot   values  
arvon   value  
antaneet   given  
arvoinen   worth  
ennenkuin   before  
eläin   animal  
elä   live  
hallitsija   ruler  
elusis   elusis  
tulevaisuudessa   future  
tuntevat   feel  
tuollaisen   such a  
tullaan   will  
tehtyä   done  
tuolta   from that  
tehkö   not make  
verrata   compare  
valtakunnassa   kingdom  
vapauden   freedom  
vaikuta   affect  
valittaa   complain  
vasemmalle   left  
vihollisten   enemies  
ääntä   votes  
ryhtyä   take  
ryhtyivät   began  
selkään   back  
sanoneet   said  
saattaisi   could  
orjia   slaves  
palvelivat   served  
otettiin   was  
onnellinen   happy  
parin   pair  
papille   priest  
peräisin   from  
pronssia   bronze  
rakasta   love  
päämiehiä   Heads  
puolustaa   defend  
poliitikot   politicians  
pistää   inject  
polvesta   knee  
pyhäkköön   sanctuary  
kansoista   nations  
kansaasi   your people  
johtajat   Leaders  
juhlaa   Feast  
kahteen   two  
kerrottavaa   tell  
jälkeläisistä   offspring  
syntinsä   sin  
tarvinnut   had  
suu   foot  
sokea   blind  
tarvitsisi   need  
sivuille   pages  
sisältää   contains  
sopimus   Contracting  
suureksi   great  
suomalaisen   Finnish  
muurin   Wall  
menemään   go  
menettänyt   lost  
muukalaiset   Aliens  
neito   maiden  
millaisen   what  
nimellä   name  
hukkaan   wasted  
hyökkää   attacking  
jeesukselta   Jesus  
herätti   aroused  
jalat   Legs  
koskettaa   touch  
kristittyjen   Christian  
kuoltua   After the death of  
koskevat   on  
kysymyksiä   questions  
kohotti   raised  
kuvat   Photos  
kostaa   revenge  
kääntää   translate  
lukemaan   read  
lupa   approve  
laissa   Law  
käsitä   understand  
käsken   command  
avoin   open  
alttaria   altar  
armahda   have mercy  
esimerkkinä   example  
ennenkin   before  
elävien   live  
tärkeää   important  
tuomari   judge  
tyyppi   Type  
täyttä   full  
toimesta   by  
tuollaisia   like that  
toimiva   acting  
teko   award  
totelleet   obeyed  
tiedot   Information  
vaimot   Wives  
valan   oath  
uskonut   thought  
uskominen   believe  
valtaansa   powers  
viimeiseen   last  
äitini   my mother  
voimin   forces  
äkkiä   suddenly  
ylle   over  
voisiko   could  
rikkoneet   violated  
saattavat   may  
senkin   even  
seuraavan   next  
sinäkö   Did you  
saatuaan   after  
rukoilkaa   pray  
sekaisin   messed up  
riittävän   enough  
oletteko   you  
ojensi   stretched  
palvelevat   serve  
pakkosiirtolaisuuteen   forced migration  
pelastan   save  
oloa   presence  
perustukset   foundations  
pyysivät   asked  
rangaistuksen   Punishment  
pienet   small  
pojalleen   son  
päivittäin   daily  
keitä   who  
johtuen   Due to  
taivaat   heavens  
sodoman   Sodom  
tapaamaan   to meet  
suomalaisten   Finnish  
sopimuksen   Agreement  
synnistä   sin  
tahtonsa   will  
tapoja   ways  
surmattava   kill  
noudata   follow  
mukaista   of  
netistä   online  
määrät   amounts  
mielipiteet   opinions  
makasi   lying  
markkaa   DM  
metsän   forest  
maksan   hepatic  
iloa   joy  
isäänsä   father  
ihmisestä   human  
idän   East  
hyvinvointi   welfare  
kohtalon   fate  
kuulen   I hear  
kuu   moon  
koittaa   try  
kohdalle   want  
kofeiini   caffeine  
kokemusta   experience  
kuolleiden   dead  
kuolevat   die  
kunnossa   condition  
kymmenentuhatta   ten thousand  
kullan   gold  
kulkenut   gone  
lait   laws  
kääntyivät   turned  
lasketaan   calculated  
maanomistaja   landowner  
lisaksi   In addition to  
ajavat   drive  
armahtaa   pardon  
asettua   settle  
elämästä   life  
edellään   ahead  
toiminut   worked  
tuska   pain  
tehän   as you  
tieltänne   drive out  
tyroksen   Tyre  
tuulen   wind  
todellisuudessa   actually  
toivo   hope  
tietty   a  
tärkein   main  
toiselta   one  
todisteeksi   evidence  
tuhannen   thousand  
vanhurskaaksi   righteous  
vahvistaa   confirms  
viekää   Take  
valtaistuimella   throne  
ulottui   stretched  
vallitsi   There was  
vieläpä   even  
vaimoa   wife  
vaikutukset   effects  
vaikutuksen   effect  
ylistää   praise  
ystäväni   my friends  
voimat   forces  
virhe   error  
yritä   try  
yöksi   overnight  
öljystä   oil  
sielläkin   there  
sauva   rod  
sellaisten   of  
ruhtinaat   princes  
parhaista   best  
onnea   good luck  
palveli   served  
osalta   for  
parhaita   best  
pellon   field  
päätökseen   completed  
perusturvan   basic security  
päätöksen   Decision  
pikku   little  
puheet   Speeches  
pyrkii   will  
karjaa   cattle  
join   join  
kehitys   Development  
jäseniä   Members  
katoaa   disappears  
kasukan   kasukan  
jollakin   one  
juoksi   ran  
talouden   economy  
syönyt   eaten  
sydämestään   heart  
tappoivat   killed  
sivulle   page  
sivuilta   page  
muuria   wall  
mielipiteeni   opinion  
neuvoston   Council  
noilla   market  
mekin   we  
neuvoja   advice  
määräyksen   Order  
noudatatte   follow  
home   Home  
isää   father  
johdon   consistent  
isälleen   father  
jakoi   divided  
hoitamaan   deal  
kivet   stones  
kuninkaille   kings  
kunnioita   respect  
kuunnella   listen  
kieli   Language  
kolmannen   third  
kärsimään   suffer  
lähetä   send  
luokkaa   class  
luulet   think  
aihe   Topic  
