or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads

Irish Flashcards

Description ▼ Date Stars
2nd yr irish future tense regular verbs  (22 cards) 2015-09-28  
3rd class spellings  (9 cards) 2014-03-21  
Abairtí Úsáideacha d'Aistí Week 1  (10 cards) 2014-09-07  
Absolute basics of Irish  (44 cards) 2015-10-11 5
aidiachtaí  (40 cards) 2015-02-24 2
Aimsir wk 10  (9 cards) 2014-03-28  
An Aidiacht Shealbha  (23 cards) 2015-09-18  
An Aimsir  (8 cards) 2015-03-25  
An Chistin  (28 cards) 2014-11-11  
An Dán - An tózón  (19 cards) 2016-01-03  
An Dán An Luichín sa Scoil  (19 cards) 2015-11-05  
An gearrscéal - An tÁdh  (35 cards) 2015-11-04  
An Gearrscéal - Calua  (26 cards) 2016-01-23  
An Gnáthrud  (31 cards) 2015-02-09  
An Scéal - na frásaí  (17 cards) 2014-11-18  
An tEarrach Thiar  (47 cards) 2015-02-05  
An tOzon  (10 cards) 2014-11-24  
Ar Scoil  (27 cards) 2015-02-02 1
Athbhreithniú ar Aonad 2 - Cuid 1  (39 cards) 2014-11-14  
Auld Gaeilge  (7 cards) 2015-01-30  
bhfuil meas agam orthu  (8 cards) 2014-03-25  
blag/ cuntas  (25 cards) 2015-11-22  
Bochtanas  (15 cards) 2015-05-29  
bunúsach  (10 cards) 2014-10-15  
careers of family members  (10 cards) 2014-04-02  
Cárta Poist  (32 cards) 2016-01-07  
ceisteanna  (21 cards) 2015-12-11 1
ceol  (44 cards) 2015-09-22  
Ceol Foclóir  (23 cards) 2016-01-05  
Common Verbs 1/4  (16 cards) 2014-11-01  
Common Verbs 2/4  (16 cards) 2014-11-01  
Common Verbs 3/4  (16 cards) 2014-11-02  
Common Verbs 4/4  (16 cards) 2014-11-02  
Dán Gnáthleibhéal  (12 cards) 2015-04-22  
Daoine óga agus on dlí(stórfhocail)  (10 cards) 2015-03-25  
dathanna as gaeilge  (12 cards) 2015-08-31  
Days of the week  (7 cards) 2014-09-23 1
definitions  (7 cards) 2015-01-30  
Definitions of Irish words  (18 cards) 2014-09-23 1
Díoltas an Mhada Rua  (5 cards) 2014-10-14  
Eochair-fhocail  (10 cards) 2014-05-18  
Filíochta  (14 cards) 2016-01-12  
focail a bhaineann le caitheamh aimsirí  (42 cards) 2015-12-03  
Focail Ceisteanna  (20 cards) 2015-12-08  
Gaeilge  (11 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (65 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (19 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (15 cards) 2014-09-24 1
Gaeilge  (5 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (19 cards) 2015-12-09 1
Gaeilge  (7 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (32 cards) 2015-02-24  
Gaeilge  (18 cards) 2014-04-08  
Gaeilge  (26 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (8 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (20 cards) 2014-09-23 1
Gaeilge  (10 cards) 2015-02-02 2
Gaeilge  (16 cards) 2015-01-19 2
Gaeilge  (19 cards) 2015-02-02 2
Gaeilge  (27 cards) 2014-09-23 1
GL STÓR FOCAIL  (28 cards) 2015-12-12  
Iontas 3  (16 cards) 2015-10-02  
irish  (19 cards) 2015-04-14 1
Irish (Family)  (18 cards) 2015-09-22  
Irish grammer  (5 cards) 2015-03-06  
Irish litir questions  (11 cards) 2015-09-08  