autuaita   blessed  
heitetään   Discard  
elossa   alive  
ehdottomasti   definitely  
hajalle   apart  
erilainen   different  
esineet   objects  
tietoon   knowledge  
tm   tm  
uhrilahjat   offerings  
tunnet   feel  
todistettu   certified  
tietyn   a  
tyttäret   Daughters  
todistus   certificate  
toisena   second  
turhuutta   vanity  
töihin   work  
tunteneet   felt  
uhraa   sacrifice  
unohtaa   forget  
vanhimpien   oldest  
valtaistuimen   throne  
veti   pulled  
vaimosi   wife  
viitsi   Come on  
valossa   light  
valoa   light  
vievät   take  
väen   crew  
välille   between  
ylipapin   High Priest  
vissiin   I guess  
vitsaus   plague  
öljyllä   oil  
ryhmä   group  
saattanut   may  
seuraavaa   next  
riittäisi   enough  
seurasivat   followed  
rikkoo   violates  
selville   out  
osakseen   attracted  
pelasi   played  
opetuslapsilleen   disciples  
palvelijallesi   servant  
ohjeita   instructions  
palaan   I will return  
palvelee   serves  
persian   persian  
osittain   partly  
pakeni   fled  
peitti   hid  
omaksenne   possess  
pelaajat   players  
omaisuus   property  
otettu   been  
peliä   game  
otettava   take  
pyhitetty   sanctified  
rakkaani   my dear  
pitäneet   kept  
pysyvät   remain  
pystyssä   upright  
puuta   wood  
puolestanne   for you  
päätös   Decision  
puhuin   I spoke  
päähänsä   head  
pässi   ram  
pidettävä   keep  
pientä   small  
pojasta   boy  
kerropa   Tell  
juomaan   drink  
jospa   maybe  
karjan   livestock  
jokerit   jokers  
joukkueen   team  
kadonnut   lost  
jonkinlaista   some  
jollei   unless  
julistanut   Declared  
joivat   drank  
tasan   equally  
tauti   disease  
suhteellisen   relatively  
soturit   warriors  
syyllinen   guilty  
mieluisa   welcome  
noissa   those  
moista   plants  
menettää   lose  
menin   I went to  
nimeäni   my name  
ikävä   nasty  
idästä   East  
häpeän   shame  
homman   job  
jaksaa   cope  
hyvinvointia   welfare  
kirjaa   Paper  
kuulette   you hear  
kullakin   each  
kosketti   touched  
kokea   experience  
kumman   either  
kymmenykset   tithe  
kokemuksia   experiences  
kultaisen   golden  
kohotan   lift  
loppujen   end  
laulan   sing  
lisätä   add  
luotaan   away  
liha   meat  
laulakaa   sing  
maataan   country  
lähden   go  
maailmasta   world  
ansiosta   thanks  
ajattelee   thinks  
ajattele   think  
ainoan   single  
alkanut   begun  
aseita   Weapons  
aamun   morning  
arvoja   values  
avukseen   assist  
avukseni   help me  
diktaattoreita   dictators  
etsin   viewfinder  
hauska   funny  
heitti   threw  
hallitsemaan   manage  
elät   live  
havaita   detect  
ensimmäiset   The first  
helpompaa   easier  
toisille   others  
tunnustekoja   signs  
tiedossa   Unknown  
tuntuvat   seem  
tyhjiin   empty  
työssä   work  
tutkimaan   explore  
tulvii   flooded  
tottakai   course  
toisianne   each other  
täytä   meet  
tomuun   dust  
tykkää   likes  
vastustaa   resist  
viimeisen   last  
viides   Fifth  
vaikkei   although  
vaille   deprived  
valtioiden   States  
vaikuttavat   affect  
uskot   credible  
uskollisesti   faithfully  
unen   sleep  
vehnäjauhoista   wheat flour  
viinin   Wine  
vuotena   year  
ääreen   front of  
ääressä   at  
yö   night  
yhtäkään   none  
yrittävät   trying  
vääriä   FALSE  
ympäröi   surrounding  
yrittänyt   attempted  
voihan   Oh  
sellua   pulp  
selvittää   clarify  
seisoo   stands  
sellaisena   as  
selaimen   browser  
rinnalla   alongside  
rikoksen   Crime  
siirtyivät   moved  
rukoilee   prays  
sijoitti   invested  
rasvan   fat  
saastainen   unclean  
paikasta   location  
omistaja   belonging  
pelkäsivät   feared  
nähty   Activity  
odotan   I look forward to  
odottavat   waiting  
pelosta   fear  
perkele   Devil  
nuoren   young  
pelastuu   saved  
olisimme   we  
palatsiin   palace  
ohjelma   Program  
pelkkiä   mere  
palkkaa   salary  
onkos   if that crazy  
puna   red  
päällikkönä   Manager  
päätellä   deduce  
puhuneet   spoken  
päästi   let  
johto   leadership  
jumalaansa   god  
johtaja   Director  
kaikilta   all  
juttua   story  
kaldealaisten   Chaldeans  
tavallaan   kind of  
tasangolla   plateau  
sopivaa   suitable  
taholta   from  
taikka   or  
surmannut   killed  
tapani   Tapani  
taistelun   battle  
maksetaan   paid  
muuttunut   changed  
min   min  
muutti   moved  
määräykset   Provisions  
niminen   name  
mieheni   my husband  
mikäs   why not  
nimeään   name  
mielellään   happy  
muutenkaan   anyway  
mieleni   mind  
henkikaartin   the spirit of the Guard  
ihmeellistä   amazing  
hyvään   good  
hävittänyt   destroyed  
ilmoitan   declare  
iisain   Jesse  
into   zeal  
kummankin   both  
kommentti   comment  
kukkuloilla   the hills  
kommentteja   Comments  
kädellään   hand  
korkealla   high  
komentaja   commander  
laulaa   sing  
laidunmaineen   pasturelands  
maakunnan   Province  
mahdollinen   possible  
käytettiin   used  
lasta   children  
luonasi   with you  
liene   probably  
alkoholia   alcohol  
auttamaan   help  
aineita   substances  
asialle   about  
asettunut   settled  
asu   outfit  
ansainnut   earned  
avun   assistance  
haluatte   want  
hankkia   buy  
eteesi   in front of you  
enkelit   Angels  
haureutta   fornication  
etelään   south  
heimoon   family  
todeta   note  
täyden   full  
tyhjää   empty  
tosiasia   fact  
uhrasivat   sacrificed  
tuloksia   results  
toisistaan   between  
tuonelan   Hades  
tuntia   h  
uskossa   faith  
vannoi   swore  
viittansa   mantle  
vietävä   go  
valitaan   selected  
uskoivat   believed  
viinitarhan   vineyard  
vastuussa   responsible  
vihollisesi   enemy  
viholliseni   enemies  
viisaan   wise  
väitä   claim  
yritin   I tried to  
ylistetty   praised  
yritetään   attempt  
väkijoukon   crowd  
yritän   I will try to  
väität   you claim  
voimasta   power  
yläpuolella   above  
ryhmässä   group  
seitsemännen   Seventh  
salassa   secret  
saalista   catch  
sinunkin   yours  
saara   saara  
sateen   rain  
riitaa   dispute  
riemuiten   rejoicing  
seuraavaksi   next  
seurannut   followed  
ruokauhriksi   Food victim  
ruoaksi   food for  
näköinen   looking  
olenkin   I  
ostanut   bought  
perhekunnittain   fathers  
paranee   improves  
paimenet   shepherds  
ollen   therefore  
nälänhätä   famine  
paskaa   shit  
ovella   at the door  
olettaen   assuming  
odottamaan   wait  
olisikaan   should not  
ollutkaan   was not  
ongelmana   The problem  
pyhäkkötelttaan   tabernacle  
perusteluja   arguments  
puhdistaa   clean  
raskaana   pregnant  
putoaa   drops  
kaatui   crashed  
juttuja   stuff  
joitain   some  
katseesi   eyes  
karkottaa   expel  
juutalaisille   Jews  
kapinaan   revolt  
jumalallenne   God  
kaikenlaisia   all kinds of  
kaukaa   from afar  
järkeä   sense  
kerroin   factor  
tarkoittavat   mean  
tavaraa   stuff  
syntiin   sin  
sitäkin   even  
sotaretkelle   expedition  
talo   house  
suomesta   finland  
siunannut   blessed  
montako   how many  
nousseet   increased  
merkittiin   subscribed  
maljan   toast  
mentävä   go  
mielestään   thought  
meihin   us  
muualle   elsewhere  
mielestani   I think  
niilin   Nile  
molemmin   both  
maksa   liver  
natsien   Nazi  
millaisia   what  
musiikki   Music  
määräys   control  
israelilainen   Israeli  
iloitsee   rejoices  
isienne   fathers  
kuninkuuden   kingship  
kiveä   stone  
kuolleen   dead  
kivaa   nice  
kukkulat   hills  
kohottaa   raise  
käsiksi   access  
kutsuin   I called  
kuunnellut   listen  
kysymyksen   Question  
luopunut   waived  
linkit   Links  
käteen   hand  
luuletko   do you think  
maanpiirin   earth  
lahjat   Gifts  
levittää   spread  
luut   bones  
lupauksensa   promise  
lahja   Gift  
lyödä   hit  
laista   Constitution  
maalin   paint  
ajattelevat   think  
evankeliumi   Gospel  
enhän   never crossed  
elävä   live  
ennalta   pre-  
eläintä   head  
egypti   Egypt  
esittänyt   presented  
harvoin   rarely  
ensimmäisestä   first  
enemmisto   majority  
tuotanto   Production  
tunnustaa   recognizes  
tulin   I came  
turva   security  
toivomme   hope  
tekevän   do  
toimitti   submitted  
tämähän   Now this  
tieteellisesti   scientifically  
tässäkin   Again  
tältä   In this  
tiedetään   known  
valmiita   ready  
vahinkoa   injury  
valhetta   lie  
viimeiset   The last  
venäläiset   Russians  
uni   sleep  
vastaavat   corresponding  
vastaat   reply  
viikossa   week  
uudenkuun   new moon  
veteen   water  
valmiit   ready  
vaihtoehtoja   options  
varaan   upon  
uskalla   dare  
valmistaa   manufactures  
vanhempien   parents  
äitisi   your mother  
virheitä   errors  
yhdeksi   one  
voitu   could  
seurassa   Society  
rypäleitä   GRAPES  
seinään   wall  
runsain   liberally  
saatanan   Satan  
sinussa   you  
sieluni   soul  
silmissäni   eyes  
rohkeasti   boldly  
riippuvuutta   dependence  
silloinkin   even  
pahoin   badly  
pelastanut   rescued  
paljaaksi   bare  
pantiin   was  
oikeaksi   TRUE  
pelaaja   Player  
palvelun   service  
olevien   of  
palatkaa   come back  
painoi   weight  
palkka   wage  
palvelu   Service  
poliisin   police  
portti   port  
pyydä   ask  
pääsisi   reach  
pystyyn   upright  
puolue   party  
polttakoon   burn  
pilkkaa   mock  
kansaan   people  
jättivät   left  
kaatoi   poured  
kaltainen   like  
kg   kg  
kahdesta   two  
juurikaan   little  
kahdeksantena   eighth  
keväällä   spring  
katsovat   consider  
juurelle   foot  
kesti   took  
julistamaan   proclaim  
julistavat   proclaim  
keskusteluun   debate  
kahdeksan   eight  
kauhu   horror  
sääli   pity  
säädöksiä   acts  
sittenkin   after all  
suuni   mouth  
tahtovat   want to  
syntyneet   born  
syntyivät   born  
tarve   need  
synneistä   sin  
suvulle   family  
synnyttää   generate  
nettilinja   Web coach  
muutoin   otherwise  
normaali   normal  
nekin   also  
merkitse   mean  
mielessään   mind  
malja   toast  
muutu   change  
musiikkia   music  
mitta   measure  
muukalaisia   strangers  
määräyksiä   provisions  
jatkoivat   continued  
hyvästä   good  
ilmaan   air  
hevosia   horses  
ihmisoikeuksia   Human Rights  
hyväksyä   accept  
iloiten   gladly  
hurskas   pious  
kristuksessa   Christ  
kielillä   languages  
kuoltava   die  
kysytään   will be asked to  
kirjuri   scribe  
kokenut   experienced  
kylläkin   Admittedly  
käden   hand  
kääntykää   turn  
liittoa   union  