Irish Notes  (9 cards) 2015-09-22  
Irish Oral Questions  (28 cards) 2015-01-27  
Irish poem  (6 cards) 2015-10-20  
Irish short story  (8 cards) 2015-10-20  
Irish spellings  (9 cards) 2014-04-07  
irish#2  (40 cards) 2015-04-14 1
irish#3  (20 cards) 2015-04-14 1
Irish#4  (11 cards) 2015-04-27 1
Junior Cert Gaeilge  (9 cards) 2015-02-26  
junior cert irish  (32 cards) 2016-01-13  
junior cert irish  (8 cards) 2016-01-13  
Letter phrases - Form 3  (31 cards) 2014-11-14  
Litir phearsanta  (11 cards) 2015-09-08  
Marie Curie as Gaeilge  (23 cards) 2016-01-16  
mé féin vocabulary  (6 cards) 2014-07-01  
Mo Cheantar Foclóir  (30 cards) 2016-01-05  
Modh Coinníollach  (29 cards) 2014-11-26  
Na Blátha Craige Ans  (10 cards) 2016-01-18  
na hAbhair - Idirbhliain  (24 cards) 2014-11-20  
names  (13 cards) 2015-04-14  
Naomh Bríd  (13 cards) 2016-02-01  
Nathanna don scéal  (15 cards) 2015-01-07  
nathanna úsáideacha  (15 cards) 2015-12-08  
NathannaÚsáideacha3  (14 cards) 2015-05-27  
Oisín i dTír na nóg 2 - Na Carachtair  (14 cards) 2014-11-27  
personal letter terms  (31 cards) 2015-09-08  
question words  (11 cards) 2015-02-06  
regular past tense verbs  (21 cards) 2015-09-03 1
Robáil  (16 cards) 2016-01-05  
School Vocab  (13 cards) 2014-12-12  
Scoil Foclóir  (32 cards) 2016-01-05  
Siopa Scoile Poster Bun go Barr Poster 9  (16 cards) 2014-03-17  
Spellings week 8  (9 cards) 2014-03-21  
Spórt  (30 cards) 2016-01-05  
Spórt - An Pháirc Imeartha  (7 cards) 2014-11-17  
Spórt - domhain an spóirt  (21 cards) 2014-11-17  
Spórt - Litir  (13 cards) 2014-11-17  
Spórt - Na Briathara  (34 cards) 2014-11-17  
Spórt - Na Pearsana Spoirt  (24 cards) 2014-11-17  
Sraith Pictiúr Vocab 1-5  (54 cards) 2015-04-02  
Stó focail ar thinneas gnáthleibhéal  (34 cards) 2016-01-13  
Stór Focail  (22 cards) 2015-12-12  
stór focail a bhaineann le spórt  (23 cards) 2015-10-28  
stór focail a bhaineann le timpistí  (48 cards) 2016-01-02  
stór focail a bhaineann leis  (19 cards) 2015-11-21  
Stor Focal  (24 cards) 2015-10-18  
Téamaí  (5 cards) 2014-07-01  
Teilifís + Scannán  (22 cards) 2016-01-05  
Test  (11 cards) 2015-03-13  
the countys in ireland  (32 cards) 2016-01-26  
Timpiste  (24 cards) 2016-01-05  
Tine  (21 cards) 2016-01-05  
towns and shops  (16 cards) 2015-02-06  
tuairimí faoi  (14 cards) 2014-10-15  
Uirlisí Ceoil  (19 cards) 2015-01-21  
useful Irish phrases  (27 cards) 2015-05-23  
Useful phrases for your Irish oral.  (10 cards) 2014-04-02  
village towns and cities and shops  (7 cards) 2015-01-09  
Vocab  (21 cards) 2014-03-25  
Vocab  (7 cards) 2015-11-09 1
Vocab  (14 cards) 2014-03-25  
Vocabulary for comprehensions  (45 cards) 2014-04-04  
What are these subjects in English?  (10 cards) 2014-09-24  

If you don't see a study stack on the subject you are looking for, please create your own to share with the rest of the world!bad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.