mahdollisuudet   opportunities  
lopputulos   result  
lakkaa   expired  
lehto   grove  
lahjan   A  
käskyjäni   commandments  
käyttöä   use  
auttoi   helped  
alueet   Areas  
asuva   resident  
alku   early  
auttanut   helped  
asettuu   settles  
astiat   dishes  
ajoivat   drove  
haluta   want  
etteikö   exclude  
ensimmäisellä   first  
eräät   some  
hankkinut   acquired  
esittämään   submit  
etelä   South  
hankkii   acquires  
ehdokasta   candidates  
faktoja   Trivia  
toimimaan   act  
tutustua   explore  
tuulta   wind  
tytärtä   daughters  
tuoneet   brought  
toisesta   another  
tunsi   felt  
uhrilahjaksi   the victim as a gift  
tiedettä   science  
tuottanut   produced  
tupakan   tobacco  
torveen   trumpet  
viety   exported  
vieraan   foreign  
unta   sleep  
veljiensä   brothers  
vieroitusoireet   withdrawal symptoms  
vahingossa   accidentally  
viitan   cloak  
vanhimmille   Elders  
vanhat   old  
varrella   along  
yhteiskuntaa   Society  
ymmärrän   I understand  
äidin   mother  
ryhmän   Group  
saaliin   catch  
silmieni   eyes  
saaliiksi   catch  
ruhtinas   prince  
rinta   breast  
sisar   sister  
saavuttaa   achieved  
seassa   among  
sait   did you  
rikkaus   wealth  
onnistuu   succeeds  
oppinut   learned  
ovi   door  
paikoillaan   still  
painoisen   balanced  
nytkin   now  
pelata   play  
ostamaan   buy  
pääni   my head  
rakasti   loved  
pöydän   Table  
rahan   money  
puolueet   parties  
rakentamaan   build  
rajat   cross  
julistan   I declare  
kaikkeen   all  
keskustella   discuss  
kaunista   beautiful  
kaikenlaista   all kinds of  
kantamaan   bear  
kaataa   pour  
jollekin   one  
juonia   plot  
kaipaa   Self  
tappanut   killed  
suosittelen   I recommend  
suojaa   protection  
talot   Houses  
sitähän   that's what  
siunattu   blessed  
sosialismi   socialism  
tapahtumat   Events  
sotimaan   war  
siunatkoon   bless  
sovitusmenot   atonement  
suusta   mouth  
syntiensä   sins  
tarkoitettu   intended  
tavallisia   ordinary  
sydämenne   hearts  
nostan   raise  
muuri   wall  
noudattaneet   followed  
mitähän   I wonder what  
noudatettava   follow  
muinoin   anciently  
määritellä   define  
miekkaa   sword  
neste   liquid  
iloitsevat   rejoice  
ihmisiltä   people  
hetkessä   overnight  
hullu   crazy  
hetkeksi   for a while  
huomasin   I noticed  
kokemus   experience  
kuolemasta   death  
kristillinen   Christian  
kolmenkymmenen   thirty  
kokeillut   tried  
kuninkaita   kings  
kuolemalla   death  
lähdössä   going  
luulin   I thought  
maalia   paint  
köyhää   poor  
lapsiaan   children  
lähetin   transmitter  
luja   strong  
lammasta   lamb  
lujasti   strongly  
lampun   lamp  
leirissä   camp  
avannut   opened  
ajaksi   period  
arpaa   lots  
atk   computing  
aikoi   intended  
avoimesti   openly  
avata   open  
asettuneet   settled  
ensimmäistä   first  
enemmistön   majority  
ensiksi   first  
helpompi   easier  
ellette   if you do not  
egyptiläisten   Egyptian  
uhratkaa   sacrifice  
tietäkää   know  
tuomarina   judge  
tukee   supports  
tällaiset   such  
tehtävän   task  
tilanteen   situation  
tulkita   interpret  
todistajat   Witnesses  
tosissaan   seriously  
tilanteesta   situation  
tähdet   stars  
tottele   obey  
tuomarit   Judges  
vapisevat   tremble  
viiniköynnös   grapevine  
useammin   more  
viinaa   booze  
vapaiksi   free  
uskomaan   believe  
vieras   guest  
uudet   New  
vertaus   parable  
vaikutuksia   effects  
viimeistä   The last  
vaaditaan   required  
veljineen   brothers  
vakavasti   seriously  
valvoo   monitors  
väittävät   argue  
ympäristön   Environment  
väkisin   forcibly  
ympärillään   around them  
ylen   contempt  
äsken   just  
voisimme   we  
voimakkaasti   strongly  
yleinen   general  
ääriin   ends of the earth  
setan   Seta  
seuraavaan   next  
saatavilla   Available  
sanottuaan   saying  
sanovan   say  
sattumalta   by chance  
ratkaista   solve  
samanlaisia   similar  
ruoan   food  
seurakunnalle   church  
saastaiseksi   unclean  
onnistunut   successful  
omissa   own  
pelissä   playing  
parhaaksi   best  
oi   oh  
parhaan   best  
paimen   shepherd  
oletan   I guess  
ottelun   match  
pelin   game  
opetuslapsi   disciple  
ongelmaa   problem  
paljastaa   reveal  
onnistu   succeed  
olisitte   ye  
nuorten   young  
paina   press  
palvelijan   servant  
olleen   was  
palkat   wages  
pankaa   Mobilize  
puheensa   speech  
pieniä   small  
poikineen   sons  
perustaa   base  
puiden   trees  
puhtaat   clean  
pääsevät   access  
pukin   Santa  
puheille   talk  
päästänyt   let  
päämiesten   Heads  
johdosta   result  
julistivat   proclaimed  
jumalaamme   God  
järkevä   rational  
kenet   who  
kansalainen   citizen  
kallista   expensive  
jumalaasi   god  
kansalleen   his people  
kasvattaa   grow  
jäsenet   Members  
suora   direct  
taso   level  
tavannut   met  
tarkoitetaan   means  
tarpeen   necessary  
tahtoi   wanted  
suuhun   mouth  
sopivan   suitable  
tapahtumista   events  
syvyyden   depth  
syntymän   birth  
tapasi   met  
syistä   reasons  
muukalainen   stranger  
monella   many  
neljän   four  
mahti   power  
neitsyt   maiden  
muistuttaa   Recalls  
merta   sea  
määrätty   prescribed  
miehineen   his men  
menneet   gone  
meiltä   us  
monissa   many  
muutosta   change  
mitan   length  
joen   River  
huutakaa   cry  
itä   east  
hyökkäävät   attack  
ihmettä   miracle  
istuvat   sit  
huuto   cry  
itäpuolella   east  
historia   History  
huomasivat   found  
jalleen   Again  
istua   sit  
itkien   crying  
huonompi   worse  
iski   struck  
kielletty   prohibited  
kielen   language  
kohtasi   encountered  
kutsuttiin   called  
kiitetty   Blessed  
kieltämättä   undeniably  
kuulua   include  
käsite   concept  
kuolivat   died  
kosovossa   Kosovo  
kimppuunsa   attacked  
kohdusta   womb  
korjaa   corrects  
kiittää   thank  
kuunnelkaa   listen  
kommunistit   Communists  
kokoon   together  
laski   decreased  
levisi   spread  
käyneet   visitors  
maastaan   country  
launo   Launo  
luonaan   with him  
laskivat   decreased  
laskettuna   calculated  
luulee   thinks  
löytynyt   found  
linkin   Link  
leijonan   lion  
köyhiä   Poor  
asialla   errand  
armosta   grace  
aasin   donkey  
ajattelun   thinking  
asema   status  
aluetta   area  
asetan   I set  
ankara   harsh  
ahdingon   plight  
alunperin   originally  
esimerkin   example  
esitti   presented  
heimolle   tribe  
eron   difference  
haudan   tomb  
hallussa   held  
tulevaisuus   future  
tuomionsa   sentence  
terveydenhuolto   health care  
turhia   unnecessary  
tunnin   hours  
ties   who knows  
tärkeä   important  
tuotantoa   production  
tuotu   imported  
tuskaa   pain  
vihdoin   finally  
ulkomailla   abroad  
vesien   water  
valtiolle   State  
vastaavasti   accordingly  
vereen   blood  
vankilassa   prison  
uskosta   Faith  
uskotko   Do you believe in  
valtiot   Countries  
vaiko   whether or  
veneeseen   boat  
vaikutti   seemed  
vaadi   required  
veljiä   brothers  
velkaa   debt  
varjo   shadow  
version   version  
veljeään   brother  
virheetön   flawless  
virran   power  
yksilön   individual  
ylistivät   praised  
ylipäätään   general  
voitko   if you can  
yhdestä   one  
yhteysuhriksi   offerings  
saannot   yields  
ruton   fever  
sanojani   my words  
riita   dispute  
sanoisin   I would say  
sananviejiä   messengers  
ruumiita   corpses  
seudun   Region  
ruokauhrin   meal offering  
rikkautta   richness  
rukoilen   I pray  
seuraan   track  
seksiä   Sex  
sato   harvest  
simsonin   Samson's  
omistaa   owns  
palauttaa   restore  
omilla   own  
pannaan   are  
pahoista   evil  
näkyä   show  
pelkoa   fear  
pedon   beast  
omille   own  
ominaisuuksia   features  
oleellista   essential  
osuuden   share  
paransi   improved  
osui   hit  
palvelijoilleen   servants  
opetuslapsensa   disciples  
perässään   behind  
rakkauden   love  
pääoma   capital  
pääsivät   reached  
rakastakaa   love  
peräti   even  
pyhäkössä   sanctuary  
pyhäkköteltassa   tabernacle  
puolestamme   on our behalf  
puusta   wood  
puolta   half  
pidettiin   was  
kauniita   beautiful  
kaste   dew  
kaltaista   like  
kas   growth  
kanaaninmaan   Canaan  
jutun   story  
kaikkialta   everywhere  
julkista   public  
jäisi   would  
kaksitoistatuhatta   twelve  
kanto   collection  
kaksisataa   two hundred  
kellään   anyone  
katoavat   disappear  
spitaalia   leprosy  
soittaa   call  
suvusta   lineages  
syytön   blameless  
suojaan   protection  
taustalla   background  
säilyttää   keep  
säätänyt   decreed  
sortuvat   collapsing  
syyt   causes  
tarjousuhrina   wave offering  
tapparan   Tappara  
suunsa   mouth  
siviilien   civilians  
niinä   during  
molempien   both  
nukkumaan   sleep  
monen   many  
miikan   Micah  
muodossa   form  
miehellä   man  
murskaa   crush  
noudattamaan   follow  
merkitys   significance  
muistelen   remembering  
mainitaan   mentions  
mukava   nice  
istuutui   sat  
huomata   note  
hävitys   destruction  
idässä   East  
itki   wept  
hylkäsivät   rejected  
istu   sit  
hovin   court  
huuda   shout  
kirkkautensa   glory  
kutakin   each  
kohtalo   fate  
kärsimystä   suffering  
kärsii   suffers  
kutsuivat   called  
kokoaa   brings  
korkeintaan   not more than  
kutsuttu   called  
kumartui   leaned  
korkean   High  
kuuluivat   were  
kieltävät   deny  
kumma   both  
kustannuksella   expense  
kuudes   Sixth  
luotani   from me  
maalla   Country  
lähdin   I left  
loput   the rest  
luin   I read  
liittosi   covenant  
käskynsä   commandments  
kääntyä   turn  
lähdemme   we assume  
käyttäjät   Users  
mahtavat   great  
liity   unrelated  
arvioida   assess  
aikansa   time  
ajasta   time  
aseta   place  
asun   I live in  
alkuun   Top  
armosi   grace  
demokratiassa   democracy  
erilleen   apart  
hanki   acquired  
happamattoman   Unleavened  
hankonen   Hankonen  
ennustus   prediction  
eläimiä   animals  
hartaasti   earnestly  
firma   firm  
ehdokkaiden   candidates  
harvemmin   less  
turhan   unnecessarily  
tuomitse   condemn  
tiensä   way  
tuntenut   felt  
todellista   real  
toteutuu   TRUE  
tekemästä   by  
tutkimus   Research  
tuholaiset   Pests  
tieltään   Path  
tuottavat   produce  
unessa   asleep  
vaarin   grandpa  
vannoen   swearing  
valheen   lie  
valtakuntaan   kingdom  
uskovainen   believer  
uskontoa   religion  
vaalien   election  
valtaistuimensa   throne  
vehnää   wheat  
valtakunnat   kingdoms  
viinitarhoja   vineyards  
vanhurskaat   righteous  
vaikuttaisi   affect  
voideltu   lubricated  
älyllistä   intellectual  
välistä   between  
vähentää   reduce  
väitti   claimed  
ylistävät   praise  
ympäristökylineen   ympäristökylineen  
väkevällä   Liqueur  
äärellä   Overlooking  
saakoon   saakoon  
sadetta   Rain  
saksassa   Germany  
samanlaista   similar  
saati   let alone  
silmä   eye  
sellaisesta   a  
sinipunaisesta   blue and red  
rikki   sulfur  
riittävästi   enough  
sanottavaa   say  
ryhdy   taken  
sekään   either  
nykyiset   current  
oikeudenmukainen   fair  
palaavat   return  
olevaan   the  
pantu   been  
oikeudet   rights  
paeta   escape  
ottamatta   than  
ongelmat   problems  
ominaisuus   feature  
oikeuksia   rights  
pelottava   scary  
onnen   happiness  
opetusta   teaching  
näyttänyt   seemed  
oppineet   learned  
ojentaa   stretch  
nähdään   seen  
onnettomuutta   accident  
näyttävät   seem  
puoleeni   to me  
pojanpoika   grandson  
päivällä   by day  
päiviä   days  
puuttua   intervene  
pilvet   clouds  
raivopäiset   raivopäiset  
puutu   deal  
pukki   buck  
päätään   head  
rankaisee   punishes  
puhuvan   speak  
pyhässä   Sacred  
kauttaaltaan   throughout  
kerubien   cherubim  
kaytannossa   In practice  
kaupunkinsa   city  
kaivon   well  
johdossa   head  
jälkeläisesi   descendants  
kadotukseen   perdition  
jotam   Jotham  
jotakuta   someone  
kahtia   in two  
kadotkaa   kadotkaa  
kerrallaan   at a time  
joukkoineen   troops  
syökää   Eat  
suurempaa   more  
surmansa   killed  
taivaissa   heaven  
surisevat   buzzing  
taitoa   skill  
sukupolvi   generation  
taikinaa   dough  
sydämesi   heart  
tarkistaa   check  
synnintekoon   sin  
mehän   we  
markkinat   market  
neuvo   advice  
naisille   women  
muualta   elsewhere  
nielee   swallows  
mieleeni   me  
minunkin   my  
nautaa   cattle  
neljätoista   fourteen  
malli   Model  
netissä   Internet  
niiltä   so  
naisista   women  
neuvon   advice  
nostivat   brought  
jaetaan   divided  
henkilöä   people  
henkäys   breath  
hyvänä   good  
hyvänsä   any  
hyökkäsivät   attacked  
hienosta   fine  
hävitä   lose  
herhiläiset   herhiläiset  
ikkunaan   window  
ihmettelen   I wonder  
hyvässä   good  
kirjoituksia   Writings  
kirouksen   curse  
kolmannes   third  
kylät   Villages  
kiellä   deny  
kolmesti   three times  
käsiinne   hands  
kirkosta   Church  
kirjoitus   writing  
kolmesataa   three hundred  
koulun   school  
koti   home  
kuusisataa   six hundred  
kristuksesta   Christ  
kiinnostusta   interest  
kykenee   capable  
lesken   widow  
käyttäjän   user  
linnun   Birds  
lähdetään   source of  
loistava   brilliant  
lopullisesti   finally  
liittyvät   Related  
mahdoton   impossible  
lamppu   lamp  
lännen   West  
lumi   snow  
lyön   hit  
loukkaa   Infringement  
laupias   Merciful  
löytäneet   found  
laske   count  
alasti   naked  
aterialle   meal  
apuun   assistance  
aineet   Substances  
ajatellaan   thought  
arvoista   values  
amerikkalaiset   Americans  
aiheeseen   topic  
ajattelua   thinking  
aikaiseksi   term  
faktaa   Facts  
helsingissä   Helsinki  
hajotan   scatter  
helppoa   easy  
ehtinyt   had time  
eläkää   Live  
halunneet   wanted  
helpommin   more easily  
erossa   separated  
elämäsi   life  
edustaja   Representative  
työt   work  
terveydenhuoltoa   health care  
tuliuhri   became the victim  
todistuksen   certificate  
teoriassa   theoretically  
tuomiolle   judgment  
tuodaan   imported  
toimisi   work  
täytän   implementation  
tuskinpa   I do not think  
tilanteissa   situations  
tilanteeseen   situation  
valinnan   choice  
vastaavaa   corresponding  
viikkoa   weeks  
viidenkymmenen   fifty  
veljemme   brother  
ulkopuolelta   outside  
valehdella   lie  
viisaiden   Wise  
varusteet   equipment  
viisaasti   wisely  
viitta   cloak  
unohtanut   forgotten  
vanhempi   older  
vastuu   responsibility  
valehtele   lie  
uskottu   believed  
vainajan   deceased  
varjelee   preserves  
valitsevat   opt  
voimallaan   power  
villieläimet   wildlife  
väliverhon   veil  
ylistys   praise  
vuorilta   mountains  
virallisen   Official  
ymmärtääkseni   I understand that  
öljyn   oil  
vuoristossa   mountains  
voidellut   anointed  
vilpittömin   sincerity  
saata   available  
rikollisuuden   Crime  
saisitte   ye  
repäisi   ripped  
siivet   wings  
ruoho   grass  
sattui   occurred  
selitys   explanation  
siementä   seeds  
sanoman   Message  
sanoma   message  
rukoukseni   prayer  
riemu   joy  
nuorta   young  
painon   weight  
oppii   learn  
nuorukainen   youngster  
opetan   I teach  
näyttäisi   seems  
omakseni   inherit  
paljonkin   lot  
osat   Parts  
palkkoja   wages  
opetus   Education  
näkyviin   appear  
paapomista   paapomista  
opetettu   taught  
pelastamaan   save  
palannut   back  
näyn   premonition  
pelle   clown  
pelastat   save us  
pellavasta   linen  
pariin   pair  
olevani   a  
palvelukseen   recruitment  
pelastus   rescue  
palvelut   Services  
olenhan   am I?  
palvelkaa   Worship  
pystyisi   could  
puhalsi   blew  
propagandaa   propaganda  
pilkan   ridicule  
putosi   fell  
puutarhan   garden  
puhkeaa   outbreak  
puolelleen   side  
pienempi   smaller  
päässään   head  
pyhittänyt   sanctified  
pyhästä   holy  
pysyn   I stay  
pidot   feast  
puhtaasta   pure  
peto   beast  
keskellään   midst  
kaivaa   dig  
juutalainen   Jewish  
jumalille   gods  
järjestelmää   system  
kansalla   people  
kaikkihan   everyone  
joukossaan   Among  
jokaiseen   each  
kanna   carry  
kasvavat   grow  
jolta   which  
jälkeläisille   offspring  
järjestää   organize  
jokaisessa   each  
keski   medium  
talosta   house  
taivaalla   in the sky  
suomessakin   Finland  
sosialistit   Socialists  
syyllistynyt   guilty  
sivuston   Website  
taloja   houses  
sokeat   blind  
määräystä   provision  
mark   Mark  
mukainen   with  
merkin   mark  
melkoisen   quite  
nopeammin   faster  
makaamaan   lie  
menestys   success  
nimisen   named  
mielelläni   happy  
mielenne   minds  
nauraa   laugh  
mielessäsi   mind  
neljään   four  
noomi   Naomi  
mistähän   I wonder what  
määritelmä   definition  
menisi   go  
myrsky   storm  
matkaansa   journey  
merkkiä   characters  
markan   DM  
itsessään   itself  
huoneeseen   room  
ismaelin   Ishmael  
herransa   lord  
ilmaista   express  
huone   Room  
henkien   life  
iljetys   disgusting  
jatkamaan   continue  
isät   fathers  
hieno   fine  
isäntänsä   master  
ihmisellä   man  
johdattanut   led  
ilmenee   apparent  
ikiajoiksi   forever  
huomaan   I see  
henkilökohtaisesti   personally  
johdatti   led  
isiemme   fathers  
koskevia   on  
kommentoida   comment  
kiitosta   praise  
korkeat   high  
koskeva   The  
kuulkoon   let him hear  
kirjoitukset   writings  
kolmeen   three  
kuusikymmentä   sixty  
kirkossa   Church  
kunnioittaa   respect  
kuhunkin   each  
kirjoituksen   spelling  
kielensä   tongue  
laitonta   illegal  
luotan   I am confident  
laskee   drops  
maassaan   country  
mahdollisuuden   opportunity  
liitonarkkua   ark of the covenant  
käärmeen   snake  
liekki   flame  
käteensä   hand  
laulajat   singers  
lupasi   promised  
luopua   abandon  
laaksoon   valley  
lankesi   fell  
lueteltuina   listed  
luopumaan   renounce  
laskeutuu   descends  
laaksossa   Valley  
laaksonen   Laaksonen  
lintu   bird  
käytti   used  
liittonsa   covenant  
maasi   country  
aletaan   will  
ajatellen   thinking  
danielin   Daniel  
asiansa   affairs  
bkt   GDP  
artikkelin   article  
apu   assistance  
ajattelu   thinking  
demokraattinen   democratic  
autiomaasta   from the desert  
aiheuta   cause  
amalekilaiset   Amalekites  
aasi   donkey  
astuu   enters  
eteishallin   foyer  
ellen   view  
eteläpuolella   south  
fariseusten   Pharisees  
edustalle   foreground  
esipihaan   courtyard  
haltuun   over  
esitetty   presented  
heittivät   threw  
enkelille   angel  
erilaiset   different  
estä   prevent  
täydellisen   complete  
tehköön   let him  
tyhjä   empty  
tuokin   brings  
tyttäresi   daughter  
tekoa   act  
toteaa   Notes  
tuhoamaan   destroy  
tekemällä   by  
tutkii   examines  
tekijät   Factors  
venäjällä   russia  
vaikeuksia   difficulties  
vaarallista   dangerous  
vaelsi   wandered  
vanhaksi   old  
uskosi   faith  
viimeksi   Last  
vihollisteni   enemies  
vihaan   hate  
varmaankaan   probably not  
uria   grooves  
vihaavat   hate  
vaati   demanding  
uudesta   new  
vastaava   responsible  
veljenne   brother  
vaikutuksesta   effect  
vierestä   next  
versio   Version  
vehnäjauhoja   wheat flour  
väitän   I would argue  
vuorelta   mountain  
ylhäällä   up  
ympäröivät   surrounded  
vuodesta   since  
vuoriston   Mountains  
yhteysuhreja   offerings  
villasta   wool  
ylin   top  
välittää   convey  
ylistystä   praise  
selviä   clear  
sadan   hundred  
saisimme   we  
siitäkin   even  
riemun   joy  
ruokkii   feeds  
siirtää   move  
sisarensa   sister  
rohkeutta   courage  
ryöstää   rob  
ryhtyy   take  
sirppi   sickle  
sataa   rain  
saataisiin   to  
sallii   allows  
seurakuntaa   church  
rikkomuksensa   trespasses  
ratkaisee   solves  
riemuitkaa   rejoice  
oppi   doctrine  
näkyi   seen  
oikeamielinen   right-minded  
palvelijoita   servants  
osannut   could  
osoite   Address  
pakenee   escapes  
outoa   odd  
opin   I learned  
opettanut   taught  
ohella   addition  
otsikon   title  
osoittamaan   show  
puhumme   we are talking about  
polttouhri   holocaust  
pohjin   revamp  
pylvästä   columns  
pohjoisessa   north  
puoleesi   attract  
pyhään   Sacred  
polttouhrit   burnt offerings  
rakennuksen   building  
rakennan   build  
poliittisen   political  
pyhänä   sacred  
perustelu   of  
pystyt   can  
pystyneet   able  
perustein   criteria  
pysynyt   remained  
jälkeläisilleen   descendants  
ken   ken  
johtava   leading  
jäljessä   behind  
joukkueiden   teams  
katselin   I watched  
keinoja   ways  
kanaaninmaassa   Canaan  
jugoslavian   Yugoslavia  
säädöksiäni   statutes  
säännöllisesti   regular  
tahdomme   we want to  
tasoa   level  
suusi   mouth  
suuteli   kissed  
tarkoitusta   To  
systeemi   system  
sotureita   warriors  
sortuu   collapse  
takaisi   guarantee  
sovituksen   Atonement  
taloa   houses  
tarkoituksena   The purpose of  
syitä   causes  
suorittaa   run  
suomalaisia   Finnish  
mielestänne   think  
muisti   memory  
naaman   face  
muutan   I change  
naimisissa   married  
miehenä   man  
niinkään   so much  
noudatti   followed  
moabilaisten   Moab  
muuttamaan   change  
mainittu   cited  
markkinatalouden   market economy  
muuttui   changed  
määrätä   impose  
matkalle   trip  
maksanut   paid  
henkesi   Your Life  
henkeään   breath  
ihana   wonderful  
hädän   distress  
iloitse   Rejoice  
isilleen   fathers  
homo   gay  
huonoa   bad  
hyvyyttä   goodness  
hiuksensa   hair  
isoisänsä   grandfather  
huomattavan   considerable  
hävitetään   destroyed  
jalkansa   feet  
hengestä   spirit  
ilmoita   please  
istuvan   seated  
jerusalemille   Jerusalem  
henget   Spirits  
henkilöitä   persons  
ilmaiseksi   free  
kyennyt   able  
koulujen   Schools  
kunniaan   glory  
kielsi   forbade  
kk   mon  
kohottakaa   lift up  
kutsutti   summoned  
koituu   accrue  
kyselivät   asking  
kirkkoon   Church  
korottaa   increase  
kylään   village  
kärsivät   suffer  
kohosi   rose  
kimppuuni   attacked  
koota   assemble  
kymmenesosa   tenth  
kuuden   six  
kumarsivat   bowed  
kuolleita   dead  
kunniassa   magnify  
kuuluvien   of  
kääntyvät   folding  
luoja   creator  
luki   read  
leviää   spreads  
leveys   width  
löytyi   found  
köyhien   poor  
löysivät   found  
maapallolla   Earth  
lukuunottamatta   except  
käytän   I  
loppuu   ends  
loitolla   away  
lapsenne   children  
maailmalla   Worldwide  
lähetetty   posted  
liigaan   League  
luovu   abandoned  
maanomistajan   landowner  
apostolien   apostles  
alat   sectors  
annatte   give  
autuas   blissful  
alkaisi   begin  
arvostaa   appreciate  
asuvia   residents  
asuville   residents  
asetu   stand  
alkunsa   originated  
ennemminkin   more  
epäjumalia   idols  
elämme   live  
ehtii   reaches  
esiintyy   occurs  
eläköön   cheer  
enään   longer  
enkeleitä   angels  
tuoksuva   fragrant  
terve   healthy  
tyhmän   stupid  
tunsivat   felt  
todettu   found  
todistaja   witness  
tyystin   completely  
toisekseen   secondly  
todeksi   TRUE  
tulot   revenue  
täälläkin   here  
täyttänyt   fulfilled  
tuomainen   Tuomainen  
työstä   work  
todelliset   real  
töissä   at work  
todellisia   real  
tyhjästä   scratch  
todistavat   testify  
todellisuus   reality  
tieteellinen   scientific  
toimittamaan   provide  
tulevaa   Future  
tehtävänä   task  
tietään   its way  
uskoton   unfaithful  
vieraille   guests  
uneen   asleep  
uskomatta   disbelieve  
vahvisti   confirmed  
vaihtoehtoa   options  
uusien   new  
valtakunnasta   Empire  
vapaan   free  
viipyi   lingered  
viestinta   viestinta  
varas   thief  
valtava   huge  
vartijat   guards  
uskovaiset   Believers  
valtaistuimelle   throne  
viimein   at last  
valoon   light  
vastaavia   similar  
vastustamaan   resist  
veressä   blood  
vallata   conquer  
ymmärtäneet   understood  
ääneni   voice  
voittanut   win  
vuodeksi   for  
välittänyt   cared  
yrittivät   attempted  
vilja   cereal  
ystävällisesti   kindly  
väkivalta   violence  
yritykset   Companies  
ylhäältä   from above  
väärän   FALSE  
ymmärsi   understood  
väärät   FALSE  
voimaan   force  
saatavissa   available  
resursseja   resources  
ruveta   start  
ruumiini   body  
revin   rip  
rukoile   pray  
ruumiit   corpses  
rehellinen   honest  
siemen   seed  
ratkaisuja   solutions  
samoilla   same  
siirsi   transferred  
sairaan   sick  
selkeä   clear  
saavuttanut   reached  
pellolla   field  
palvelijalleen   Servant  
näyssä   vision  
palanneet   back  
oppivat   learn  
nähtensä   nähtensä  
olevista   the  
odotti   waited  
pahuuden   evil  
nälkää   Hunger  
onnellisia   happy  
näkisi   see  
pappeina   priests  
ojenna   Stretch  
peko   peko  
ohmeda   Ohmeda  
omansa   theirs  
otit   took  
onnistui   might  
palasiksi   to pieces  
palvelua   service  
pelätkää   fear  
näimme   we saw  
paennut   fled  
oksat   branches  
peloissaan   afraid  
näyttöjä   screens  
pesköön   wash his  
pääomaa   capital  
poliittinen   political  
poltettava   burned  
rantaan   ashore  
pukkia   goats  
politiikassa   politics  
pääsiäistä   Easter  
päivittäisen   daily  
piste   dot  
rakennus   building  
piittaa   ignore  
rankaisematta   unpunished  
pohjois   North  
rahalla   Money  
pilkka   derision  
rakensivat   built  
pilvien   clouds  
poliittista   political  
puhkesi   broke  
porukkaa   crowd  
porteista   gates  
juutalaisen   Jewish  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: Helsinki